Dokümantasyonumuzu sürekli güncel tutuyoruz, ancak bazı güncellemeler henüz tüm dillerde yayınlanmamış olabilir. En güncel bilgiler için lütfen İngilizce versiyonuna göz atın.

Gizlilik bilgilerini Apple App Store'a göndermek

Apple, kullanıcıların bir uygulamayı indirmeden önce gizlilik kurallarını anlamalarına yardımcı olmak istiyor. Bunun için App Store'daki her uygulama, topladığı veri türlerini ve bu verilerin kullanıcıyla bağlantılı olup olmadığını ya da onları takip etmek için kullanılıp kullanılmadığını ürün sayfasında listelemelidir.

Geliştiricinizin App Store Connect'e bir uygulama gönderdiğinde, Apple'ın uygulama gizliliği sorularını yanıtlaması gerekir. Buna, SDK kodu uygulamanıza entegre edilmiş olan Adjust gibi üçüncü parti partnerlerin verileri işleme şekilleri de dahildir.

Başlamadan önce

İşte başlamadan önce bilmeniz gerekenler:

Gereklilikler

 • Cevaplarınız App Store İnceleme Kurallarına ve uygulanabilir yasalara uygun olmalıdır.
 • App Store Connect'e verdiğiniz yanıtları doğru ve güncel tutmaktan siz sorumlusunuz.
 • Yalnızca Adjust SDK ile değil, sizin ve diğer üçüncü partilerin tüm olası veri toplama ve kullanımlarını belirlemeniz gerekir. Bu, makalede özetlenmeyenler de dahil olmak üzere, sadece bazı durumlarda toplanan ve kullanılan verileri içerebilir.

Adjust SDK'nın veri toplaması

Adjust'ın SDK'sı hem gönderdiği veriler açısından hem de bu verileri kullanma şekliniz açısından yapılandırılabilir. Adjust SDK'yı uygulamanızda nasıl yapılandırdığınıza ve emplemente ettiğinize bağlı olarak Adjust'ın hangi uygulama verilerine erişeceğine karar verebilirsiniz. Adjust SDK varsayılan olarak bazı verileri toplasa da, bu verilerin Adjust'a gönderilmesini her zaman engelleyebilirsiniz ya da sınırlandırabilirsiniz.

Örneğin: Adjust SDK, varsayılan olarak "İletişim Bilgilerini" TOPLAMAZ . Ancak uygulamanız e-posta adreslerini (email addresses) topluyorsa ve özel parametrelerle Adjust'a gönderiyorsa, bu Adjust'ın uygulamanızın "İletişim Bilgilerini" topladığı anlamına gelir.

Aşağıdaki tabloda Adjust'ın varsayılan olarak topladığı veri türlerini bulabilirsiniz. Bunları spesifik Adjust SDK konfigürasyonunuzla ve veri toplama metodlarınızla karşılaştırdığınızdan emin olun.

