Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Chỉ số trên Datascape

Adjust Datascape giúp bạn lấy dữ liệu tổng hợp từ nhiều nguồn và tập hợp thành một báo cáo (thông qua Report Service API). Nghĩa là, bạn có thể truy xuất dữ liệu từ Adjust KPI Service, SKAdNetwork và Ad Spend.

API Metric ID

Tìm event_slug

Cách ghi nhận chỉ số ROAS và ROI

Chỉ số chuyển đổi (Conversion metric)

Bạn có thể sử dụng các chỉ số dưới đây để đo lường hoạt động của người dùng và tỷ lệ chuyển đổi.

Định nghĩaCông thứcAPI Metric ID
Người dùng - ATT - Cho phépSố lượng người dùng có trạng thái ATT là cho phép (authorized).-att_status_authorized
Người dùng - ATT - Không xác địnhSố lượng người dùng có trạng thái ATT là không xác định (not determined).-att_status_non_determined
Người dùng - ATT - Từ chốiSố lượng người dùng có trạng thái ATT là từ chối (denied).-att_status_denied
Người dùng - ATT - Hạn chếSố lượng người dùng có trạng thái ATT là hạn chế (restricted).-att_status_restricted
Tỷ lệ đồng ý ATTTỷ lệ phần trăm người dùng đã nhận thông báo ATT và đồng ý cho ứng dụng thu thập dữ liệu. ATT Status Authorized / ( ATT Status Denied + ATT Status Authorized )att_consent_rate
DAU trung bìnhSố lượng người dùng hoạt động tích cực hàng ngày (DAU), duy nhất (unique), trong một khung thời gian cụ thể, đây là số trung bình.(DAU ngày 0 + DAU ngày 1 + … + DAU ngày N) / số ngày trong khung thời giandaus
MAU trung bìnhSố lượng người dùng hoạt động tích cực hàng tháng (MAU), duy nhất (unique), trong một khung thời gian cụ thể, đây là số trung bình.(MAU tháng 0 + MAU tháng 1 + … + MAU tháng N) / số tháng trong khung thời gianmaus
WAU trung bìnhSố lượng người dùng hoạt động tích cực hàng tuần (WAU), duy nhất (unique), trong một khung thời gian cụ thể, đây là số trung bình.(WAU tuần 0 + WAU tuần 1 + … + WAU tuần N) / số tuần trong khung thời gianwaus
Phiên cơ bản (base session)Số phiên truy cập, không bao gồm lượt cài đặt và tái phân bổ.-base_sessions
Hủy (Cancels)Gói đăng ký không được gia hạn sau khi hết thời hạn sử dụng, vì người dùng hủy đăng ký hoặc gặp lỗi không thanh toán được. Chỉ số này chỉ có trong Giải pháp tăng trưởng Subscription Recording.-cancels
Lượt clickMạng tự phân bổ (SAN): số lượt click mà Adjust nhận được từ mạng quảng cáo.
Các mạng quảng cáo còn lại (non-SAN): số lượt click mà Adjust trực tiếp đo lường.
-clicks
Lượt click (Phân bổ)Tổng số lượt click được ghi nhận cho chiến dịch.-attribution_clicks
Lượt click (Mạng quảng cáo)Số lượt click do mạng quảng cáo báo cáo.-network_clicks
Tỷ lệ chuyển đổi lượt click (CCR)Số lần người dùng click vào quảng cáo trước khi cài ứng dụng, đây là số trung bình. Installs / Clicks *100click_conversion_rate
Tỷ lệ click-through (CTR) Tỷ lệ lượt click trên lượt hiển thị quảng cáo. Clicks/ Impressions *100CTR
Xóa phân bổTổng số người dùng đã được xóa phân bổ khỏi nguồn phân bổ ban đầu, và được chuyển đến nguồn tái phân bổ.-deattributions
Sự kiệnSố lần sự kiện non-cohort (không được đo lường theo cohort) được kích hoạt, trên mỗi khung thời gian.-{event_slug}_events
Tổng sự kiệnTổng số sự kiện được kích hoạt.-events
Lượt cài đặt lại đầu tiênSố lượt cài đặt lại lần đầu, trên mỗi khung thời gian. Chỉ số này chỉ có trong Giải pháp tăng trưởng Uninstall and Reinstall.-first_reinstalls
Lượt gỡ cài đặt đầu tiênSố lượt gỡ cài đặt lần đầu, trên mỗi khung thời gian. Chỉ số này chỉ có trong Giải pháp tăng trưởng Uninstall and Reinstall.-first_uninstalls
Số lượng người dùng xóa dữ liệu bằng quyền trong GDPR (GDPR Forgets)Tổng số lượng người dùng đã xóa dữ liệu trên ứng dụng (quyền "được lãng quên", theo chính sách GDPR của Liên minh châu Âu). Adjust đã xóa vĩnh viễn dữ liệu lịch sử của cá nhân người dùng, nhưng giữ lại dữ liệu tổng hợp (aggregated data) cho các báo cáo.-gdpr_forgets
Lượt hiển thịMạng tự phân bổ (SAN): số lượt hiển thị mà Adjust nhận được từ mạng quảng cáo.
Các mạng quảng cáo còn lại (non-SAN): số lượt hiển thị mà Adjust trực tiếp đo lường.
-impressions
Lượt hiển thị (Phân bổ)Tổng số lượt hiển thị quảng cáo được ghi nhận cho chiến dịch.-attribution_impressions
Lượt hiển thị (Mạng quảng cáo)Số lượt hiển thị do mạng quảng cáo báo cáo.-network_impressions
Tỷ lệ chuyển đổi lượt hiển thị (ICR)Tỷ lệt lượt cài đặt trên lượt hiển thị quảng cáo.Installs / Impressions *100impression_conversion_rate
Lượt cài đặtSố lượt cài đặt ứng dụng.-installs
Lượt cài đặt (Mạng quảng cáo)Số lượt cài đặt do mạng quảng cáo báo cáo.-network_installs
Chênh lệch lượt cài đặt (Mạng quảng cáo)Hiển thị chênh lệch số liệu giữa nguồn phân bổ (Attribution) và nguồn mạng quảng cáo (Network) theo giá trị tuyệt đối.InstallsNetwork installsnetwork_installs_diff
Số lượt cài đặt trên 1.000 lượt hiển thị (IPM)Số lượt cài đặt trên một ngàn lượt hiển thị.1000 * Impression conversion rateinstalls_per_mile
Limit Ad Tracking - Lượt cài đặtTổng số lượt cài đặt đến từ thiết bị có bật tính năng limit ad tracking (LAT).-limit_ad_tracking_installs
Tỷ lệ Limit Ad TrackingTỷ lệ lượt cài đặt đến từ thiết bị có bật tính năng limit ad tracking (LAT). Limit ad tracking installs/ Installslimit_ad_tracking_install_rate
Limit Ad Tracking - Tái phân bổTổng số lượt tái phân bổ đến từ thiết bị có bật tính năng limit ad tracking (LAT).-limit_ad_tracking_reattributions
Tỷ lệ Limit Ad Tracking - Tái phân bổTỷ lệ lượt tái phân bổ đến từ thiết bị có bật tính năng limit ad tracking (LAT).  Limit ad tracking reattributions/ Reattributionslimit_ad_tracking_reattribution_rate
Lượt cài đặt không đến từ kênh tự nhiênSố lượt cài đặt không được phân bổ cho nguồn tự nhiên (Organic).-non_organic_installs
Lượt cài đặt tự nhiênSố lượt cài đặt được phân bổ cho nguồn tự nhiên (Organic).-organic_installs
Tái phân bổTổng số lượt tái phân bổ đã xảy ra. Xem thêm về giải pháp đo lường tái phân bổ (reattribution measurement).-reattributions
Lượt cài đặt lại_tái phân bổTổng số lượt cài đặt lại đã xảy ra và đủ điều kiện tái phân bổ.-reattribution_reinstalls
Lượt cài đặt lạiTổng số lượt cài đặt lại đã xảy ra. Chỉ số này chỉ có trong Giải pháp tăng trưởng Uninstall and Reinstall.-reinstalls
Gia hạn (Renewals)Gia hạn (Renewals)renewals
Phiên truy cậpTổng số phiên truy cập, bao gồm lượt cài đặt (tức là phiên truy cập đầu tiên), lượt cài đặt lại, tái phân bổ và lượt cài đặt lại_tái phân bổ. base_sessions+ installs + reattributionssessions
Lượt gỡ cài đặt Số lượt gỡ cài đặt. Chỉ số này chỉ có trongGiải pháp tăng trưởng Uninstall and Reinstall.-uninstalls
Lượt gỡ cài đặt (Cohort)Tổng số lượt gỡ cài đặt đến từ người dùng, những người đã cài ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể. Chỉ số này chỉ có trong Giải pháp tăng trưởng Uninstall and Reinstall.-uninstall_cohort

Chỉ số cohort

Sử dụng các chỉ số này để đo lường dữ liệu cohort — dữ liệu đến từ người dùng đã cài và/hoặc đã cài đặt lại ứng dụng. N days là trường dữ liệu cho biết khung thời gian thực sự của cohort.

Các khung thời gian cohort:

Đối với khung thời gian cohort theo ngày, không phải tất cả ngày đều xuất hiện trên Datascape. Để xem dữ liệu cohort của một ngày cụ thể trong khoảng 0D đến 120D, bạn có thể sử dụng Report Service API.

