Dokümantasyonumuzu sürekli güncel tutuyoruz, ancak bazı güncellemeler henüz tüm dillerde yayınlanmamış olabilir. En güncel bilgiler için lütfen İngilizce versiyonuna göz atın.

Kullanıcılarınızı yönlendirmek istediğiniz hedefi seçmek

Farklı tür kullanıcıların link'iniz ile etkileşime geçtiğinde nereye yönlendirileceğini belirlemek için bu sayfadaki ayarları kullanabilirsiniz. Bu sayfadaki tüm ayarlar opsiyoneldir.

Başlamadan önce

Başlamadan önce bilmeniz gerekenler:

Gereklilikler

 • (Sadece iOS uygulamaları için) Universal linkleri etkinleştirmeden önce bunu Apple geliştirici hesabınızda ve Xcode'da yapılandırmanız gerekir.
 • (Sadece iOS uygulamaları için) App ID prefix - Bunu Apple Developer hesabınızda bulabilirsiniz.
 • Uygulama şeması - Uygulama şemanızı tanımlamak için geliştiriciniz ile iletişime geçin.
 • Uygulama ekranı - Uygulamanızı install etmiş olan mevcut kullanıcıların görmesini istediğiniz veya uygulamanızı install eden yeni kullanıcıların görmesini istediğiniz ekranı almak için geliştiricinizle birlikte çalışın.
 • Yönlendirme URL'i - Kullanıcılar uygulamanızı install etmemişse onları özel bir URL'e gönderin.
 • Fallback URL - Kullanıcılar desteklenmeyen bir cihaza sahipse ve uygulamanızı install edemiyorsa, bu kullanıcıları Apple App Store, Google Play Store, Amazon Appstore ya da Microsoft Store dışında başka bir yere yönlendirin.

Deep link

Deeplink'ler, kullanıcılarınızı uygulama içinde spesifik bir sayfaya yönlendirir. Deeplink'ler, kullanıcıları doğrudan görmek istedikleri uygulama içi içeriğe götürdükleri için kullanıcı deneyimini iyileştirmenin etkili bir yoludur. Deeplink'ler ile etkileşimleri, kullanıcı kazanımını ve kullanıcı tutma oranlarını iyileştirebilirsiniz.

Bir deeplink tanımlayarak kullanıcılarınızı uygulama içinde spesifik bir noktaya yönlendirebilirsiniz. Bir yönlendirme eklemediğiniz sürece yeni kullanıcılar uygulamanızı install ettikten sonra belirlediğiniz uygulama içi ekrana giderler.

Kullanıcı hedefleri ekranında Deep link tanımla kısmında bu adımları takip edin.

 1. Uygulamanızda deeplink'leri ve universal linkleri etkinleştirmediyseniz, Yapılandır 'ı seçin ve aşağıdaki bilgileri girin:

  • (iOS uygulamaları için) App ID prefix 'i ve Uygulama şeması 'nı girin.
  • (Android uygulamaları için) Uygulama şeması 'nı girin.
 2. Doğru deeplink formatının kullanıldığından emin olmak için Uygulama içi ekran 'ı seçin ve deeplink'in nerede kullanılacağını seçin.

  • Sosyal medya
  • Email
  • Push Bildirimleri
  • Snapchat mesajları
  • tarayıcı
  • Diğer
 3. Uygulamanızı install etmiş olan mevcut kullanıcıların veya uygulamanızı install eden yeni kullanıcıların görmesini istediğiniz iOS uygulama ekranını ve Android uygulama ekranını belirleyin.

Deeplink formatları

iOS uygulamaları

Android uygulamaları

Multi-platform uygulamalar

Redirect

Uygulamanızı install etmemiş kullanıcılar için yönlendirmeler belirleyebilirsiniz.

Adjust'ın app store'a olan varsayılan hedefini devre dışı bırakmak ve kullanıcıları spesifik bir açılış sayfasına yönlendirmek için yönlendirmeleri kullanabilirsiniz. Kullanıcıları cihaz türüne göre yönlendirebilir veya tüm kullanıcıları tek bir konuma gönderebilirsiniz.

Örnek: Özel bir promosyon yürütüyorsanız yönlendirmeler belirleyebilirsiniz.

Push bildirimleri sadece uygulamanızı install etmiş kullanıcılara görüntülenir. Push bildirimleri için bir deep link tanımladıysanız, bir yönlendirme belirtmenize gerek yoktur.

Kullanıcı hedefleri ekranında Yönlendirme ekle kısmında bu adımları takip edin.

 1. Özel URL 'i seçin.
 2. Yönlendirme URL'i alanına tüm kullanıcıları tek bir noktaya gönderecek bir URL girin ya da Platforma özgü URL'leri kullan 'ı seçerek kullanıcıları platformlarına göre yönlendirin.
 3. Özel bir yönlendirme URL belirlemek istemiyorsanız, kullanıcıları ilgili app store'a yönlendirmek için App Store'lar seçeneğini seçin.

fallback

Önemli:
Bir özel global yönlendirme URL'ibelirttiyseniz, fallback eklemek mümkün değildir. Bu durumda desteklenmeyen cihazlardaki kullanıcılar da özel global yönlendirme URL'ine giderler.

Uygulamanızı kuramayan kullanıcılar (örneğin platform dışı kullanıcılar) için fallback'ler belirtin. Fallback yoksa, bu kullanıcılar cihazları ile uyumlu olmayan app store'lara gönderilir.

Fallback, uygulamanızı install edemeyen kullanıcıları app store'a yönlendirmeye yönelik varsayılan davranışı geçersiz kılar. Fallback kullanımı, deeplink davranışını değiştirmez. Yani uygulamanızı daha sonra install eden bir kullanıcı, deeplink'i tanımlarken belirlediğiniz uygulama ekranını görür.

Örnek: Bir Android kullanıcısı iOS link'inize tıklarsa, cihazına iOS uygulamanızı kuramaz. Bu durumda kullanıcı Apple App Store yerine belirttiğiniz URL'e gönderilir.

Push bildirimleri sadece uygulamanızı install etmiş kullanıcılara görüntülenir. Push bildirimleri için bir deep link tanımladıysanız, bir fallback belirtmenize gerek yoktur.

Kullanıcı hedefleri ekranında Fallback ekle kısmında bu adımları takip edin.

 1. Özelleştirilmiş URL 'i seçin ve URL'i girin.
 2. Özel bir fallback URL belirlemek istemiyorsanız, kullanıcıları ilgili app store'a yönlendirmek için App Store'lar seçeneğini seçin.
Not:
iPadOS 13+'ten itibaren Apple, iPad'deki Safari kullanıcılarını macOS kullanıcıları olarak tanımlıyor. iPad ve macOS'teki Safari trafiğini ayırt etmek ve farklı hedeflere yönlendirmek zordur. Bir fallback belirlediğinizde link'iniz redirect_macos parametresini içerir. Yani iPad ve macOS'teki Safari kullanıcıları bu fallback URL'ine gönderilir.

➡️ Sonraki adım: Link'iniz için attribution ayarlarını seçin