Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Phân bổ

Phân bổ (attribution) là một giải pháp đối soát hai điểm dữ liệu với nhau. Adjust sẽ đối soát người dùng với nguồn quảng cáo (source) mà người dùng đã tương tác trước khi cài ứng dụng. Bạn có thể sử dụng dữ liệu phân bổ để đo lường chiến dịch, chạy chiến dịch tái tương tác (retargeting), tối ưu hóa creative, v.v.

Cơ chế hoạt động

Người dùng tương tác với quảng cáo theo hai cách: click vào quảng cáo hoặc xem quảng cáo. Một lượt xem quảng cáo được gọi là một lượt hiển thị (impression). Cứ mỗi lần quảng cáo được hiển thị trên màn hình của người dùng, thì quảng cáo đó được tính một lần hiển thị. Nếu có thể đối soát lượt tương tác với lượt cài đặt, thì nhà quảng cáo có thể biết được quảng cáo nào đã thành công thuyết phục người dùng cài ứng dụng, từ đó tính được doanh thu đến từ quảng cáo.

A flow diagram that shows how attribution works with Adjust.

Dưới đây là quy trình phân bổ:

  1. Người dùng tương tác với quảng cáo.
  2. Mạng quảng cáo (kênh đã phát quảng cáo) sẽ ghi lại dữ liệu tương tác và gán cho người dùng một ID (ID này là duy nhất).
  3. Người dùng tải ứng dụng về từ app store.
  4. Người dùng mở ứng dụng.
  5. Adjust SDK được khởi chạy và yêu cầu mạng quảng cáo cung cấp dữ liệu tương tác.
  6. Khi có dữ liệu tương tác từ mạng quảng cáo và dữ liệu về lượt cài đặt, Adjust sẽ sử dụng logic phân bổ để xác định nguồn cài đặt (tức xác định người dùng đã cài ứng dụng sau khi tương tác với nguồn quảng cáo nào).

Có trường hợp, người dùng đã cài ứng dụng và đã được phân bổ cho một nguồn quảng cáo, nhưng họ lại không mở ứng dụng đó trong một thời gian dài. Nếu họ mở lại ứng dụng sau khi tương tác với một quảng cáo, thì rất có thể họ sẽ được tái phân bổ cho một nguồn quảng cáo khác.

Thuật ngữ chính

Trợ giúp (Assist)

Lượt cài đặt

Phương pháp phân bổ

Khung thời gian phân bổ

Mạng tự phân bổ

Tái phân bổ

Người dùng mới

Người dùng hiện tại

Nguồn tự nhiên