Mẹo:
Bên cạnh chỉ số tích lũy (cumulative metric) và chỉ số không tích lũy (non-cumulative metric), Adjust còn cung cấp chỉ số có công thức tính khác nhau tùy vào cách định nghĩa cohort. Tìm hiểu thêm về các loại chỉ số này và cách thức hoạt động của cohort.

Chỉ số cohort tích lũy (cumulative)

Định nghĩaCông thứcAPI Metric ID
N ngày Tổng số lượt hiển thị quảng cáoSố lượng quảng cáo tích lũy được hiển thị đến người dùng, những người đã cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể, và vẫn cài hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cohort cụ thể.-ad_impressions_total_{cohort_period}
N ngày Tổng số lượt hiển thị quảng cáo trong cohortSố lượng quảng cáo tích lũy được hiển thị đến người dùng, những người đã cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể, và vẫn cài hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cohort cụ thể.-ad_impressions_total_in_cohort_{cohort_period}
N ngày Sự kiện (Chuyển đổi)Số lượng người dùng quay trở lại với ứng dụng (returning user) đã hoàn tất sự kiện in-app vào ngày, tuần hoặc tháng thứ N sau cài đặt.{event_slug}_{cohort_period}_conversions_cohort
N ngày Sự kiện (Sự kiện)Số lượng sự kiện được kích hoạt{event_slug}_{cohort_period}_events_cohort
N ngày Sự kiện (Doanh thu)Số tiền doanh thu in-app, được tính dựa trên sự kiện doanh thu theo ghi nhận của Adjust SDK hoặc server-to-server.{event_slug}_{cohort_period}_revenue_cohort
N ngày Sự kiện (Cỡ người dùng được chuyển đổi)Số lượng người dùng đã hoàn tất sự kiện in-app trước ngày, tuần hoặc tháng thứ N sau cài đặt, và đã cài ứng dụng cách đây ít nhất N ngày, tuần hoặc tháng.{event_slug}_{cohort_period}_converted_user_size_cohort
N ngày Sự kiện trên mỗi lượt chuyển đổi (Sự kiện)Số lượng sự kiện được kích hoạt chia cho số lượt chuyển đổi.{event slug} {cohort period} events cohort / {event slug} {cohort period} conversions cohort{event_slug}_{cohort_period}_events_per_conversion_cohort
N ngày Sự kiện trên mỗi lượt chuyển đổi (Chuyển đổi)Số lượng sự kiện được kích hoạt chia cho số lượt chuyển đổi.{event slug} {cohort period} events cohort / {event slug} {cohort period} conversions cohort{event_slug}_{cohort_period}_events_per_conversion_cohort
N ngày Sự kiện trên mỗi lượt chuyển đổi (Doanh thu)Doanh thu đến từ các sự kiện được chọn chia cho số lượt chuyển đổi.{event slug} {cohort period} revenue cohort / {event slug} {cohort period} conversions cohort{event_slug}_{cohort_period}_revenue_per_conversion_cohort
N ngày Sự kiện (Tỷ lệ sự kiện) Số lần sự kiện xảy ra, chia cho số lượt cài đặt.
Tỷ lệ sự kiện (event rate) được tính bằng cách lấy tổng số sự kiện đã chọn, và chia cho số lượng người dùng trong cohort.
{event slug} {cohort period} events cohort / Installs{event_slug}_{cohort_period}_events_rate_cohort
N ngày Sự kiện (Tỷ lệ chuyển đổi)Số lần sự kiện được kích hoạt lần đầu, chia cho số lượt cài đặt.
Tỷ lệ chuyển đổi được tính bằng cách lấy tổng số lượt chuyển đổi, và chia cho số lượng người dùng trong cohort.
{event slug} {cohort period} conversions cohort / Installs{event_slug}_{cohort_period}_conversions_rate_cohort
N ngày Tổng doanh thuSố tiền doanh thu in-app tích lũy đến từ người dùng, những người đã cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể, và vẫn cài hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cohort cụ thể.-revenue_total_{cohort_period}
N ngày Tổng doanh thu trên mỗi người dùngDoanh thu in-app tích lũy trên mỗi người dùng, trong một khung thời gian cohort cụ thể.Revenue total N days / Cohort size N daysrevenue_total_per_user_{cohort_period}
N ngày Tổng doanh thu trên mỗi người dùng thực hiện giao dịchDoanh thu in-app tích lũy trên mỗi người dùng thực hiện giao dịch, trong một khung thời gian cohort cụ thể.N ngày Tổng doanh thu / N ngày Tổng người dùng thực hiện giao dịch lần đầurevenue_total_per_paying_user_{cohort_period}
N ngày Tổng doanh thu trong cohort(Số ngày, tuần, tháng) Tổng doanh thu trong cohort-revenue_total_in_cohort_{cohort_period}
N ngày Tổng sự kiện doanh thu (Số ngày, tuần, tháng) Tổng sự kiện doanh thu-revenue_events_total_{cohort_period}
N ngày Tổng sự kiện doanh thu trong cohortSố lượng sự kiện doanh thu tích lũy, trong một khung thời gian cohort cụ thể. Chỉ người dùng đã trải qua hết khung thời gian cohort, tính từ thời điểm cài đặt, thì mới được đưa vào công thức tính. -revenue_events_total_in_cohort_{cohort_period}
N ngày Tổng sự kiện doanh thu trên mỗi người dùng thực hiện giao dịchSố lượng sự kiện tạo doanh thu (tích lũy) trên mỗi người dùng thực hiện giao dịch, trong một khung thời gian cohort cụ thể.N ngày Tổng sự kiện doanh thu trong cohort / N ngày Tổng người dùng thực hiện giao dịch lần đầurevenue_events_total_per_paying_user_{cohort_period}
N ngày Tổng doanh thu quảng cáoSố tiền doanh thu tích lũy đến từ việc hiển thị quảng cáo đến người dùng, những người đã cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể, và vẫn cài hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cohort cụ thể.-ad_revenue_total_{cohort_period}
N ngày Tổng doanh thu quảng cáo trên mỗi người dùngDoanh thu quảng cáo tích lũy trên mỗi người dùng, trong một khung thời gian cohort cụ thể.Ad revenue total N days Cohort size N daysad_revenue_total_per_user_{cohort_period}
N ngày Tổng doanh thu quảng cáo trong cohortTổng doanh thu quảng cáo vào ngày N, đến từ tất cả người dùng trong cohort N ngày, tức bao gồm những người đã hoàn tất ngày thứ N. -ad_revenue_total_in_cohort_{cohort_period}
N ngày Tổng tất cả doanh thuTổng doanh thu tích lũy vào ngày N, đến từ tất cả người học trong cohort 0 ngày. Không nhất thiết người dùng vẫn phải cài ứng dụng đến ngày N.Ad revenue total N days Revenue total N daysall_revenue_total_{cohort_period}
N ngày Tổng tất cả doanh thu trên mỗi người dùngDoanh thu tích lũy từ tất cả nguồn doanh thu, trên mỗi người dùng, trong một khung thời gian cohort cụ thể.All revenue total N days / Cohort size N daysall_revenue_total_per_user_{cohort_period}
N ngày Tổng tất cả doanh thu trong cohortTổng doanh thu vào ngày N, đến từ tất cả người dùng trong cohort N ngày. Chỉ bao gồm người dùng đã hoàn tất N ngày.Tổng doanh thu quảng cáo trong cohort N ngày + Tổng doanh thu trong cohort N ngàyall_revenue_total_in_cohort_{cohort_period}
N ngày LTV (Ad) Tất cả người dùngGiá trị trọn đời của người dùng, trong một khung thời gian cohort cụ thể, được tính dựa trên doanh thu đến từ việc hiển thị quảng cáo. Ad revenue total in cohort N days/ Cohort size N dayslifetime_value_ad_{cohort_period}
N ngày LTV (Ad) Người dùng thực hiện giao dịchGiá trị trọn đời của người dùng thực hiện giao dịch, trong một khung thời gian cohort cụ thể, được tính dựa trên doanh thu đến từ việc hiển thị quảng cáo. Ad revenue total in cohort N days/ Paying user size N dayspaying_user_lifetime_value_ad_{cohort_period}
N ngày LTV (Tất cả) Tất cả người dùngGiá trị trọn đời của người dùng, được tính dựa trên tất cả nguồn doanh thu, trong một khung thời gian cohort cụ thể. All revenue total in cohort N days/ Cohort size N dayslifetime_value_{cohort_period}
N ngày ROAS (Doanh thu quảng cáo)Lợi tức trên chi phí quảng cáo, được tính dựa trên doanh thu đến từ việc hiển thị quảng cáo, trong một khung thời gian cohort cụ thể. Ad revenue total N days / Ad Spendroas_ad_{cohort_period}
N ngày ROAS (Tất cả doanh thu)Lợi tức trên chi phí quảng cáo, được tính dựa trên tất cả nguồn doanh thu, trong một khung thời gian cohort cụ thể. All revenue total N days/ Ad Spendroas_{cohort_period}
N ngày ROAS (Doanh thu IAP)Lợi tức trên chi phí quảng cáo, được tính dựa trên doanh thu in-app, trong một khung thời gian cohort cụ thể. Revenue total N days / Ad Spendroas_iap_{cohort_period}
N ngày LTV (Tất cả) Người dùng thực hiện giao dịchGiá trị trọn đời của người dùng thực hiện giao dịch, được tính dựa trên tất cả nguồn doanh thu, trong một khung thời gian cohort cụ thể. All revenue total in cohort N days/ Paying user size N dayspaying_user_lifetime_value_{cohort_period}
N ngày LTV (IAP) Tất cả người dùngGiá trị trọn đời của người dùng, được tính dựa trên doanh thu in-app, trong một khung thời gian cohort cụ thể. Revenue total in cohort N days/ Cohort size N dayslifetime_value_iap_{cohort_period}
N ngày LTV (IAP) Người dùng thực hiện giao dịchGiá trị trọn đời của người dùng thực hiện giao dịch, được tính dựa trên doanh thu in-app, trong một khung thời gian cohort cụ thể. Revenue total in cohort N days/ Paying user size N dayspaying_user_lifetime_value_iap_{cohort_period}
N ngày Tổng người dùng thực hiện giao dịchSố lượng người dùng đã thực hiện ít nhất một giao dịch, trong một khung thời gian cohort cụ thể (tính tích lũy).-first_paying_users_total_{cohort_period}
N ngày Tổng tỷ lệ chuyển đổi người dùng thực hiện giao dịchPhần trăm tích lũy của người dùng đã chuyển đổi thành người dùng thực hiện giao dịch, tính đến khung thời gian cohort đã chọn.Tổng người dùng thực hiện giao dịch lần đầu N ngày / Cỡ cohort N ngàycumulative_paying_users_conversion_rate_{cohort_period}
N ngày Tổng số lượt cài đặt lại đầu tiênTổng số lượt cài đặt lại lần đầu tích lũy của người dùng, những người đã cài ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể, và vẫn cài ứng dụng trong một khung thời gian cohort cụ thể.-first_reinstalls_total_{cohort_period}
N ngày Tổng số lượt cài đặt lạiSố lượng người dùng đã cài ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể và đã cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cohort cụ thể, được thể hiện bằng giá trị tích lũy.-reinstalls_total_{cohort_period}
N ngày Tổng số lượt gỡ cài đặt đầu tiênTổng số lượt gỡ cài đặt lần đầu tích lũy của người dùng, những người đã cài ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể, và vẫn cài ứng dụng trong một khung thời gian cohort cụ thể.-first_uninstalls_total_{cohort_period}
N ngày Tổng số lượt gỡ cài đặtSố lượng người dùng đã cài hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể, và đã gỡ ứng dụng trong một khung thời gian cohort cụ thể; được thể hiện bằng giá trị tích lũy.-uninstalls_total_{cohort_period}
N ngày Tổng người dùng xóa dữ liệu bằng quyền trong GDPRSố lượt xóa dữ liệu bằng quyền được quy định trong GDPR (GDPR Forgets) của người dùng, những người đã cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể, và vẫn cài hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cohort cụ thể; được thể hiện bằng giá trị tích lũy.-gdpr_forgets_total_{cohort_period}

