Dokümantasyonumuzu sürekli güncel tutuyoruz, ancak bazı güncellemeler henüz tüm dillerde yayınlanmamış olabilir. En güncel bilgiler için lütfen İngilizce versiyonuna göz atın.

Özel callback parametreleri eklemek

Callback'leriniz yapılandırıldıktan sonra bunlardan özel veriler alabilirsiniz. Bu, analitik amacıyla session ve event'lerde özel parametrelerin ve BI sisteminize aktarılmasını istediğinizde size yardımcı olur.

Session callback parametreleri

Session callback parametreleri ile kullanıcı adı, ürün ID'leri ve işlem numaraları gibi özelleştirilmiş kullanıcı bilgilerini install, session ve reattribution callback'leri ile alabilirsiniz. Adjust tüm uygulama event'lerini session sırasında ölçümlediğinden, bu özelleştirilmiş veriler ayrıca event callback'lerinizde de görüntülenecektir. 

Geliştiricileriniz Adjust SDK'da bir session callback parametresi yapılandırdıktan sonra kullanıcı için her session ve install sonrası event, kullanıcı uygulamayı kaldırana kadar bu session callback parametresini içerecektir. Kullanıcıya dair değer uygulamada elde edilir edilmez, geliştiricilerinizin session callback parametresini yapılandırmasını öneririz. Mümkünse geliştiricileriniz session callback parametresini SDK başlatılmadan önce ayarlamalıdır. Bu sayede parametre, analitiklerinizde install aktivitesine dahil olacaktır.

Session callback parametrelerinin yapılandırması

Başlarken, geliştirici rehberlerimizi kullanarak session callback parametrelerini Adjust SDK'ya ekleyin:

Not:
Event'ler ve session'lar için aynı parametre adını kullanıyorsanız (key adı), event değeri session değerinden daha öncelikli olacaktır. Örneğin, event değeri "foo=25" ve session değeri "foo=10" ise, event callback'iniz "foo=25" içerecektir.

Event callback'leri parametreleri

Callback parametreleri gerçekleşen her event için kullanılabilir. Örneğin, bir alışveriş event'i gerçekleştiğinde callback parametresi olarak transaction_id kullanabilirsiniz. Ya da "level atlama" event'i gerçekleştiğinde, level numarasını bir callback parametresi olarak alabilirsiniz. Geliştiricilerinizin her callback parametresini ve değerini gerçekleşen her bir event ile birlikte açıkça göndermesi gerekir.

Event callback parametreleri, sadece kullanıcı seviyesi verilerde bulunur ve Datascape'te görüntülenmez. Sistemimiz özel event parametrelerini hiçbir şekilde işlemez, sadece aktarır.

Önemli:
Özel parametrelerinizde hiçbir kişisel olarak tanımlayıcı bilgi göndermemelisiniz.

Event callback parametrelerinin yapılandırması

Event callback parametreleri ile Adjust'tan özelleştirilmiş event verileri alabilirsiniz. Bu Adjust SDK'da ya da S2S event'leri ile yapılandırılabilir.

Adjust SDK ile yapılandırma

Geliştirici rehberlerimizi kullanarak event callback parametrelerini Adjust SDK'ya ekleyin:

Sunucudan sunucuya (S2S) yapılandırma

Özel event verilerinin Adjust'a gönderimini S2S event'leri ile yapılandırırken geliştirici rehberimizi kullanabilirsiniz: