Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Thêm sự kiện

Sự kiện ứng dụng được dùng để đo lường tương tác của người dùng. Bạn cần xác định sự kiện in-app, để chúng tôi có thể đo lường các thao tác của người dùng như đăng ký (registration), thêm hàng vào giỏ (add-to-cart) hay lên cấp (level up). Bạn cũng cần cài đặt sự kiện doanh thu (revenue event) để thu thập dữ liệu giao dịch in-app.

Khi cài đặt sự kiện, bạn có thể:

 • Xem hành trình của người dùng sau khi cài đặt ứng dụng
 • Biết được tính năng nào của ứng dụng mà người dùng thấy ưng ý nhất
 • Biết được hoạt động cuối cùng của người dùng trước khi họ không còn sử dụng ứng dụng nữa (inactive)

Trước khi bắt đầu

Trước khi bắt đầu, vui lòng tham khảo các thông tin sau.

Yêu cầu

Thông tin quan trọng

Adjust đã đo lường các hoạt động dưới đây, vì vậy bạn không cần tạo sự kiện cho các hoạt động này:

 • Lượt cài đặt
 • Lượt click
 • Lượt hiển thị
 • Phiên truy cập
 • Tái phân bổ

Mặc dù bạn có thể đo lường bao nhiêu sự kiện tùy ý, nhưng chúng tôi đề xuất bạn nên thu hẹp phễu (funnel) để chắt lọc thông tin. Ví dụ: đo lường các cột mốc quan trọng để ghi nhận chính xác số lần hoàn tất một giai đoạn nào đó, và/hoặc các loại giao dịch. Nếu bạn không biết nên tạo sự kiện nào, thì có thể tham khảo danh sách sự kiện đề xuất của chúng tôi.

Thêm sự kiện

Ảnh chụp màn hình phần tổng quan sự kiện trên Suite.
 1. Tại mục AppView , chọn Tất cả ứng dụng.

 2. Chọn ứng dụng.

 3. Chọn tab Sự kiện.

 4. Chọn Thêm sự kiện.

 5. Nhập tên sự kiện in-app.

 6. Nếu sự kiện bạn chọn chỉ xảy ra một lần duy nhất trên mỗi thiết bị, chọn Đây là sự kiện duy nhất.

  • Ví dụ: đối với sự kiện đăng ký (registration).
 7. Chọn Thêm sự kiện. Một event token sẽ được tạo cho sự kiện.

Giờ bạn đã có event token. Bước tiếp theo là quyết định liệu bạn muốn sử dụng Adjust SDK hay tích hợp S2S để thu thập dữ liệu về các sự kiện này. Mặc dù cả hai phương pháp đều hiệu quả như nhau, nhưng các nhà phát triển (developer) sẽ mất nhiều thời gian hơn với SDK, vì họ phải chỉnh sửa code.

Sự kiện duy nhất

Đo lường sự kiện

Sau khi tạo xong event token, bạn có thể cài đặt tính năng đo lường sự kiện. Adjust đo lường sự kiện theo hai cách.

Adjust SDK

Cài đặt server-to-server (S2S)

Sự kiện trùng lắp

Nếu bạn bật tính năng loại bỏ dữ liệu trùng lặp về doanh thu (revenue deduplication), Adjust sẽ không ghi nhận một sự kiện giao dịch đến hai lần. Như vậy có thể đảm bảo tính chính xác của bộ dữ liệu. Để loại bỏ dữ liệu bị trùng, thực hiện theo một trong hai hướng dẫn sau (tùy vào phương thức cài đặt bạn chọn ban đầu).

Adjust SDK

Sự kiện S2S

Nhận dữ liệu tùy chỉnh với tham số callback

Với tham số callback, bạn có thể nhận thêm thông tin về sự kiện, như internal user ID cùng sự kiện đăng ký (registration event).

Bạn có thể cài đặt tham số callback cho lượt phân bổ, phiên truy cập và sự kiện. Các tham số này là duy nhất cho từng ứng dụng và sẽ xuất hiện trong chuỗi callback. Tham số callback được ghi nhận dưới dạng dữ liệu thô và không xuất hiện trên Datascape.

Bạn có thể ghi tham số callback vào Adjust SDK hoặc thêm tham số vào sự kiện S2S (server-to-server). Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn để cài đặt tham số callback. 

Adjust SDK

Sự kiện S2S

Quản lý sự kiện

Sao chép event token

Để sao chép và chia sẻ event token với nhà phát triển, chọn biểu tượng (Sao chép) nằm cạnh event token.

Ẩn một sự kiện

Adjust sẽ tự động ẩn sự kiện, nếu sự kiện đó đã được tạo hơn 3 tháng và không có lịch sử đo lường. Bạn cũng có thể ẩn sự kiện không sử dụng để làm gọn danh sách.

Để ẩn sự kiện, chọn biểu tượng (Ẩn) tại mục Hành động .

Sự kiện bị ẩn sẽ không bị xóa trên hệ thống của Adjust, nên bạn có thể hoàn tác thao tác ẩn. Nếu sự kiện này được kích hoạt, thì Adjust sẽ tự động hiển thị sự kiện trở lại danh sách và Datascape. Bạn có thể sử dụng KPI service để xuất sự kiện ẩn. Xem thêm tại đây nếu bạn muốn tắt tính năng đo lường cho một số sự kiện doanh thu cụ thể.

Nếu bạn bỏ ẩn một sự kiện, thì Adjust sẽ hiển thị lại toàn bộ dữ liệu lịch sử của sự kiện, bao gồm cả dữ liệu được ghi nhận trong khoảng thời gian sự kiện bị ẩn.

Bỏ ẩn một sự kiện

Sau khi bạn bỏ ẩn sự kiện, tất cả dữ liệu liên quan sẽ xuất hiện lại trên dashboard — kể cả dữ liệu thu thập được trong khoảng thời gian sự kiện bị ẩn.

Vui lòng thực hiện các bước sau để ẩn một sự kiện.

 1. Chọn Hiển thị sự kiện đã ẩn.
 2. Chọn biểu tượng (Bỏ ẩn) tại mục Hành động để bỏ ẩn sự kiện.

Sự kiện sẽ được hiển thị trở lại trên dashboard và trong báo cáo - cùng với tất cả dữ liệu mới và dữ liệu được ghi nhận trước khi bị ẩn. Dữ liệu cũng bao gồm dữ liệu chuyển đổi thu thập được trong khoảng thời gian sự kiện bị ẩn.

Vô hiệu hóa sự kiện

Nếu muốn tắt tính năng đo lường cho một sự kiện, thì bạn cần vô hiệu hóa sự kiện bên ngoài AppView. Quá trình vô hiệu hóa sẽ khác nhau tùy vào mô hình bạn đang sử dụng:

Adjust SDK

s2s

Đề xuất sự kiện theo lĩnh vực hoạt động

Bạn không biết nên bắt đầu từ đâu? Bạn có thể thử một trong các phễu chuyển đổi sau. Các sự kiện này có thể giúp bạn xác định hoạt động mà người dùng thực hiện nhiều nhất, và/hoặc nhận diện cơ hội tái kết nối. 

Chúng tôi tạo danh sách theo danh mục ứng dụng, nhưng bạn có thể sắp xếp lại hay kết hợp các danh sách với nhau nếu cần. 

Game

Thương mại điện tử