Chỉ số cohort không tích lũy (non-cumulative)

Định nghĩaCông thứcAPI Metric ID
N ngày Số lượt hiển thịSố lượng quảng cáo được hiển thị đến người dùng, những người đã cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể, và vẫn cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cohort cụ thể.-ad_impressions_{cohort_period}
N ngày Doanh thu quảng cáoSố tiền doanh thu quảng cáo được tạo ra trong một khoảng ngày cụ thể của một khung thời gian cohort cụ thể.-ad_revenue_{cohort_period}
N ngày Ad RPM(Số ngày, tuần, tháng) Ad RPM( Ad revenue N days/ Ad impressions N days) * 1000ad_rpm_{cohort_period}
N ngày Tất cả doanh thuTổng doanh thu đến từ người dùng, những người đã cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể, và vẫn cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cohort cụ thể.-all_revenue_{cohort_period}
N ngày Tất cả doanh thu trên mỗi người dùngDoanh thu trên mỗi người dùng, được tính dựa trên tất cả nguồn doanh thu, trong một khung thời gian cohort cụ thể. All revenue N days/ Cohort size N daysall_revenue_per_user_{cohort_period}
N ngày Cỡ cohortSố lượng người dùng đã cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể, được phân bổ cho một nguồn cụ thể (lượt cài đặt đầu tiên hoặc nguồn cuối) và cách đây ít nhất N ngày, tuần hoặc tháng.-cohort_size_{cohort_period}
N ngày Xóa phân bổSố lượng người dùng đã cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể, và đã được xóa phân bổ trong một khung thời gian cohort cụ thể.-deattributions_{cohort_period}
N ngày Chi phí trên mỗi sự kiện (Sự kiện)Chi phí quảng cáo chia cho số lượng sự kiện được kích hoạt.Ad Spend / {event slug} {cohort period} events cohort{event_slug}_{cohort_period}_events_cost_cohort
N ngày Chi phí trên mỗi sự kiện (Chuyển đổi)Chi phí quảng cáo chia cho số lượt chuyển đổi.Ad Spend / {event slug} {cohort period} conversions cohort{event_slug}_{cohort_period}_conversions_cost_cohort
N ngày Chi phí trên mỗi người dùng thực hiện giao dịchChi phí quảng cáo trung bình trên mỗi người dùng thực hiện giao dịch, trong một khung thời gian cohort cụ thể. Ad Spend / First Paying Users Total N dayscost_per_paying_user_{cohort_period}
N ngày Số lượt xóa phân bổ trên mỗi người dùngSố lượt xóa phân bổ trên mỗi người dùng, trong một khung thời gian cohort cụ thể. Deattributions N days/ Cohort size N daysdeattributions_per_user_{cohort_period}
N ngày Sự kiện (Sự kiện trên mỗi khung thời gian)Số lần sự kiện được kích hoạt trong khung thời gian cohort.-{event_slug}_{cohort_period}_events_per_period
N ngày Sự kiện (Doanh thu trên mỗi khung thời gian)Số tiền doanh thu in-app nhận được từ sự kiện, theo ghi nhận của Adjust SDK hoặc server-to-server, trong khung thời gian cohort.-{event_slug}_{cohort_period}_revenue_per_period
N ngày Lượt cài đặt lại đầu tiênTổng số lượt cài đặt lại lần đầu của người dùng, những người đã cài ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể, và vẫn cài ứng dụng trong một khung thời gian cohort cụ thể.-first_reinstalls_{cohort_period}
N ngày Lượt gỡ cài đặt đầu tiênTổng số lượt gỡ cài đặt lần đầu của người dùng, những người đã cài ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể, và vẫn cài ứng dụng trong một khung thời gian cohort cụ thể.-first_uninstalls_{cohort_period}
N ngày Số lượng người dùng xóa dữ liệu bằng quyền trong GDPR (GDPR Forgets)Số lượt xóa dữ liệu bằng quyền được quy định trong GDPR (GDPR Forgets) của người dùng, những người đã cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể, và vẫn cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cohort cụ thể.-gdpr_forgets_{cohort_period}
N ngày Phiên trên ứng dụng đã cài (non-install session)Tổng số phiên truy cập trên ứng dụng đã cài sẵn (non-install session) của người dùng, những người đã cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể, và vẫn cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cohort cụ thể.-non_install_sessions_{cohort_period}
N ngày Số lượng người dùng thực hiện giao dịch lần đầuSố lượng người dùng thực hiện giao dịch lần đầu cho đến một khung thời gian cohort cụ thể.-first_paying_users_{cohort_period}
N ngày Tỷ lệ người dùng thực hiện giao dịch lần đầuTỷ lệ giữa số lượng người dùng thực hiện giao dịch lần đầu, với số lượng người dùng ở lại với ứng dụng sau một khoảng thời gian cài ứng dụng cụ thể.Người dùng thực hiện giao dịch lần đầu N ngày / Người dùng ở lại với ứng dụng N ngàyfirst_time_paying_user_conversion_rate_{cohort_period}
N ngày Số lượng người dùng thực hiện giao dịchTổng số lượng người dùng đã cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể, vẫn cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cohort cụ thể, và đã hoàn tất một giao dịch in-app.-paying_user_size_{cohort_period}
N ngày Tỷ lệ chuyển đổi người dùng thực hiện giao dịchPhần trăm người dùng trong cohort trở thành người mua hàng trong một ngày cụ thể.Người dùng thực hiện giao dịch lần đầu N ngày / Cỡ cohort N ngàypaying_user_conversion_rate_{cohort_period}
N ngày Người dùng thực hiện giao dịchTổng số lượng người dùng đã hoàn thành một giao dịch in-app sau N ngày/tuần/tháng cài đặt hoặc cài đặt lại.-paying_users_{cohort_period}
N ngày Tỷ lệ người dùng thực hiện giao dịchTỷ lệ người dùng thực hiện giao dịch trong cohort, trong một khung thời gian cohort cụ thể. Paying users N days/ Cohort size N dayspaying_user_rate_{cohort_period}
N ngày Tái phân bổSố lượng người dùng đã cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể, và đã được tái phân bổ trong một khung thời gian cohort cụ thể.-reattributions_{cohort_period}
N ngày Số lượt tái phân bổ trên mỗi lượt xóa phân bổSố lượt tái phân bổ chia cho số lượt xóa phân bổ, trong một khung thời gian cohort cụ thể. Reattributions N days/ Deattributions N daysreattributions_per_deattribution_{cohort_period}
N ngày Số lượt tái phân bổ trên mỗi người dùngSố lượt tái phân bổ trên mỗi người dùng được xóa phân bổ, trong một khung thời gian cohort cụ thể. Reattributions N days/ Cohort size N daysreattributions_per_user_{cohort_period}
N ngày Lượt cài đặt lạiSố lượng người dùng đã cài ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể và đã cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cohort cụ thể.-reinstalls_{cohort_period}
N ngày Người dùng ở lại với ứng dụngSố lượng người dùng đã cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể và vẫn thường xuyên truy cập ứng dụng trong một khung thời gian cohort cụ thể.-retained_users_{cohort_period}
N ngày Tỷ lệ duy trì - Tất cả người dùngSố lượng người dùng ở lại với ứng dụng (retained user) chia cho cỡ cohort. Retained users N days/ Cohort size N daysretention_rate_{cohort_period}
N ngày Tỷ lệ duy trì - Người dùng thực hiện giao dịch(Số ngày, tuần, tháng) Tỷ lệ duy trì của người dùng thực hiện giao dịch. Paying users N days/ Retained users N dayspaying_users_retention_rate_{cohort_period}
N ngày Doanh thuSố tiền doanh thu in-app đến từ người dùng, những người đã cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể, và vẫn cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cohort cụ thể.-revenue_{cohort_period}
N ngày Sự kiện doanh thuSố lượng sự kiện doanh thu được kích hoạt bởi người dùng, những người đã cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể, và vẫn cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cohort cụ thể.-revenue_events_{cohort_period}
N ngày Sự kiện doanh thu trên mỗi người dùng hoạt động tích cựcDoanh thu in-app trung bình trên mỗi người dùng thực hiện giao dịch, trong một khung thời gian cohort cụ thể. Revenue events N days/ Retained users N daysrevenue_events_per_active_user_{cohort_period}
N ngày Sự kiện doanh thu trên mỗi người dùng thực hiện giao dịchSố lượng sự kiện doanh thu chia cho cỡ cohort, trong một khung thời gian cohort cụ thể. Revenue events N days/ Paying users N daysrevenue_events_per_paying_user_{cohort_period}
N ngày Sự kiện doanh thu trên mỗi người dùngSố lượng sự kiện doanh thu chia cho cỡ cohort, trong một khung thời gian cohort cụ thể. Revenue events N days/ Cohort size N daysrevenue_events_per_user_{cohort_period}
N ngày Doanh thu trên mỗi người dùng thực hiện giao dịchDoanh thu in-app trung bình trên mỗi người dùng thực hiện giao dịch, trong một khung thời gian cohort cụ thể. Revenue N days/ Paying users N daysrevenue_per_paying_user_{cohort_period}
N ngày Doanh thu trên mỗi người dùngDoanh thu in-app trung bình trên mỗi người dùng, trong một khung thời gian cohort cụ thể. Revenue N days/ Cohort size N daysrevenue_per_user_{cohort_period}
N ngày Phiên truy cậpSố lượng phiên truy cập của người dùng, những người đã cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể, và vẫn cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cohort cụ thể.-sessions_{cohort_period}
N ngày Phiên truy cập trên mỗi người dùngSố lượng phiên truy cập trung bình trên mỗi người dùng, trong một khung thời gian cohort cụ thể. Sessions N days/ Cohort size N dayssessions_per_user_{cohort_period}
N ngày Thời gian sử dụngSố lượng giây truy cập ứng dụng của người dùng, những người đã cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể, và vẫn cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cohort cụ thể.-time_spent_{cohort_period}
N ngày Thời gian sử dụng trên mỗi người dùng hoạt động tích cựcSố lượng giây truy cập ứng dụng trên mỗi người dùng tích cực trong cohort, trong một khung thời gian cohort cụ thể, được thể hiện bằng giá trị trung bình. Time spent N days/ Retained users N daystime_spent_per_active_user_{cohort_period}
N ngày Thời gian sử dụng trên mỗi phiên truy cậpSố lượng giây trung bình của mỗi phiên truy cập, trong một khung thời gian cohort cụ thể. Time spent N days/ Non install sessions N daystime_spent_per_session_{cohort_period}
N ngày Thời gian sử dụng trên mỗi người dùngSố lượng giây truy cập ứng dụng trên mỗi người dùng trong cohort, trong một khung thời gian cohort cụ thể, được thể hiện bằng giá trị trung bình. Time spent N days/ Cohort size N daystime_spent_per_user_{cohort_period}
N ngày Lượt gỡ cài đặtSố lượng người dùng đã cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể và đã gỡ ứng dụng trong một khung thời gian cohort cụ thể.-uninstalls_{cohort_period}

