Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Cơ chế giới thiệu người dùng (User referrals)

Sử dụng chương trình giới thiệu để tăng tỷ lệ cài đặt và gửi một phần thưởng in-app đến người dùng – những người đã giới thiệu ứng dụng đến bạn bè. Adjust có thể phân bổ lượt cài đặt mới đến đường link giới thiệu (referral link). Qua đó, bạn có thể biết lợi tức (ROI) thu về từ chương trình giới thiệu và nhận diện chính xác người dùng đã mang đến nhiều lượt cài đặt mới nhất.

Cơ chế hoạt động

Khi triển khai chương trình giới thiệu, bạn mời người dùng giới thiệu ứng dụng đến bạn bè để nhận về một phần thưởng. Dưới đây là cách chương trình được triển khai:

  1. Oscar, khi chỉ còn duy nhất một mạng trong game, nhấn nút mời bạn bè để nhận thêm một mạng. Nút này liên kết với một Adjust link URL (URL này đã được chèn một tham số label).
  2. Ứng dụng sẽ điền referral ID của Oscar vào tham số label này. Referral ID thuộc nhóm thông tin không nhạy cảm (non-sensitive information).
  3. Ứng dụng gửi link URL đến Mike - bạn của Oscar. Link URL lúc này đã chứa referral ID của Oscar. Ứng dụng có thể gửi URL theo nhiều cách, ví dụ: qua email.
  4. Mike click vào đường link chứa referral ID của Oscar, và được chuyển hướng tới app store tương thích với hệ điều hành, để tải và cài đặt ứng dụng.
  5. Lượt cài đặt của Mike sẽ được phân bổ cho liên kết chứa referral ID của Oscar (giá trị cho tham số label).
  6. Adjust sẽ kích hoạt callback phân bổ (attribution callback) — đã được chèn referral ID của Oscar — đến Adjust SDK.
  7. Ứng dụng thu thập thông tin này từ Adjust SDK, và gửi đến hệ thống BI.
  8. Hệ thống sẽ gửi một phần thưởng in-app (trong trường hợp này, thêm một mạng trong game) đến Oscar, vì đã mời Mike thành công.

Tham số label

Adjust sử dụng tham số label để nhận dữ liệu tùy chỉnh - dữ liệu này không liên quan đến dữ liệu phân bổ. Trong cơ chế giới thiệu người dùng, bạn có thể sử dụng tham số này để gán ID cho người dùng, ID này là duy nhất và giúp bạn xác định phần thưởng tương ứng với người dùng. Đọc thêm về tham số label tại đây.

Lưu ý:
Giá trị của tham số label sẽ không được hiển thị bất kỳ đâu trên Datascape, và mạng quảng cáo cũng không nhận được giá trị này qua postback.

Nếu người dùng chọn chia sẻ referral ID cho Adjust qua server callback, thì bạn có thể sử dụng tham số callback động để thay thế.

Trường hợp sử dụng

Mời người dùng tham gia chương trình giới thiệu

Tạo trải nghiệm phù hợp với từng người dùng mới

Bước tiếp theo

  • Cài đặt cơ chế giới thiệu - Bài viết cung cấp hướng dẫn cài đặt và đo lường cơ chế giới thiệu thông qua giải pháp của Adjust.
  • Branded link - Bài viết cung cấp hướng dẫn tạo branded link - một liên kết ngắn, trong đó chứa một từ hoặc một tên quan trọng và xem đó là điểm nhấn chính. Ví dụ: example.go.link. Branded link giúp xác thực liên kết, đảm bảo tính nhất quán của thương hiệu và tăng tỷ lệ click-through.