Dokümantasyonumuzu sürekli güncel tutuyoruz, ancak bazı güncellemeler henüz tüm dillerde yayınlanmamış olabilir. En güncel bilgiler için lütfen İngilizce versiyonuna göz atın.

Veri paylaşımı seçeneklerini belirlemek

Bu makalede aşağıdaki bilgileri bulabilirsiniz:

 • Ağ için veri paylaşımını etkinleştirmek
 • Ağınızla paylaşmak istediğiniz verileri seçmek
 • Event eşleştirmesi
 • SDK parametrelerini ağ parametreleri ile eşleştirmek

Bu makaledeki tüm ayarlar opsiyoneldir.

Başlamadan önce

Başlamadan önce bilmeniz gerekenler:

Gereklilikler

 • Ağı Adjust ile entegre etmek için ağ giriş bilgileri Örneğin:

  • Kullanıcı adı - şifre
  • Token
  • Anahtar
 • SDK parametrelerini ağ parametreleri ile eşleştirmek için Adjust SDK v4.0.0 ve üstü. Bu özelliği kullanmak için aşağıdaki rehberleri takip edebilirsiniz.

iOS / Android / Windows / Unity / React Native / Flutter / Adobe Air / Cordova / Marmalade / Xamarin / Cocos2d-x / Titanium / Corona

Adjust ile entegre ağlar

Önemli:

Veri paylaşımı web platformları için mevcut değildir. Eğer uygulamanız çeşitli platformları hedefliyorsa, veri paylaşımını yalnızca web dışı platformlar için yapılandırabilirsiniz.

Bazı ağlar Adjust ile entegrasyona sahiptir. Bu ağlar için ağ-seviyesi veri paylaşımını Veri paylaşımı sayfasında yapılandırmalısınız.

Uygulama seçimi aşamasında bir multi-platform uygulama seçtiyseniz, aşağıdaki veri paylaşımı ayarlarını uygulama bazında seçebilirsiniz:

Veri paylaşımını etkinleştir

Verileri ağınız ile paylaşmak, kampanyalarınızı optimize etmelerine yardımcı olur. Veri paylaşımını etkinleştirmek için ağınızı Adjust ile entegre edin.

 1. Veri paylaşımını etkinleştir 'in altında Düzenle 'yi seçin.

 2. Bir multi-platform uygulama seçtiyseniz, veri paylaşımını etkinleştirmek istediğiniz platform için gereken ağ bilgilerini girin. Örneğin:

  • Kullanıcı adı - şifre
  • Token
  • Anahtar
 3. Etkinleştir 'i seçin.

Veri paylaşımı seçeneklerinizi belirleyin

Ağınız ile veri paylaşımını etkinleştirdiğinizde reklam ağınız bazı verileri otomatik olarak Adjust'tan alır. Ayrıca callback'ler ile ağlarınızla paylaşmak istediğiniz veri miktarını ve türünü seçebilirsiniz.

Veri paylaşımı seçeneklerinizi belirleyin 'in altında bu adımları takip edin:

 1. Veri paylaşımının tek bir platformda etkinleştirildiği tek platformlu uygulamalar ve multi-platform uygulamalar için, sadece o platforma dair veri paylaşım seçeneklerini belirleyebilirsiniz. Veri paylaşımı birden fazla platformda etkin olan multi-platform uygulamalar için aşağıdakileri yapabilirsiniz:

  • Platforma özgü ayarları kullan seçeneğini seçerek veri paylaşımı seçeneklerini platform seviyesinde ayırabilirsiniz.
  • Birden fazla platformda aynı veri paylaşımı seçeneklerini kullanmak için Global ayarları kullan seçeneğini seçin.
 2. Hangi veri kaynaklarını paylaşmak istiyorsunuz? sorusunun altında, tüm attribution kaynaklarından gelen verileri mi (diğer ağlara attribute edilen veriler ve organik veriler de dahil olmak üzere) yoksa sadece ağınıza attribute edilen verileri mi paylaşmak istediğinizi seçin.

 3. Varsayılan olarak hangi veriler paylaşılacak? sorusunun altında, ağınızla varsayılan olarak paylaşılacak veri noktalarını gözden geçirin.

 4. Başka hangi verileri paylaşmak istiyorsunuz? sorusunun altında ağınız ile paylaşmak istediğiniz ek veri noktalarını seçin. Örneğin:

Event eşleştirmesi

Paylaşmak istediğiniz event'leri ağınızın alabileceği değerler ile eşleştirin. Eşleştirilmemiş event'lere dair veriler ağınız ile paylaşılmaz.

Ağınıza doğrudan göndermek istediğiniz uygulama-içi event'leri seçmek için Event eşleştirmesi 'nin altında bu adımları takip edin:

 1. Event eşleştirmesi 'ni seçin.
 2. Adjust event'i listesinde ağınızla paylaşmak istediğiniz Adjust event'ini seçin.
 3. Partner event'i listesinde Adjust event'i ile eşleştirmek istediğiniz özel event adını girin ya da bir özel event seçin.
 4. Uygula 'yı seçin.

Parametre eşleştirmesi

SDK'da topladığınız ham veri parametreleri ağınız tarafından desteklenen değerlerden farklıysa, ağın bu verileri alabilmesi için eşleştirmeler tanımlayabilirsiniz.

Bu ekranı sadece Veri paylaşımı seçeneklerinizi belirleyin 'in altında Parametreler 'i seçtiyseniz görebilirsiniz.

Parametre eşleştirmesi 'nin altında, SDK'da tanımlanan partner parametrelerini ağa nasıl göndermek istediğinizi belirleyebilirsiniz:

 1. Parametre eşleştirmesi 'ni seçin.
 2. SDK parametresi alanına ağ ile paylaşmak istediğiniz SDK parametresinin adını girin.
 3. Partner parametresi alanına SDK parametresine karşılık gelen ağ parametresini girin.

Adjust ile entegre olmayan ağlar (Dinamik ağlar)

Dinamik reklam ağları, verileri Adjust'tan alırken dinamik callback API kullanır. Ad revenue ve özel verileri bu ağlarla partner parametrelerini kullanarak paylaşabilirsiniz.

Not:

Dinamik reklam ağları için veri paylaşımını uygulama seviyesinde etkinleştirmeniz gerekir. Yani veri paylaşımı ayarlarınız, uygulama için yapılandırdığınız tüm ağlar için geçerlidir.

Dinamik reklam ağları için veri paylaşımını yapılandırmak için bu adımları takip edin:

 1. AppView 'ın altında Tüm uygulamalar 'ı seçin.

 2. Ağı yapılandırdığınız uygulamayı aratın ve seçin.

 3. Veri Yönetimi sekmesine gidin.

 4. Dinamik reklam ağı veri erişimi 'nin altında paylaşmak istediğiniz verileri seçin:

  • Uygulama-içi revenue - Uygulama-içi revenue'yu ağlarla paylaşmak için callback'teki {revenue} placeholder'ını kullanır.
  • Parametreler - Partner parametrelerini, callback'teki {partner_parameters} placeholder'ı ile SDK'nızdaki ağlarla paylaşır.
 5. Ardından Kaydet 'i seçin.


➡️ Next: Link yapınızı gözden geçirin