Chỉ số chi phí quảng cáo (Ad Spend metric)

Bạn có thể sử dụng các chỉ số dưới đây để đo lường chi phí quảng cáo (ad spend) và xác định các xu hướng chính. Đọc thêm về giải pháp Adjust Ad Spend.

Đối với chỉ số có Ad Spend trong công thức, chỉ số sẽ được tính dựa trên nguồn chi phí quảng cáo mà bạn đã chọn. Đọc thêm về tác động của nguồn dữ liệu lên chi phí quảng cáo.

Định nghĩaCông thứcAPI Metric ID
Chi phí quảng cáoSố tiền chi cho quảng cáo.Tổng click_cost+ impression_cost + install_cost + event_costcost
Chi phí quảng cáo (Phân bổ)Số tiền chi cho quảng cáo. Kết quả được tính dựa trên dữ liệu được truy xuất từ phương pháp ad spend on engagement của Adjust.Tổng click_cost+ impression_cost + install_cost + event_costadjust_cost
Chi phí quảng cáo (Mạng quảng cáo)Hiển thị dữ liệu chi phí quảng cáo được truy xuất từ Network API.Tổng click_cost+ impression_cost + install_cost+ event_costnetwork_cost
Chi phí quảng cáo (Mạng quảng cáo - SKAdNetwork)Chi phí quảng cáo liên quan đến chiến dịch SKAdNetwork, do đối tác mạng quảng cáo (network partner) báo cáo.-network_ad_spend_skan
Chênh lệch chi phí quảng cáo (Mạng quảng cáo)Hiển thị chênh lệch số liệu giữa nguồn phân bổ (Attribution) và nguồn mạng quảng cáo (Network) theo giá trị tuyệt đối. Ad Spend (Attribution) - Ad Spend (Network)network_cost_diff
Chi phí lượt clickChi phí của lượt click.-click_cost
Lượt click (trả phí)Số lượt click, trong đó chứa dữ liệu chi phí.-paid_clicks
eCPI (Tất cả lượt cài đặt)Chi phí hiệu quả trên mỗi lượt cài đặt, xét tất cả lượt cài đặt. Ad Spend/ Installsecpi_all
eCPI (Mạng quảng cáo) Chi phí hiệu quả trên mỗi lượt cài đặt (eCPI) do Network API báo cáo. Ad Spend (Network)/ Network installsnetwork_ecpi
eCPI (Lượt cài đặt trả phí) Chi phí hiệu quả trên mỗi lượt cài đặt, xét lượt cài đặt trả phí. Ad Spend (Network)/ Paid installsecpi
eCPI (SKAdNetwork)Chi phí hiệu quả trên mỗi lượt cài đặt, xét tất cả lượt cài đặt do SKAdNetwork ghi nhận.Chi phí quảng cáo (Mạng quảng cáo - SKAdNetwork) / Lượt cài đặt (SKAdNetwork)skad_ecpi
eCPM (Phân bổ) Chi phí hiệu quả trên một ngàn lượt hiển thị, dựa trên dữ liệu từ nguồn chi phí quảng cáo Phân bổ (Attribution).( Ad Spend/ Paid impressions) * 1000ecpm
eCPM (Mạng quảng cáo) Chi phí hiệu quả trên một ngàn lượt hiển thị do Network API báo cáo.( Ad Spend (Network)/ Network impressions) * 1000network_ecpm
eCPCChi phí hiệu quả trên mỗi lượt click. Ad spend/ Paid clicksecpc
Chi phí sự kiệnChi phí của sự kiện-event_cost
Chi phí lượt hiển thịChi phí của lượt hiển thị.-impression_cost
Lượt hiển thị (trả phí)Số lượt hiển thị, trong đó chứa dữ liệu chi phí.-paid_impressions
Chi phí lượt cài đặtChi phí của lượt cài đặtt.-install_cost
Lượt cài đặt (trả phí)Số lượt cài đặt, trong đó chứa dữ liệu chi phí.-paid_installs

Chỉ số doanh thu (Revenue metric)

Bạn có thể sử dụng các chỉ số dưới đây để đo lường doanh thu quảng cáo và chi tiêu của người dùng. Đọc thêm về giải pháp Adjust Ad Revenue.

Định nghĩaCông thứcAPI Metric ID
Lượt hiển thị quảng cáoSố lượng quảng cáo được hiển thị đến người dùng cuối.-ad_impressions
Doanh thu quảng cáoDoanh thu đến từ việc hiển thị quảng cáo trong ứng dụng.-ad_revenue
Doanh thu quảng cáo (Cohort)Tổng doanh thu quảng cáo, đến từ người dùng đã cài hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể và kéo dài đến ngày hiện tại. Đây là giá trị tích lũy và được tính dựa trên doanh thu quảng cáo theo ghi nhận của Adjust SDK hay server-to-server. 

