Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Kích hoạt tính năng phòng chống gian lận

Kích hoạt tính năng trong Fraud Prevention Suite để không phân bổ sai lưu lượng truy cập ảo (fraudulent traffic) cho kênh trả phí.

Giải pháp tăng trưởng:
Adjust hiện cung cấp Fraud Prevention Suite như một Giải pháp tăng trưởng. Để nhận Fraud Prevention trên tài khoản, vui lòng liên hệ với sales@adjust.com.

Trước khi bắt đầu

Trước khi bắt đầu, vui lòng tham khảo các thông tin sau.

Yêu cầu

Kích hoạt tính năng phòng chống gian lận

 1. Tại mục AppView , chọn Tất cả ứng dụng.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Chọn tab Bảo vệ.
 4. Tại mục Fraud Prevention , chọn Chỉnh sửa , và thực hiện các thao tác sau:
  • Bật tính năng Lọc địa chỉ IP ẩn danh . Làm vậy để kích hoạt bộ lọc IP ẩn danh — bộ lọc có chức năng kiểm tra lưu lượng đến, bằng cách tra soát lưu lượng đến với bộ dữ liệu có sẵn về các trung tâm dữ liệu, VPN, hay Tor exit node. Lưu lượng truy cập đến từ các endpoint có trong bộ dữ liệu này, sẽ được quy cho trình theo dõi đơn lẻ, gọi là Untrusted Devices.
  • (Chỉ áp dụng cho ứng dụng Android) Bật tính năng Lọc gian lận giả mạo lượt click . Khi bạn kích hoạt bộ lọc này, Adjust sẽ ngừng phân bổ lượt cài đặt cho các lượt click ảo. Tất cả lượt click xảy ra sau khi người dùng đã ấn tải xuống, đều sẽ không được tính vào báo cáo phân bổ.
  • Bật tính năng Mô hình phân phối . Bạn có thể sử dụng mô hình này để phân tích tần suất của các lượt click. Nếu lượt click thuộc trường hợp phân phối bất thường, thì sẽ không được phân bổ. Chọn một trong các mức độ sau để đặt ngưỡng cho mô hình phân phối:
   • Mô hình chuẩn - Chỉ dành cho giai đoạn thử nghiệm và kiểm thử.
   • Mô hình nâng cao (khuyên dùng) - Dành cho giai đoạn 'production'.

Bạn nên thêm trường dữ liệu {activity_kind}{rejection_reason} vào server callback hay cloud storage upload. Các trường dữ liệu này giúp xác định dữ liệu nào đã được lọc ra từ dữ liệu thô.