Dokümantasyonumuzu sürekli güncel tutuyoruz, ancak bazı güncellemeler henüz tüm dillerde yayınlanmamış olabilir. En güncel bilgiler için lütfen İngilizce versiyonuna göz atın.

Campaign Lab'de kampanya yapılandırması

Pazarlama kampanyalarınızın yapılandırması ve bakımı için gereken tüm günlük işlerde Adjust Campaign Lab'i kullanabilirsiniz. Campaign Lab ile ücretli ve organik tüm kampanyalarınızın üzerinde eksiksiz bir genel bakışı tek bir yerden elde edebilirsiniz.

Rehberli yapılandırmamızı kullanarak birlikte çalıştığınız pazarlama partnerinizi ekleyebilir ve Adjust'ın onlarla hangi verileri paylaşacağınızı belirleyebilirsiniz. Ardından kampanyanızda kullanmak üzere aşağıdakileri oluşturabilirsiniz:

  • Tıklama ve gösterim link'leri
  • QR kodları
  • Deeplink'ler
  • Smart banner'lar

Başlarken

Rehberli Campaign Lab turu ile farklı kampanya türleri için ağ ve özel link'leri kolayca nasıl yapılandırabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Adjust'ın ölçümleme partnerleri

Adjust, reklam ağlarından talep tarafı platformlarıyla (DSP'ler), analitik sağlayıcılarıyla, ortaklarla ve daha fazlasıyla binlerce entegrasyona sahiptir. Aşağıda birlikte çalıştığımız her partner türüne kısa bir genel bakışı ve onlarla kampanya oluşturmaya yönelik ilgili rehberleri bulabilirsiniz.

Bir pazarlama partneri ile çalışmıyorsanız ve bunun yerine e-posta ya da sosyal medya gibi sahip olduğunuz medya üzerinden kampanyalar yürütüyorsanız ya da influencer'lar ile birlikte çalışıyorsanız, Campaign Lab'de özel link'ler oluşturabilirsiniz.

Reklam Ağları

Reklam ağları, reklam yayınlamak isteyen pazarlamacıların taleplerini farklı yayıncıların reklam envanteri arzıyla eşleştirir. Ağın görevi reklam alanına teklif vermek ve reklamların pazarlanan ürünün uygun bir hedef kitle tarafından görüntülenmesini sağlamaktır.

Adjust, ağlar ile bu entegrasyonlardan birini kullanır:

  • Adjust ve ağ arasındaki özel entegrasyon - Tüm attribution kaynaklarından gelen verileri (organik veriler ve diğer ağlara attribute edilen veriler de dahil) paylaşabilirsiniz ya da sadece belli bir ağa attribute edilen verileri paylaşmayı seçebilirsiniz. Verilerin attribution kaynağını ortaya çıkarabilecek network_name veya campaign_name gibi bilgiler ağ ile paylaşılmaz.
  • Dinamik entegrasyon - Verileri ağ ile paylaşmak için Adjust link'ine bir callback URL ekleyebilirsiniz. Sadece bu ağa attribute edilen verileri paylaşabilirsiniz.

Ağınızın Adjust ile hangi entegrasyon türünü kullandığından bağımsız olarak Campaign Lab'deki rehberli yapılandırma ile çalışmalarınıza hızla başlayabilirsiniz.

Analitik partnerleri

Analitik partnerleri Adjust ile özel entegrasyonlara sahiptir.

Analitik partnerleri, uygulamaya trafik sağlamak ya da etkileşimi artırmak için kampanya yürütmezler. Bu nedenle install'lar hiçbir zaman onlara attribute edilmez.

Analitik partnerleri, segmentasyon ve içgörü analizi için kullanılan kampanya verileri ile çalışırlar. Yani Adjust, attribution kaynağı verilerini analitik partnerleri ile paylaşabilir.

Kendi attribution'ını yapan ağ'lar (SAN'lar)

Kendi attribution'ını yapan ağ (SAN), kendi platformunda reklam yayınlayan bir reklam ağıdır. SAN'lar hem yayıncı hem de ağ olarak çalışır ve böylece dönüşümleri dahili olarak ölçümleyebilirler.

Adjust, ağa bilgi göndermek için link'ler yerine API call'ları kullanır.

SAN'lar ile attribution bu şekilde çalışır:

  1. Adjust SDK bir install ya da session kaydeder.
  2. Adjust, bu install veya session'ı API aracılığıyla SAN ile paylaşır.
  3. Ağ bu aktiviteyi tanırsa, kendi tarafındaki en son reklam etkileşiminin detaylarını paylaşarak attribution'ı talep eder (self-attribution).
  4. Sonrasında Adjust, tüm ağlardan aldığı etkileşim verilerini (SAN olmayanlar da dahil) kullanarak install'u bilinen en son etkileşim kaynağına attribute eder.

SAN kampanya yöneticileri

SAN kampanya yöneticileri, kampanyaları SAN platformlarında müşterileri adına yürütür. Adjust, SAN kampanya yöneticileriyle sadece kendi kampanyalarına attribute edilen verileri paylaşır. SAN kampanya yöneticilerinin bu verileri alabilmeleri için müşterilerin önceden belirlenen bir keyword'ü Campaign Lab'de kampanya adına eklemeleri gerekir.