Ví dụ: Bạn chọn khung thời gian từ ngày 1/1 đến ngày 31/1, hôm nay là ngày 1/5, thì doanh thu sẽ được tính đến ngày 1/5.
-cohort_ad_revenue
Ad RPMDoanh thu quảng cáo trên một ngàn lượt hiển thị. Doanh thu quảng cáo trên một ngàn lượt hiển thị quảng cáo.( Ad revenue/ Ad impressions) * 1000ad_rpm
Doanh thuDoanh thu của ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể, được tính dựa trên sự kiện doanh thu theo ghi nhận của Adjust SDK hay server-to-server.-revenue
Doanh thu (Cohort)Tổng doanh thu in-app, đến từ người dùng đã cài hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể và kéo dài đến ngày hiện tại. Đây là giá trị tích lũy và được tính dựa trên sự kiện theo ghi nhận của Adjust SDK hay server-to-server. 

Ví dụ: Bạn chọn khung thời gian từ ngày 1/1 đến ngày 31/1, hôm nay là ngày 1/5, thì doanh thu sẽ được tính đến ngày 1/5.
-cohort_revenue
Tất cả doanh thuSố tiền doanh thu do một ứng dụng tạo ra, được tính dựa trên tất cả nguồn doanh thu. Ad Revenue+ Revenueall_revenue
Tất cả doanh thu (Cohort)Tổng doanh thu in-app và doanh thu quảng cáo, đến từ người dùng đã cài hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể và kéo dài đến ngày hiện tại. Đây là giá trị tích lũy và được tính dựa trên sự kiện theo ghi nhận của Adjust SDK hay server-to-server. 

Ví dụ: Bạn chọn khung thời gian từ ngày 1/1 đến ngày 31/1, hôm nay là ngày 1/5, thì doanh thu sẽ được tính đến ngày 1/5.
Cohort Revenue+ Cohort Ad Revenuecohort_all_revenue
ARPDAU (Tất cả)Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng hoạt động tích cực hàng ngày, được tính dựa trên tất cả nguồn doanh thu. All Revenue Total / Total DAU trong một khung thời gianarpdau
ARPDAU (Ad)Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng hoạt động tích cực hàng ngày, được tính dựa trên doanh thu đến từ việc hiển thị quảng cáo. Ad Revenue / Total DAU trong một khung thời gianarpdau_ad
ARPDAU (IAP)Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng hoạt động tích cực hàng ngày, được tính dựa trên doanh thu giao dịch in-app (IAP). In-app Revenue / Total DAU trong một khung thời gianarpdau_iap
Lợi nhuận gộpDoanh thu trừ chi phí quảng cáo. All revenue- Ad Spendgross_profit
Lợi nhuận gộp (Cohort)Lợi nhuận gộp của cohort.Cohort revenueAd Spendcohort_gross_profit
Tỷ suất hoàn vốn (ROI)Lợi nhuận gộp của cohort chia cho chi phí quảng cáo.Cohort gross profit/ AdSpendreturn_on_investment
Sự kiện doanh thuTổng số sự kiện doanh thu đã được kích hoạt.-revenue_events
Tỷ lệ doanh thu trên chi phí (RCR)Tỷ lệ doanh thu trên chi phí.Cohort revenue/ Ad Spendrevenue_to_cost
ROAS (Tất cả doanh thu)Lợi tức trên chi phí quảng cáo, được tính dựa trên tất cả nguồn doanh thu.(Cohort revenue+ Cohort ad revenue) / AdSpendroas
ROAS (Doanh thu quảng cáo)Lợi tức trên chi phí quảng cáo, được tính dựa trên doanh thu quảng cáo.Cohort ad revenue / Ad Spendroas_ad
ROAS (Doanh thu IAP)Lợi tức trên chi phí quảng cáo, được tính dựa trên doanh thu in-app.Cohort revenue / Ad Spendroas_iap

Chỉ số SKAdNetwork

Dưới đây là các chỉ số liên quan đến mô hình SKAdNetwork của Apple. Đọc thêm về giải pháp hỗ trợ SKAdNetwork của Adjust.

Định nghĩaCông thứcAPI Metric ID
Bit chuyển đổi 1 - Bit chuyển đổi 6 (SKAN)Cho biết số lượng SKAN postback hợp lệ có chứa sự kiện chuyển đổi tương ứng đã được kích hoạt. Các chỉ số này chỉ có nghĩa khi bạn sử dụng mô hình sự kiện chuyển đổi.- conversion_1đến conversion_6
Giá trị chuyển đổi 0 (SKAN)Cho biết số lượng SKAN postback hợp lệ có chứa giá trị chuyển đổi bằng 0 (lượt cài đặt).  Giá trị chuyển đổi bằng 0 được trả về khi người dùng cài ứng dụng nhưng không kích hoạt bất kỳ sự kiện nào có liên kết với giá trị chuyển đổi.-conversion_value_0
Giá trị chuyển đổi 1 - Giá trị chuyển đổi 63 (SKAN)Cho biết số lượng SKAN postback hợp lệ có chứa giá trị chuyển đổi tương ứng. (1-63) - conversion_value_1đến conversion_value_63
Giá trị chuyển đổi lớn hơn 0 (SKAN)Cho biết số lượng SKAN postback hợp lệ có chứa giá trị chuyển đổi lớn hơn 0 (lượt cài đặt). Valid Conversions (SKAN)- Conversion Value 0skad_conversion_value_gt_0
Giá trị chuyển đổi rỗngSố lượng postback SKAN 3 và postback thứ nhất SKAN 4 có giá trị chuyển đổi rỗng. Giá trị chuyển đổi rỗng xuất hiện trong trường hợp: mặc dù ghi nhận được lượt cài đặt, nhưng vì các dữ liệu chi tiết hơn về lượt cài đặt này lại bị ẩn đi theo quy định của Apple về quyền riêng tư, nên giá trị bị rỗng.( Installs (SKAN) + Reinstalls (SKAN)) - Valid conversionsskad_conversion_value_null
Tổng giá trị chuyển đổi (SKAN)Cho biết tổng giá trị chuyển đổi (conversion value), kết quả trả về ở dạng một số nguyên. Số lượng của mỗi giá trị chuyển đổi được nhân với giá trị chuyển đổi của nó.

