Dokümantasyonumuzu sürekli güncel tutuyoruz, ancak bazı güncellemeler henüz tüm dillerde yayınlanmamış olabilir. En güncel bilgiler için lütfen İngilizce versiyonuna göz atın.

ATT ve SKAN çözümleri

Apple'ın kullanıcı gizliliği kurallarına göre, veri topluyorsanız ve bu verileri takip amacıyla partnerlerle paylaşıyorsanız, cihazların IDFA'larına erişmek için kullanıcının onayına ihtiyacınız vardır.

Adjust'ın iOS ve SKAN çözümleri ile etkili iOS kampanyaları yürütürken kullanıcı gizliliğini her aşamada koruyabilirsiniz.

  • SDK'mızda entegre ATT desteği
  • Conversion Hub ile SKAdNetwork kampanya yönetimi
  • Datascape'te özel SKAN dashboard'ları
  • Özel SKAN metrikleri ile ayrıntılı ham veri raporlaması

SKAN'in temelleri

Bu videoda SKAdNetwork'ün temellerine dair bilgilerin yanı sıra Apple'ın App Tracking Transparency (ATT) çerçevesinden ve SKAdNetwork kullanan kampanyalardan gelen iki veri seti arasındaki farkları bulabilirsiniz. Ayrıca SKAdNetwork verilerinizi yorumlamanıza ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmenize yardımcı olacak bilgileri bulabilirsiniz.

Bu makalede iOS, ATT ve SKAdNetwork hakkında sıkça sorulan soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

Hem ATT hem de SKAdNetwork kampanyaları yürütmek

SKAdNetwork ve ATT ayrı framework'lerdir. Bir çok ağ, ikisi için de paralel yürütülen kampanyaları destekler. SKAdNetwork'ün tasarımı nedeniyle iki kaynak arasındaki verileri birbirine bağlamak mümkün değildir. Bu, her veri kaynağı için ayrı istatistiklere sahip olacağınız anlamına gelir.

ATT framework'ünde Adjust link'lerinin kullanılması, ATT politikası tarafından izin verildiğinde aşağıdakileri sağlar:

  • Cihaz seviyesi attribution.
  • Ham veriler.
  • Daha ayrıntılı kampanya ve kaynak verileri.
  • Ertelenen deeplinkler.

Buna karşılık, SKAdNetwork verileri öncelikle toplu raporlama için kullanılır. Ancak attribution, kullanıcının SKAdNetwork framework'ündeki ATT onay durumu ile sınırlı değildir. Bu, SKAdNetwork kampanyalarını destekleyen reklam ağlarını faturalandırmak için daha güvenilir bir çerçeve sunar. iOS 14.5 ve sonraki versiyonları çalıştıran cihazlara sahip kullanıcılar için çifte attribution'ı ve faturalandırmayı nasıl önleyebileceğiniz ile ilgili daha fazla bilgiyi blog'umuzda bulabilirsiniz.

SKAN ve ATT verilerinin karşılaştırılması

ATT ve SKAdNetwork ayrı çerçeveler olduğundan, ikisi de attribution'ı ve kullanıcıların uygulama içi aktivitelerini farklı şekillerde ölçümler ve raporlar. İki çerçeve ile birlikte çalışmak için ikisinin de nasıl çalıştığını ve sınırlarının neler olduğunu anlamanız gerekir. Sonrasında, farklı analizler ve optimizasyonlar için her bir kaynaktan gelen verileri ve istatistikleri kullanabilirsiniz.

İki çerçeve arasında install tutarsızlıklarına neden olabilecek bazı temel farklılıklar şunlardır:

installlar (SKAdNetwork)Install'lar (ATT)
Attribution her zaman deterministiktir.Attribution, ATT politikası tarafından izin verildiğinde olasılıksal modelleme ile gerçekleşebilir.
Kullanıcının ATT durumundan bağımsız olarak attribution yapar.Attribution, ATT politikasına göre onay vermemiş kullanıcılar için kısıtlıdır.
Sabit attribution pencereleri.Uygulamanızı Adjust dashboard'unda nasıl yapılandırdığınıza bağlı olarak SKAdNetwork'ten farklı olabilen özelleştirilebilir attribution pencereleri.
Install'ları organik, sahip olunan kanallar, influencer'lar veya SKAdNetwork'e kayıtlı partnerlerdışında herhangi bir kaynakla attribute etmez.Tüm kaynaklara attribute edebilir ve raporlama gösterebilir.