Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Cài đặt bảo mật server-to-server (S2S)

Bạn có thể sử dụng giải pháp bảo mật của Adjust để thêm auth token vào yêu cầu (request). Việc này nhằm bảo vệ sự kiện S2S và doanh thu quảng cáo, cũng như ngăn chặn các yêu cầu giả mạo (spoofed request).

Sau khi giải pháp bảo mật S2S được cài đặt, mỗi yêu cầu đến đều phải mang theo token (token được tạo trên AppView). Nếu yêu cầu không chứa token hợp lệ, thì máy chủ của Adjust sẽ từ chối yêu cầu.

Trước khi bắt đầu

Trước khi bắt đầu, vui lòng tham khảo các thông tin sau.

Yêu cầu

Cảnh báo:
Bảo mật S2S không tương thích với giải pháp đo lường sự kiện Google Tag Manager. Nếu sử dụng token xác thực S2S của Adjust trong cấu hình Google Tag Manager, thì đồng nghĩa các sự kiện Google Tag sắp tới sẽ bị từ chối.

Cài đặt xác thực S2S

 1. Tại mục AppView , chọn Tất cả ứng dụng.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Chọn tab Bảo vệ.
 4. Tại mục Bảo mật S2S , chọn Mở Bảo mật S2S.
 5. Chọn Thêm token.
 6. Nhập tên token, chọn .
 7. Chọn để sao chép token, và gửi token đến nhà phát triển (nhà phát triển sẽ thêm token vào yêu cầu sự kiện S2S).
 8. Yêu cầu nhà phát triển chạy thử để xác nhận tích hợp hoàn tất.

Lúc này, xác thực S2S vẫn chưa chạy và yêu cầu chứa token không hợp lệ vẫn được chấp nhận. Vui lòng liên hệ với Technical Account Manager hoặc support@adjust.com để xác nhận việc cài đặt trước khi kích hoạt giải pháp xác thực S2S.

Kích hoạt xác thực S2S

Quan trọng:
Chỉ kích hoạt xác thực S2S (S2S authentication) sau khi nhà phát triển đã chạy thử token, và Technical Account Manager hoặc bộ phận hỗ trợ ( support@adjust.com ) đã xác minh cài đặt. 

Vui lòng thực hiện các bước sau để kích hoạt xác thực S2S.

 1. Tại mục AppView , chọn Tất cả ứng dụng.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Chọn tab Bảo vệ.
 4. Tại mục Bảo mật S2S , chọn Mở Bảo mật S2S.
 5. Gạt thanh trượt sang BẬT.
 6. Xác nhận để tiếp tục.

Tất cả yêu cầu S2S giờ đây phải chứa một token xác thực đang hoạt động.

Tài liệu dành cho nhà phát triển (developer)

Sử dụng đường link sau để xem tất cả hướng dẫn tích hợp S2S dành cho nhà phát triển.