Ví dụ: đối với giá trị chuyển đổi 40, tổng số lần xuất hiện sẽ được nhân với 40 để cho ra tổng giá trị chuyển đổi.
['conversion_value_0'... 'conversion_value_63'] * (0, 1, ... 63)conversion_value_total
Tỷ lệ giá trị chuyển đổi rỗng (SKAN)Số lượng postback chứa giá trị chuyển đổi rỗng (null), chia cho số lượt chuyển đổi SKAN. Conversion Value Null (SKAN)/ Total Conversions (SKAN)skad_conversion_value_null_rate
Giá trị chuyển đổi thô - rỗng (postback thứ nhất)Số lượng postback thứ nhất chứa giá trị chuyển đổi thô - rỗng. Giá trị chuyển đổi rỗng xuất hiện trong trường hợp: mặc dù ghi nhận được lượt cài đặt, nhưng các dữ liệu chi tiết hơn về lượt cài đặt này lại bị ẩn đi theo quy định của Apple về quyền riêng tư, nên giá trị bị rỗng.skad_coarse_conversion_values_null_0
Giá trị chuyển đổi thô - mức thấp (postback thứ nhất)Số lượng postback thứ nhất chứa giá trị chuyển đổi thô - mức thấp. Mức thấp của postback thứ nhất luôn bằng số lượt cài đặt.skad_coarse_conversion_values_low_0
Giá trị chuyển đổi thô - mức trung bình (postback thứ nhất)Số lượng postback thứ nhất chứa giá trị chuyển đổi thô - mức trung bình.skad_coarse_conversion_values_medium_0
Giá trị chuyển đổi thô - mức cao (postback thứ nhất)Số lượng postback thứ nhất chứa giá trị chuyển đổi thô - mức cao.skad_coarse_conversion_values_high_0
Giá trị chuyển đổi thô - rỗng (postback thứ hai)Số lượng postback thứ hai chứa giá trị chuyển đổi thô - rỗng. Giá trị chuyển đổi rỗng xuất hiện trong trường hợp: mặc dù ghi nhận được lượt cài đặt, nhưng các dữ liệu chi tiết hơn về lượt cài đặt này lại bị ẩn đi theo quy định của Apple về quyền riêng tư, nên giá trị bị rỗng.skad_coarse_conversion_values_null_1
Giá trị chuyển đổi thô - mức thấp (postback thứ hai)Số lượng postback thứ hai chứa giá trị chuyển đổi thô - mức thấp.skad_coarse_conversion_values_low_1
Giá trị chuyển đổi thô - mức trung bình (postback thứ hai)Số lượng postback thứ hai chứa giá trị chuyển đổi thô - mức trung bình.skad_coarse_conversion_values_medium_1
Giá trị chuyển đổi thô - mức cao (postback thứ hai)Số lượng postback thứ hai chứa giá trị chuyển đổi thô - mức cao.skad_coarse_conversion_values_high_1
Giá trị chuyển đổi thô - rỗng (postback thứ ba)Số lượng postback thứ nhất chứa giá trị chuyển đổi thô - rỗng. Giá trị chuyển đổi rỗng xuất hiện trong trường hợp: mặc dù ghi nhận được lượt cài đặt, nhưng các dữ liệu chi tiết hơn về lượt cài đặt này lại bị ẩn đi theo quy định của Apple về quyền riêng tư, nên giá trị bị rỗng.skad_coarse_conversion_values_null_2
Giá trị chuyển đổi thô - mức thấp (postback thứ ba)Số lượng postback thứ ba chứa giá trị chuyển đổi thô - mức thấp.skad_coarse_conversion_values_low_2
Giá trị chuyển đổi thô - mức trung bình (postback thứ ba)Số lượng postback thứ ba chứa giá trị chuyển đổi thô - mức trung bình.skad_coarse_conversion_values_medium_2
Giá trị chuyển đổi thô - mức cao (postback thứ ba)Số lượng postback thứ ba chứa giá trị chuyển đổi thô - mức cao.skad_coarse_conversion_values_high_2
Sự kiện eCR (SKAN) - Tối thiểuTỷ lệ chuyển đổi tối thiểu hiệu quả trên mỗi hành động (theo ghi nhận của SKAN) đối với một sự kiện nhất định. {event slug} Events Min/ Valid conversions{event_slug}_skan_event_ecr_min
Sự kiện eCR (SKAN) - Trung bìnhTỷ lệ chuyển đổi trung bình hiệu quả trên mỗi hành động (theo ghi nhận của SKAN) đối với một sự kiện nhất định. {event slug} Events Est/ Valid conversions{event_slug}_skan_event_ecr_est
Sự kiện eCR (SKAN) - Tối đaTỷ lệ chuyển đổi tối đa hiệu quả trên mỗi hành động (theo ghi nhận của SKAN) đối với một sự kiện nhất định. {event slug} Events Max/ Valid conversions{event_slug}_skan_event_ecr_max
Lượt cài đặt (SKAN)Cho biết số lượng SKAN postback hợp lệ có chứa redownload = false. SKAN postback hợp lệ khi chữ ký phân bổ là chính xác.Số lượng SKAN postback chứa redownload = falseskad_installs
Qualifier (SKAN) Cho biết số lượt cài đặt có một điểm chạm (touchpoint) với mạng quảng cáo, nhưng cuối cùng không được SKAN ghi nhận phân bổ. Nghĩa là SKAN postback sẽ trả về flagdid-win: false.-skad_qualifiers
Payload không hợp lệ (SKAN)Số lượng SKAN postback (lượt cài đặt/lượt cài đặt lại) không hợp lệ, dựa trên kết quả xác thực bằng chữ ký phân bổ. Số lượng SKAN postback không có chữ ký phân bổ đúng.invalid_payloads
Lượt cài đặt lại (SKAN)Cho biết số lượng SKAN postback hợp lệ chứa redownload = true. SKAN postback hợp lệ khi chữ ký phân bổ là chính xác.Số lượng SKAN postback chứa redownload = trueskad_reinstalls
Tổng số lượt chuyển đổi (SKAN)Tổng số lượt chuyển đổi (lượt cài đặt và lượt cài đặt lại) do SAN ghi nhận. Installs (SKAN)+ Reinstalls (SKAN)skad_total_installs
Giá trị chuyển đổi hợp lệ (SKAN)Số lượng SKAN postback (lượt cài đặt/lượt cài đặt lại) có giá trị chuyển đổi hợp lệ (0-63). Hoặc số lượng postback chứa giá trị chuyển đổi không rỗng. Installs (SKAN)+ Reinstalls (SKAN) - Conversion Value Nullvalid_conversions
eCPA (SKAN)Chi phí hiệu quả cho mỗi lượt chuyển đổi — một sự kiện cụ thể. ( Ad Spend (SKAN)* Valid Conversions (SKAN)) / (Unpacked Event (SKAN) * Installs (SKAN)){event_slug}_skan_ecpa
Chi phí quảng cáo (SKAN) Số tiền chi cho quảng cáo thuộc chiến dịch SKAN, do Network API báo cáo.-network_ad_spend_skan
ROAS (SKAN) - Tối thiểuLợi tức tối thiểu trên chi phí quảng cáo, được tính dựa trên dữ liệu doanh thu và chi phí lấy từ SKAN.(Tổng doanh thu (SKAN tối thiểu) * Lượt cài đặt (SKAN)) / (Chi phí quảng cáo (SKAN) * Lượt chuyển đổi hợp lệ)skad_revenue_min_roas
ROAS (SKAN) - Trung bìnhLợi tức trung bình trên chi phí quảng cáo, được tính dựa trên dữ liệu doanh thu và chi phí lấy từ SKAN.(Tổng doanh thu (SKAN trung bình) * Lượt cài đặt (SKAN)) / (Chi phí quảng cáo (SKAN) * Lượt chuyển đổi hợp lệ)skad_revenue_est_roas
ROAS (SKAN) - Tối đaLợi tức tối đa trên chi phí quảng cáo, được tính dựa trên dữ liệu doanh thu và chi phí lấy từ SKAN.(Tổng doanh thu (SKAN tối đa) * Lượt cài đặt (SKAN)) / (Chi phí quảng cáo (SKAN) * Lượt chuyển đổi hợp lệ)skad_revenue_max_roas
ROI (SKAN) - Tối thiểuLợi tức đầu tư tối thiểu thu về từ chiến dịch SKAN, được tính dựa trên dữ liệu lấy từ SKAN postback và dữ liệu chi phí quảng cáo lấy từ mạng quảng cáo.(Doanh thu (SKAN tối thiểu) * Lượt cài đặt (SKAN)) / (Chi phí quảng cáo (SKAN) * Lượt chuyển đổi hợp lệ) - 1skad_revenue_min_roi
ROI (SKAN) - Trung bìnhLợi tức đầu tư trung bình thu về từ chiến dịch SKAN, được tính dựa trên dữ liệu lấy từ SKAN postback và dữ liệu chi phí quảng cáo lấy từ mạng quảng cáo.(Doanh thu (SKAN trung bình) * Lượt cài đặt (SKAN)) / (Chi phí quảng cáo (SKAN) * Lượt chuyển đổi hợp lệ) - 1skad_revenue_est_roi
ROI (SKAN) - Tối đaLợi tức đầu tư tối đa thu về từ chiến dịch SKAN, được tính dựa trên dữ liệu lấy từ SKAN postback và dữ liệu chi phí quảng cáo lấy từ mạng quảng cáo.(Doanh thu (SKAN tối đa) * Lượt cài đặt (SKAN)) / (Chi phí quảng cáo (SKAN) * Lượt chuyển đổi hợp lệ) - 1skad_revenue_max_roi
RPU - Doanh thu quảng cáo (SKAN) - Tối thiểuDoanh thu quảng cáo tối thiểu trên mỗi người dùng theo ghi nhận của SKAN. SKAN Ad Revenue - Min/ Valid conversionsskan_ad_rpu_min
RPU - Doanh thu quảng cáo (SKAN) - Trung bìnhDoanh thu quảng cáo trung bình trên mỗi người dùng theo ghi nhận của SKAN. SKAN Ad Revenue - Est/ Valid conversionsskan_ad_rpu_est
RPU - Doanh thu quảng cáo (SKAN) - Tối đaDoanh thu quảng cáo tối đa trên mỗi người dùng theo ghi nhận của SKAN. SKAN Ad Revenue - Max/ Valid conversionsskan_ad_rpu_max
RPU - IAP (SKAN IAP) - Tối thiểuDoanh thu giao dịch in-app tối thiểu trên mỗi người dùng theo ghi nhận của SKAN.skan_iap_rpu_min
RPU - IAP (SKAN) - Trung bìnhDoanh thu giao dịch in-app trung bình trên mỗi người dùng theo ghi nhận của SKAN.skan_iap_rpu_est
RPU - IAP (SKAN) - Tối đaDoanh thu giao dịch in-app tối đa trên mỗi người dùng theo ghi nhận của SKAN.skan_iap_rpu_max
Sự kiện RPU (SKAN) - Tối thiểuDoanh thu tối thiểu trên mỗi người dùng (theo ghi nhận của SKAN) đối với một sự kiện nhất định. {event slug} Revenue - Min/ Valid conversions{event_slug}_skan_event_rpu_min
Sự kiện RPU (SKAN) - Trung bìnhDoanh thu trung bình trên mỗi người dùng (theo ghi nhận của SKAN) đối với một sự kiện nhất định. {event slug} Revenue - Est/ Valid conversions{event_slug}_skan_event_rpu_est
Sự kiện RPU (SKAN) - Tối đaDoanh thu tối đa trên mỗi người dùng (theo ghi nhận của SKAN) đối với một sự kiện nhất định. {event slug} Revenue - Max/ Valid conversions{event_slug}_skan_event_rpu_max
Tổng RPU (SKAN) - Tối thiểuTổng doanh thu quảng cáo tối thiểu trên mỗi người dùng theo ghi nhận của SKAN. SKAN Total Revenue - Min/ Valid conversionsskan_total_rpu_min
Tổng RPU (SKAN) - Trung bìnhTổng doanh thu quảng cáo trung bình trên mỗi người dùng theo ghi nhận của SKAN. SKAN Total Revenue - Est/ Valid conversionsskan_total_rpu_est
Tổng RPU (SKAN) - Tối đaTổng doanh thu quảng cáo tối đa trên mỗi người dùng theo ghi nhận của SKAN. SKAN Total Revenue - Max/ Valid conversionsskan_total_rpu_max
eCPI (SKAN)Chi phí hiệu quả trên mỗi lượt cài đặt SKAN, được tính bằng cách chia chi phí quảng cáo cho số lượt cài đặt.Chi phí quảng cáo (SKAN) / Lượt cài đặt (SKAN)skad_ecpi
Doanh thu quảng cáo (SKAN) - Tối thiểuGiá trị tối thiểu của doanh thu quảng cáo được tạo dựa trên khoảng giá trị chuyển đổi đã được kích hoạt.-skad_ad_revenue_min
Doanh thu quảng cáo (SKAN) - Trung bìnhGiá trị trung bình của doanh thu quảng cáo được tạo dựa trên khoảng giá trị chuyển đổi đã được kích hoạt.-skad_ad_revenue_est
Doanh thu quảng cáo (SKAN) - Tối đaGiá trị tối thiểu của doanh thu quảng cáo được tạo dựa trên khoảng giá trị chuyển đổi đã được kích hoạt.-skad_ad_revenue_max
Doanh thu in-app (SKAN) - Tối thiểuGiá trị tối thiểu của doanh thu in-app được ghi nhận trong khoảng giá trị chuyển đổi trên SKAN postback.-iap_revenue_revenue_min
Doanh thu in-app (SKAN) - Trung bìnhGiá trị trung bình của doanh thu in-app được ghi nhận trong khoảng giá trị chuyển đổi trên SKAN postback.-iap_revenue_revenue_est
Doanh thu in-app (SKAN) - Tối đaGiá trị tối đa của doanh thu in-app được ghi nhận trong khoảng giá trị chuyển đổi trên SKAN postback.-iap_revenue_revenue_max
Tổng doanh thu (SKAN) - Tối thiểuGiá trị tối thiểu của tổng doanh thu được giải nén từ 'bucket' doanh thu của giá trị chuyển đổi, bao gồm dữ liệu của tất cả nguồn doanh thu.-skan_total_revenue_min
Tổng doanh thu (SKAN) - Trung bìnhGiá trị trung bình của tổng doanh thu được giải nén từ 'bucket' doanh thu của giá trị chuyển đổi, bao gồm dữ liệu của tất cả nguồn doanh thu.-skan_total_revenue_est
Tổng doanh thu (SKAN) - Tối đaGiá trị tối đa của tổng doanh thu được giải nén từ 'bucket' doanh thu của giá trị chuyển đổi, bao gồm dữ liệu của tất cả nguồn doanh thu.-skan_total_revenue_max
Sự kiện (SKAN) - Tối thiểuSố lượng sự kiện được tính theo SKAN postback, dựa trên điều kiện số lượng của một sự kiện cụ thể.-{event_slug}_events_min
Sự kiện (SKAN) - Tối đaSố lượng sự kiện được tính theo SKAN postback, dựa trên điều kiện số lượng của một sự kiện cụ thể.-{event_slug}_events_max
Sự kiện (SKAN) - Trung bìnhSố lượng sự kiện được tính theo SKAN postback, dựa trên điều kiện số lượng của một sự kiện cụ thể.-{event_slug}_events_est
Doanh thu sự kiện (SKAN) - Tối thiểuDữ liệu doanh thu lấy từ SKAN postback, được tính dựa trên doanh thu có được từ một sự kiện cụ thể.Ví dụ: Nếu giá trị chuyển đổi 42 tương ứng với một sự kiện Giao dịch (Purchase), sự kiện này được kích hoạt 10-20 lần, thì chỉ số ở đây bằng 10.{event_slug}_revenue_min
Doanh thu sự kiện (SKAN) - Tối đaDữ liệu doanh thu lấy từ SKAN postback, được tính dựa trên doanh thu có được từ một sự kiện cụ thể.Ví dụ: Nếu giá trị chuyển đổi 42 tương ứng với một sự kiện Giao dịch (Purchase), sự kiện này được kích hoạt 10-20 lần, thì chỉ số ở đây bằng 20.{event_slug}_revenue_max
Doanh thu sự kiện (SKAN) - Trung bìnhDữ liệu doanh thu lấy từ SKAN postback, được tính dựa trên doanh thu có được từ một sự kiện cụ thể.Ví dụ: Nếu giá trị chuyển đổi 42 tương ứng với một sự kiện Giao dịch (Purchase), sự kiện này được kích hoạt 10-20 lần, thì chỉ số ở đây bằng 15.{event_slug}_revenue_est
Tổng sự kiện doanh thu (SKAN) - Tối thiểuTổng sự kiện doanh thu bao gồm các loại sự kiện doanh thu sau: Giao dịch in-app và Doanh thu quảng cáo.

