Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Cài đặt smart banner

Smart banner là loại banner mà bạn có thể thêm vào trang web trên thiết bị di động, để quảng bá ứng dụng, giới thiệu ưu đãi hoặc làm nổi bật một sản phẩm nào đó. Khi người dùng click vào banner, đường dẫn gán trong banner sẽ chuyển hướng người dùng đến ứng dụng (nếu người dùng đã cài ứng dụng) hoặc đến app store (để người dùng tải ứng dụng về).

Smart banner giúp chuyển hướng nhanh người dùng từ trang web đến ứng dụng. Bạn có thể sử dụng smart banner để tiếp cận người dùng web và tăng lượt truy cập ứng dụng. Với smart banner, bạn có thể đảm bảo người dùng web được chuyển đến đúng nội dung trong ứng dụng.

Trước khi bắt đầu

Trước khi bắt đầu, vui lòng tham khảo các thông tin sau.

Yêu cầu

Tạo space

Space là nơi chứa smart banner theo kênh (channel). Tất cả banner có trong space được sử dụng chung cho một ứng dụng và xuất hiện trên cùng một trang web. Tất cả banner cũng có chung cài đặt phân bổ và sử dụng cùng một phiên bản SDK. Chúng tôi đề xuất bạn thêm tất cả phiên bản của ứng dụng đơn nền tảng vào space. Space có thể chỉ chứa một banner hoặc chứa nhiều banner có thiết kế, ngôn ngữ và vị trí đặt khác nhau.

 1. Tại mục Campaign Lab, chọn Smart banner.
 2. Chọn Space mới.
 3. Trên màn hình Chọn ứng dụng, chọn tất cả phiên bản của ứng dụng để chuyển hướng người dùng đến nền tảng phù hợp. Bạn cũng có thể chỉ chọn một ứng dụng cho mỗi nền tảng. Lưu ý: sau khi tạo space, bạn không thể thay đổi ứng dụng đã chọn. Chọn Tiếp theo.
 4. Trên màn hình Thông tin về space, nhập Tên của space. Tên của space nằm ở cấp channel của cấu trúc liên kết. Bạn có thể thêm smart banners vào cấp channel của cấu trúc liên kết, để dễ lọc dữ liệu cho smart banner.
 5. Nếu hầu hết người dùng web đến từ chiến dịch chứa tham số UTM, tại mục Tham số chiến dịch, thêm tham số UTM của chiến dịch web vào cấu trúc chiến dịch. Chọn nằm cạnh tham số campaignadgroup, sau đó thêm bất kỳ trường dữ liệu nào trong số sau:
  • {banner_language} - Khuyên dùng. Sử dụng tham số này để biết banner của ngôn ngữ nào mang lại kết quả tốt.
  • {utm_source}
  • {utm_campaign}
  • {utm_medium}
  • {utm_term}
  • {utm_content}
  • {banner_name}

Nếu không có tham số UTM, có thể sử dụng tham số tĩnh (static) cho các tham số chiến dịch sau:

 • Campaign - {banner_name}
 • Adgroup - {banner_language}
 1. Tại mục Người dùng tương tác với chiến dịch trả phí, chọn cách thức phân bổ 'người dùng đã click vào quảng cáo trước khi click vào banner này'. Sau đó, chọn Tiếp theo:

  • Quảng cáo trước đó
  • Smart banner

  Nếu bạn chọn phân bổ người dùng cho quảng cáo trước đó (quảng cáo mà người dùng tương tác trước khi click vào liên kết), thì Adjust sẽ gán tham số fallback_click vào liên kết. Liên kết chứa tham số fallback_click chỉ được sử dụng cho phân bổ trong trường hợp không còn liên kết nào khác. Nghĩa là, chỉ người dùng tự nhiên (organic user) mới được phân bổ cho liên kết fallback_click. Để biết thêm thông tin, tham khảo bài viết giới thiệu phương pháp phân bổ người dùng của chiến dịch trả phí.

 2. Kiểm tra lại các lựa chọn. Bạn có thể chỉnh sửa:

  • Tên của space
  • Ứng dụng đã chọn
  • Cài đặt phân bổ
 3. Chọn Tạo space.

