Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Đo lường lượt gỡ cài đặt và cài đặt lại

Giải pháp đo lường lượt gỡ cài đặt và cài đặt lại (uninstall and reinstall measurement) của Adjust mang đến cái nhìn toàn diện về tỷ lệ duy trì (retention rate) của ứng dụng. Sử dụng giải pháp để phân tích hiệu suất của chiến dịch, tỷ lệ rời bỏ (churn rate) và vòng đời sử dụng (lifecycle) của ứng dụng.

Quan trọng:
Bởi vì Apple thay đổi cách xử lý một số dịch vụ trên iOS 15+, nên Adjust chỉ nhận được push update từ ứng dụng chạy đa nhiệm (foreground) gần đây. Phương pháp đo lường lượt cài đặt lại iOS (iOS reinstall) bằng SKAdNetwork sẽ không bị ảnh hưởng.

Trước khi bắt đầu

Trước khi bắt đầu, vui lòng tham khảo các thông tin sau.

Yêu cầu

Cơ chế hoạt động

Giải pháp đo lường lượt gỡ cài đặt và cài đặt lại hoạt động dựa trên push token. Khi người dùng cài ứng dụng, ứng dụng sẽ nhận được một push token (Adjust SDK sẽ chuyển tiếp push token này đến máy chủ của Adjust. Máy chủ sẽ gửi đi thông báo đẩy im lặng (silent push notification), mỗi ngày một lần, để kiểm tra liệu ứng dụng có còn trên thiết bị hay không.

Ứng dụng đã được cài tính năng nhận thông báo đẩy im lặng. Tại thời điểm cài đặt, ứng dụng yêu cầu push token. Adjust SDK lấy push token và gửi về cho máy chủ của Adjust.

1/2
Lưu ý:
Thông báo đẩy im lặng là thông báo gửi đến ứng dụng thay vì người dùng. Bạn có thể kích hoạt dạng thông báo này trong ứng dụng để nhận thông tin trong nền (background) mà không cần phải hiển thị bất kỳ thông tin nào đến người dùng.

Dịch vụ thông báo đẩy sẽ báo cho máy chủ của Adjust biết nếu có người dùng gỡ ứng dụng ra khỏi máy. Khi người dùng gỡ ứng dụng, Adjust sẽ báo cáo thời điểm gỡ ứng dụng là thời điểm xảy ra phiên truy cập cuối cùng. Trong khi đó, thời điểm gỡ cài đặt mà dịch vụ thông báo đẩy ghi nhận có thể là một tuần sau phiên truy cập cuối cùng. Ví dụ:

 • Người dùng truy cập lần cuối vào ngày 1 tháng 1, lúc 6:00 giờ.
 • Dịch vụ thông báo đẩy sẽ ghi nhận sự kiện gỡ cài đặt vào ngày 5 tháng 1 lúc 13:00 giờ.
 • Adjust ghi nhận sự kiện gỡ cài đặt vào ngày 1 tháng 1, lúc 6:00 giờ.

Nếu một thiết bị từng gỡ ứng dụng, sau đó cài ứng dụng lại, thì lượt cài đặt đó được tính là lượt cài đặt lại.

Lượt cài đặt lại_tái phân bổ

Adjust xem sự kiện cài đặt lại là phiên truy cập. Hay nói cách khác, chúng tôi chỉ tái phân bổ người dùng khi phiên truy cập_cài đặt lại (reinstall session) đáp ứng các yêu cầu mà bạn đã đặt ra trong phần cài đặt tái phân bổ (cài đặt cấp ứng dụng hoặc cấp liên kết).

Ví dụ, nếu bạn giữ nguyên cài đặt mặc định sau của giải pháp tái phân bổ:

 • Khung thời gian không hoạt động: 7 ngày.
 • Khung thời gian tái phân bổ: 7 ngày.

Các sự kiện sau sẽ xảy ra:

 1. Người dùng gỡ ứng dụng và không kích hoạt bất kỳ phiên truy cập nào trong vòng 7 ngày. 7 ngày này bao gồm cả những ngày trước khi người dùng gỡ cài đặt.
 2. Người dùng click vào quảng cáo, quảng cáo này chứa liên kết của Adjust
 3. Người dùng cài lại ứng dụng và kích hoạt một phiên truy cập in-app trong vòng 7 ngày, kể từ khi tương tác với quảng cáo trên.
 4. Lúc này, Adjust sẽ ghi nhận một lượt cài đặt lại_tái phân bổ.
Lưu ý:
Dữ liệu về lượt cài đặt lại_tái phân bổ được cung cấp cho các chỉ số sau trong báo cáo dashboard: lượt cài đặt lại_tái phân bổ, tái phân bổcài đặt lại.
Nếu bạn đã cài đặt callback, thì bạn chỉ nhận được callback dành cho lượt cài đặt lại_tái phân bổ.

Bước tiếp theo

Dưới đây là các bước chính mà bạn cần thực hiện để triển khai tính năng đo lường lượt gỡ cài đặt và cài đặt lại:

 1. Xem dữ liệu về lượt gỡ cài đặt và cài đặt lại – Sử dụng công cụ tích hợp sẵn của Adjust để xem dữ liệu về lượt gỡ cài đặt và cài đặt lại ngay trên Datascape.
 2. Cài đặt báo cáo cho tính năng đo lường lượt gỡ cài đặt và cài đặt lại – Nhận ngay các thông tin liên quan đến gỡ cài đặt, cài đặt lại và cài đặt lại_tái phân bổ.