Giá trị mà chỉ số này trả về là số lượng tổng sự kiện doanh thu nhỏ nhất được kích hoạt trong khoảng giá trị chuyển đổi.
-general revenue_events_min
Tổng sự kiện doanh thu (SKAN) - Trung bìnhTổng sự kiện doanh thu bao gồm các loại sự kiện doanh thu sau: Giao dịch in-app và Doanh thu quảng cáo.

Giá trị mà chỉ số này trả về là số lượng tổng sự kiện doanh thu trung bình được kích hoạt trong khoảng giá trị chuyển đổi.
-general revenue_events_est
Tổng sự kiện doanh thu (SKAN) - Tối đaTổng sự kiện doanh thu bao gồm các loại sự kiện doanh thu sau: Giao dịch in-app và Doanh thu quảng cáo.

Giá trị mà chỉ số này trả về là số lượng tổng sự kiện doanh thu lớn nhất được kích hoạt trong khoảng giá trị chuyển đổi.
-general revenue_events_max
Lưu ý:
Các chỉ số SKAN dưới đây không hiển thị mặc định. Để sử dụng chỉ số, vui lòng gửi yêu cầu đến Technical Account Manager hoặc bộ phận hỗ trợ (support@adjust.com). 
Mô tảCông thứcAPI Metric ID
Tổng số lượt cài đặt trực tiếp (SKAN)Số lượt cài đặt và lượt cài đặt lại do SKAdNetwork trực tiếp báo cáo.Lượt cài đặt trực tiếp + Lượt cài đặt lại trực tiếpskad_direct_total_installs
Lượt cài đặt trực tiếp (SKAN)Cho biết số lượng postback hợp lệ – do SKAdNetwork trực tiếp gửi đến – có chứa redownload = false.skad_direct_installs
Lượt cài đặt lại trực tiếp (SKAN)Cho biết số lượng postback hợp lệ – do SKAdNetwork trực tiếp gửi đến – có chứa redownload = true.skad_direct_reinstalls
Payload không hợp lệ trực tiếp (SKAN)Cho biết số lượng postback (lượt cài đặt/lượt cài đặt lại) do SKAdNetwork trực tiếp gửi đến nhưng không hợp lệ, căn cứ theo kết quả xác thực chữ ký phân bổ. skad_direct_invalid_payloads
Lượt chuyển đổi hợp lệ trực tiếp (SKAN)Cho biết số lượng postback (lượt cài đặt/lượt cài đặt lại) – do SKAdNetwork trực tiếp gửi đến – có giá trị chuyển đổi hợp lệ (0-63). Hoặc số lượng postback chứa giá trị chuyển đổi không rỗng.skad_direct_valid_conversions
Giá trị chuyển đổi trực tiếp rỗng (SKAN)Cho biết số lượng postback hợp lệ – do SKAdNetwork trực tiếp gửi đến – có chứa giá trị chuyển đổi rỗng, hoặc tổng số lượt cài đặt & số lượt cài đặt lại sau khi đã trừ đi số lượt cài đặt & lượt cài đặt lại có giá trị chuyển đổi không lớn hơn hoặc bằng 0.(Lượt cài đặt trực tiếp + Lượt cài đặt lại trực tiếp) - Lượt chuyển đổi hợp lệ trực tiếpskad_direct_conversion_value_null
Giá trị chuyển đổi trực tiếp - lớn hơn 0 (SKAN)Cho biết số lượng postback hợp lệ – do SKAdNetwork trực tiếp gửi đến – có chứa giá trị chuyển đổi lớn hơn 0 (lượt cài đặt).Lượt chuyển đổi hợp lệ trực tiếp - Giá trị chuyển đổi trực tiếp 0skad_direct_conversion_value_gt_0
Bit chuyển đổi trực tiếp 1 - Bit chuyển đổi trực tiếp 6 (SKAN)Cho biết số lượng postback hợp lệ – do SKAdNetwork trực tiếp gửi đến – có chứa nội dung: sự kiện chuyển đổi đã được kích hoạt.skad_direct_conversion_1 đến skad_direct_conversion_6
Giá trị chuyển đổi trực tiếp 1 - Giá trị chuyển đổi trực tiếp 63 (SKAN)Cho biết số lượng postback hợp lệ – do SKAdNetwork trực tiếp gửi đến – có chứa giá trị chuyển đổi tương ứng. (1-63) skad_direct_conversion_value_0 đến skad_direct_conversion_value_63

Chỉ số gian lận (Fraud metric)

Dưới đây là các chỉ số liên quan đến gian lận, giúp bạn kiểm soát các KPI như số lượt cài đặt bị từ chối. Đọc thêm về giải pháp phòng chống gian lận của Adjust.