Tích hợp Smart Banner SDK

Bước tiếp theo là tích hợp Smart Banner SDK. Bạn cần thực hiện bước này cho từng space, và SDK sẽ áp dụng cho tất cả banner có trong space. Vui lòng gửi hướng dẫn tích hợp SDK cho nhà phát triển.

Cài đặt dynamic deep linking

Cài đặt dynamic deep linking trong Smart Banners SDK cho trang web đơn (single page website). Khi người dùng rời khỏi trang web để sang trang web khác, URL của trang sẽ thay đổi. Nếu bạn cài đặt dynamic deep linking, SDK có thể lựa chọn banner phù hợp với trang web mới. Bạn cũng có thể cài đặt SDK để sử dụng deep link cho phù hợp với trang web mà người dùng đang xem. Ví dụ: nếu người dùng đang xem một sản phẩm trên trang web của bạn, bạn có thể chuyển hướng họ đến trang bán sản phẩm đó trong ứng dụng.

Phân phối SDK thông qua nền tảng của bên thứ ba

Bạn có thể tích hợp Smart Banner SDK của Adjust vào các nền tảng sau để phân phối smart banner qua các tag của nền tảng:

Thêm banner

Bạn có thể thêm nhiều banner vào cùng một space.

Cung cấp thông tin liên quan đến banner

 1. Tại trường Tên của banner, nhập tên cho banner. Tên của banner nằm ở cấp campaign của cấu trúc liên kết.

 2. Tại mục Nơi đặt banner, chọn trang mà bạn muốn hiển thị banner – tất cả trang hay chỉ một số trang nhất định. Vị trí này sẽ được áp dụng cho tất cả tên miền có tích hợp SDK. Nếu bạn chọn Trang điều kiện (Conditional page), bạn có thể chọn điều kiện để lọc trang, thậm chí có thể chọn điều kiện theo nhóm (bằng cách sử dụng cú pháp And hoặc Or:

  • Domain is, Domain is not - Tên miền hợp lệ. Ví dụ: subdomain.example.com
  • Domain contains - Tên miền hợp lệ hoặc một phần của tên miền hợp lệ.
  • URL path is, URL path is not, URL path starts with - Giá trị phải bắt đầu bằng dấu /. Ví dụ: /product/detail
  • URL path contains - Giá trị không thể bắt đầu bằng tên miền.
  • URL contains parameter, URL does not contain parameter - Tham số URL hợp lệ. Tham số hợp lệ khi giá trị không bắt đầu bằng ? hoặc &. Ví dụ: utm_source=google
  • URL regular expression - Biểu thức chính quy.
 3. Tại trường Thời gian tạm dừng hiển thị, xác định khoảng thời gian mà tính từ sau khi người dùng chọn "bỏ qua" banner, banner được hiển thị lại. Giá trị mặc định là 1 ngày, tức 24 giờ kể từ thời điểm người dùng chọn "bỏ qua".

 4. Tại mục Xác định trang đến, chọn trang mà bạn muốn chuyển hướng người dùng đến, sau khi họ tương tác với banner. Theo cài đặt mặc định, người dùng sẽ được chuyển hướng đến app store. Nếu bạn muốn chuyển hướng người dùng đến một trang cụ thể trong ứng dụng sau khi họ cài ứng dụng về máy, chọn Màn hình in-app và bổ sung các thông tin sau:

  • (Ứng dụng iOS) Nhập iOS app schemeiOS app screen.
  • (Ứng dụng Android) Nhập Android app schemeAndroid app screen. Hướng dẫn cách lấy các giá trị này có trong bài viết Cài đặt smart banner.
 5. Chọn TIẾP THEO.

Lưu ý:
Cài đặt dynamic deep linking trong Smart Banners SDK cho trang web đơn (single page website). Khi người dùng rời khỏi trang web để sang trang web khác, URL của trang sẽ thay đổi. Nếu bạn cài đặt dynamic deep linking, SDK có thể lựa chọn banner phù hợp với trang web mới. Dynamic deep linking phát huy tác dụng trong trường hợp, người dùng đang xem một sản phẩm trên trang web của bạn, và bạn muốn chuyển hướng họ đến trang bán sản phẩm đó trong ứng dụng.