Veri TürleriAdjust bu verileri topluyor mu?
İletişim bilgileri
 • İsim
 • E-mail adresi
 • Telefon numarası
 • Fiziksel Adres
 • Diğer Kullanıcı İletişim Bilgileri
Hayır
Sağlık ve Fitness
 • Sağlık
 • Fitness
Hayır
Finansal Bilgiler
 • Ödeme Bilgileri
 • Kredi Bilgileri
 • Diğer Finansal Bilgiler
Hayır
Konum Bilgileri
 • Yüksek Doğruluklu Konum
 • Düşük Doğruluklu Konum
Hayır
Hassas BilgilerHayır
Kayıtlı KişilerHayır
Kullanıcı İçeriği
 • E-postalar ya da SMS Mesajları
 • Fotoğraflar ya da Videolar
 • Ses Verileri 
 • Oyun İçeriği
 • Müşteri desteği
 • Diğer Kullanıcı İçeriği
Hayır
Tarayıcı GeçmişiHayır
Arama GeçmişiHayır
Tanımlayıcılar
 • Kullanıcı ID'si
 • Cihaz ID'si
Evet, Adjust sizin adınıza Cihaz ID'si verilerini toplar.
Alışverişler
 • Alışveriş Geçmişi
Opsiyonel - Yapılandırıldığında Adjust bu verileri sizin için toplayabilir
Kullanım Verileri
 • Ürün Etkileşimi
 • Reklam Verileri
 • Diğer Kullanım Verileri
Evet, Adjust sizin adınıza bu verileri toplar.
Adjust, session event'lerini varsayılan olarak toplar. Diğer "Kullanım Verileri" türleri opsiyoneldir ve yapılandırıldığında Adjust bu verileri sizin için toplayabilir.
Diyagnostik 
 • Uygulama Çökme Verileri
 • Performans Verileri
 • Diğer Diyagnostik Verileri
Hayır
Diğer Veriler
 • Diğer Veri Türleri
Evet, Adjust sizin adınıza bu verileri toplar. Örnek: OS versiyonu ve Adjust SDK versiyonu gibi cihaz metadata'sı.

Adjust tarafından kullanılan veriler

Aşağıdaki tabloda Adjust'ın verileri ne amaçla kullandığını bulabilirsiniz.

AmaçAdjust'ın kullanımı
Üçüncü Parti ReklamlarOpsiyonel - Entegrasyonu yaparsanız Adjust, uygulamanızda üçüncü parti reklamlar gösteren partilerle veri paylaşımı yapabilir.
Geliştiricinin ReklamlarıOpsiyonel - Entegrasyonu yaparsanız Adjust, sizinle ya da uygulamanızda birinci parti reklamlar gösteren diğer partilerle veri paylaşımı yapabilir.
AnalyticsEvet
Ürün KişiselleştirmesiOpsiyonel - Adjust, ilgili verileri dışa aktarmayı seçerseniz ürün kişiselleştirmesinde kullanılan verileri sizinle paylaşabilir.
Uygulama İşlevselliğiEvet
Diğer AmaçlarHayır

Kullanıcıya bağlı veriler

Adjust'ın topladığı "Kişisel Veriler" kullanıcının cihazına bağlıdır. Adjust'ın depoladığı tüm veriler 28 gün içinde silinir. Veriler daha uzun süre saklanırsa, hash'li formatta saklanır.

Apple'ın yönergeleri izin verdiğinde Adjust, size toplanan verileri bir Reklam ID'si veya diğer cihaz tanımlayıcıları ile ilişkilendirme olanağı verebilir. Kullanıcı ID'leri veya hesap ID'leri gibi benzersiz kullanıcı tanımlayıcılarına Adjust verileriyle yaptığınız her türlü ilişkilendirme, uygulamanıza özeldir ve sizin seçiminizdir.

Not:

Adjust'ın Audiences çözümü, IDFA toplar ve saklar.

Privacy manifest

iOS 17 ile birlikte App Store'u uygulamanızın gizlilik gereksinimleri konusunda bilgilendiren bir mekanizma olan Privacy Manifest kullanıma sunuldu.

Not:

SDK v4.38.0 ile Adjust SDK'ye bir Gizlilik Manifestosu ekliyor. Uygulamanızın Apple'ın gereksinimlerini karşılaması için neleri sağlaması gerektiğini belirlemek için Apple'ın kendi belgelerine başvurmalısınız.

Privacy manifest'ler, geliştiricilere uygulamanın ve onun dependency'lerinin gerektirdiği çerçeveler ve izinlere dair genel bir bakış sunan bir rapor oluşturur. Adjust SDK'nın manifest'i, uygulamanızın gizlilik gereksinimlerine eksiksiz bir genel bakış sağlamak için uygulamanızın manifest'i ile birlikte listelenecektir. Uygulamanızın bir versiyonunu gönderdiğinizde App Store, bu birleşik manifest'i okur. Bu nedenle gizlilik bilgilerini manuel olarak girmenize gerek yoktur.