Tùy chỉnh banner

Khi tùy chỉnh banner, bạn cần cân nhắc bạn muốn trình bày bố cục trang web như thế nào:

 • Nếu bạn chọn smart banner có kích thước nhỏ + đặt ở vị trí đầu trang web, toàn bộ nội dung của trang web sẽ bị đẩy xuống dưới.
 • Nếu bạn chọn các kích thước khác hoặc đặt banner ở các vị trí khác, thì banner sẽ đè lên nội dung của trang web.

Để tùy chỉnh banner, thực hiện các bước sau:

 1. Mở danh sách Kích thước banner, chọn kích thước bạn muốn:

  • Nhỏ
  • Trung bình
  • Toàn màn hình
 2. Tại mục Vị trí đặt screen, chọn vị trí mà bạn muốn đặt banner trên trang web.

  • Trên cùng - Nếu bạn đặt smart banner ở trên cùng, thì smart banner sẽ đẩy toàn bộ nội dung của trang xuống dưới.
  • Dưới cùng - Nếu bạn đặt smart banner ở dưới cùng, thì smart banner sẽ đè lên nội dung của trang. Người dùng có thể cuộn xuống để xem nội dung bị che.
 3. Tại mục Ảnh của ứng dụng, chọn một trong các ảnh sau:

  • Biểu tượng ứng dụng - Sử dụng biểu tượng của ứng dụng trên app store.
  • Ảnh tùy chỉnh - Cung cấp URL dẫn đến ảnh (định dạng JPG hoặc PNG) mà bạn muốn dùng cho banner. Kích thước ảnh bắt buộc là 168 x 168px, với dung lượng tối đa 1 MB.
 4. Tại trường Tiêu đề, nhập tiêu đề hiển thị trên banner, tại trường Màu của tiêu đề, nhập mã màu để tô màu cho tiêu đề.

 5. Tại trường Mô tả, nhập mô tả hiển thị trên banner, và tại trường Màu của mô tả , nhập mã màu để tô màu cho mô tả.

 6. Tại trường Nút nhấn, nhập nội dung của nút. Tại trường Màu của nút nhấnNền của nút nhấn, chọn mã màu để tô màu cho nội dung và nền của nút nhấn.

 7. Tại trường Màu của nút đóng, chọn mã màu.

 8. Tại trường Màu nền, chọn mã màu để tô màu nền, hoặc cung cấp URL dẫn đến ảnh (định dạng JPG hoặc PNG) mà bạn muốn dùng làm nền cho banner. Kích thước ảnh bắt buộc là 1080 x 240px, với dung lượng tối đa 1 MB.

 9. Chọn Phóng to để xem trước banner, đảm bảo mọi thành phần của banner đều đã đúng theo yêu cầu của bạn, sau đó chọn Tiếp theo.

Bản địa hóa banner

Banner được chọn hiển thị lên trang web sẽ phụ thuộc vào ngôn ngữ của trình duyệt. Nếu không có banner phù hợp với ngôn ngữ của trình duyệt, thì banner theo ngôn ngữ gốc sẽ được hiển thị. Nếu bạn muốn người dùng xem banner theo ngôn ngữ của tên miền trang web, thay vì theo ngôn ngữ của trình duyệt, thực hiện các bước sau đối với Smart Banners SDK.

 1. Chọn Thêm ngôn ngữ và chọn ngôn ngữ bạn cần trong danh sách.
 2. Nhập thông tin vào các trường Tiêu đề, Mô tảNút nhấn.
 3. Bạn có thể thêm nội dung dịch thuật cho ngôn ngữ vừa chọn, sau đó nhấn Tiếp theo.

Kiểm tra lại banner

 1. Kiểm tra lại các lựa chọn. Bạn có thể thay đổi:

  • Thông tin về banner
  • Nội dung của banner
  • Nội dung đã dịch
 2. Chọn Tạo smart banner để phát hành banner.

Đăng banner

Sau khi bạn lưu banner, banner sẽ xuất hiện trong space mà bạn dùng để tạo banner. Để phát hành banner, bật nút Phát hành. Banner sẽ được triển khai cho trang web sau khi nhà phát triển tích hợp xong Smart Banner SDK.