Định nghĩaCông thứcAPI Metric ID
Tỷ lệ Lượt cài đặt bị từ chối - Chữ ký không hợp lệTỷ lệ lượt cài đặt bị từ chối do chữ ký SDK không hợp lệ. rejected_installs_invalid_signature/ (installs + rejected_installs)rejected_install_invalid_signature_rate
Lượt cài đặt bị từ chốiTổng số lượt cài đặt bị Adjust từ chối vì chứa gian lận.-rejected_installs
Tỷ lệ lượt cài đặt bị từ chốiTổng số lượt cài đặt bị Adjust từ chối vì chứa gian lận (được ghi ở dạng tỷ lệ phần trăm). Công thức tính tổng không lấy dữ liệu từ Organic và Untrusted Devices.( rejected_installs- Organic rejected_installs) / (installs - Organic installs - Untrusted Devices installs + rejected_installs - Organic rejected_installs)rejected_install_rate
Lượt cài đặt bị từ chối - IP ẩn danhTổng số lượt cài đặt bị Adjust từ chối vì đến từ IP ẩn danh.-rejected_installs_anon_ip
Tỷ lệ Lượt cài đặt bị từ chối - IP ẩn danhTổng số lượt cài đặt bị Adjust từ chối vì đến từ IP ẩn danh (tổng được ghi ở dạng tỷ lệ phần trăm). Rejected installs anon ip/ (Installs + Rejected installs)rejected_install_anon_ip_rate
Lượt cài đặt bị từ chối - Giả mạo lượt clickTổng số lượt cài đặt bị Adjust từ chối vì xuất hiện lượt click ảo (lượt click xảy ra trong khoảng thời gian ứng dụng được tải xuống và ứng dụng được cài đặt).-rejected_installs_click_injection
Tỷ lệ Lượt cài đặt bị từ chối - Giả mạo lượt clickTổng số lượt cài đặt bị Adjust từ chối vì xuất hiện lượt click ảo, lượt click xảy ra trong khoảng thời gian ứng dụng được tải xuống và ứng dụng được cài đặt (tổng được ghi ở dạng tỷ lệ phần trăm). Rejected installs click injection/ (Installs + Rejected installs)rejected_install_click_injection_rate
Lượt cài đặt bị từ chối - Điểm bất thường trong mô hình phân phốiTổng số lượt cài đặt bị Adjust từ chối vì nằm ngoài ngưỡng (ngưỡng này được quy định trong phân tích mô hình phân phối).-rejected_installs_distribution_outlier
Tỷ lệ Lượt cài đặt bị từ chối - Điểm bất thường trong mô hình phân phốiTổng số lượt cài đặt bị Adjust từ chối vì nằm ngoài ngưỡng, ngưỡng này được quy định trong phân tích mô hình phân phối (tổng được ghi ở dạng tỷ lệ phần trăm). Rejected installs distribution outlier/ (Installs + Rejected installs)rejected_install_distribution_outlier_rate
Lượt cài đặt bị từ chối - Advertising ID sai định dạngTổng số lượt cài đặt bị Adjust từ chối vì chứa advertising ID sai định dạng.-rejected_install_malformed_advertising_id
Lượt cài đặt bị từ chối - Tỷ lệ Advertising ID sai định dạngTổng số lượt cài đặt bị Adjust từ chối vì chứa advertising ID sai định dạng (tổng được ghi ở dạng tỷ lệ phần trăm).-rejected_install_malformed_advertising_id_rate
Lượt cài đặt bị từ chối - Chữ ký SDKTổng số lượt cài đặt bị Adjust từ chối vì không chứa chữ ký SDK hoặc chứa chữ ký SDK không hợp lệ.-rejected_installs_invalid_signature
Lượt cài đặt bị từ chối - Quá nhiều lượt tương tácTổng số lượt cài đặt bị Adjust từ chối vì xuất hiện quá nhiều lượt tương tác trong khung thời gian phân bổ (attribution window).-rejected_installs_too_many_engagements
Tỷ lệ Lượt cài đặt bị từ chối - Quá nhiều lượt tương tácTổng số lượt cài đặt bị Adjust từ chối vì xuất hiện quá nhiều lượt tương tác trong khung thời gian phân bổ (tổng được ghi ở dạng tỷ lệ phần trăm). Rejected installs too many engagements/ (Installs + Rejected installs)rejected_install_too_many_engagements_rate
Tái phân bổ bị từ chốiTổng số lượt tái phân bổ bị Adjust từ chối vì chứa gian lận.-rejected_reattributions
Tỷ lệ tái phân bổ bị từ chốiTổng số lượt tái phân bổ bị Adjust từ chối vì chứa gian lận (tổng được ghi ở dạng tỷ lệ phần trăm). Công thức tính tổng không lấy dữ liệu từ Organic và Untrusted Devices. Rejected reattributions/ (Reattributions + Rejected reattributions)rejected_reattribution_rate
Tái phân bổ bị từ chối - IP ẩn danhTổng số lượt tái phân bổ bị Adjust từ chối vì đến từ IP ẩn danh.-rejected_reattributions_anon_ip
Tỷ lệ Tái phân bổ bị từ chối - IP ẩn danhTổng số lượt tái phân bổ bị Adjust từ chối vì đến từ IP ẩn danh (tổng được ghi ở dạng tỷ lệ phần trăm). Rejected reattributions anon ip/ (Reattributions + Rejected reattributions)rejected_reattribution_anon_ip_rate
Tái phân bổ bị từ chối - Giả mạo lượt clickTổng số lượt tái phân bổ bị Adjust từ chối vì xuất hiện lượt click ảo (lượt click xảy ra trong khoảng thời gian ứng dụng được tải xuống và ứng dụng được cài đặt, người dùng này đã từng cài ứng dụng và lượt cài đặt của họ đã được Adjust phân bổ).-rejected_reattributions_click_injection
Tỷ lệ Tái phân bổ bị từ chối - Giả mạo lượt clickTổng số lượt tái phân bổ bị Adjust từ chối vì xuất hiện lượt click ảo, lượt click xảy ra trong khoảng thời gian ứng dụng được tải xuống và ứng dụng được cài đặt, người dùng này đã từng cài ứng dụng và lượt cài đặt của họ đã được Adjust phân bổ (tổng được ghi ở dạng tỷ lệ phần trăm). Rejected reattributions click injection/ (Reattributions + Rejected reattributions)rejected_reattributions_click_injection_rate
Tái phân bổ bị từ chối - Điểm bất thường trong mô hình phân phốiTổng số lượt tái phân bổ bị Adjust từ chối vì nằm ngoài ngưỡng (ngưỡng này được quy định trong phân tích mô hình phân phối).-rejected_reattributions_distribution_outlier
Tỷ lệ Tái phân bổ bị từ chối - Điểm bất thường trong mô hình phân phốiTổng số lượt tái phân bổ bị Adjust từ chối vì nằm ngoài ngưỡng, ngưỡng này được quy định trong phân tích mô hình phân phối (tổng được ghi ở dạng tỷ lệ phần trăm). Rejected reattributions distribution outlier/ (Reattributions + Rejected reattributions)rejected_reattribution_distribution_outlier_rate
Tái phân bổ bị từ chối - Quá nhiều lượt tương tácTổng số lượt tái phân bổ bị Adjust từ chối vì xuất hiện quá nhiều lượt tương tác trong khung thời gian phân bổ (attribution window).-rejected_reattributions_too_many_engagements
Tỷ lệ Tái phân bổ bị từ chối - Quá nhiều lượt tương tácTổng số lượt tái phân bổ bị Adjust từ chối vì xuất hiện quá nhiều lượt tương tác trong khung thời gian phân bổ (tổng được ghi ở dạng tỷ lệ phần trăm). Rejected reattributions too many engagements/ (Reattributions + Rejected reattributions)rejected_reattribution_too_many_engagements_rate

Chỉ số trợ giúp (Assist metric)

Các chỉ số này được dùng đo lường vai trò của các lượt tương tác đã trợ giúp lượt cài đặt (tức các lượt tương tác đã xảy ra trước khi người dùng cài ứng dụng, nhưng không được phân bổ là lượt tương tác đã chuyển đổi người dùng).

Định nghĩaCông thứcAPI Metric ID
Lượt cài đặt được trợ giúpSố lượt cài đặt đủ điều kiện để được phân bổ, nhưng không được phân bổ. Người dùng tự nhiên (organic user) không có bất kỳ tương tác nào với liên kết Adjust, cho nên không được xem là kênh trợ giúp cho lượt cài đặt.assisted_installs
Lượt tương tác trợ giúpTất cả điểm chạm (touchpoint) được xem xét phân bổ, nhưng cuối cùng không được ghi nhận phân bổ. Các lượt tương tác này có thể là lượt click (người dùng click vào quảng cáo) hoặc lượt hiển thị (người dùng xem quảng cáo), nhưng phải xảy ra trong khung thời gian phân bổ.qualifiers
Lượt hiển thị trợ giúpTất cả lượt hiển thị được xem xét phân bổ, nhưng cuối cùng không được ghi nhận phân bổ. impression_based_qualifiers
Lượt click trợ giúpTất cả lượt click được xem xét phân bổ, nhưng cuối cùng không được ghi nhận phân bổ. click_based_qualifiers
Số lượt tương tác trung bình trên mỗi lượt cài đặt được trợ giúpSố lượt tương tác đã trợ giúp một lượt cài đặt, đây là số trung bình. Số lượt tương tác trợ giúp / Số lượt cài đặt được trợ giúpqualifiers_per_assisted_installs
Số lượt hiển thị trung bình trên mỗi lượt cài đặt được trợ giúpSố lượt hiển thị đã trợ giúp một lượt cài đặt, đây là số trung bình.Số lượt hiển thị trợ giúp / Số lượt cài đặt được trợ giúpimpression_based_qualifiers_per_assisted_installs
Số lượt click trung bình trên mỗi lượt cài đặt được trợ giúpSố lượt click đã trợ giúp một lượt cài đặt, đây là số trung bình.Số lượt click trợ giúp / Số lượt cài đặt được trợ giúpclick_based_qualifiers_per_assisted_installs
Lượt click trợ giúp dành cho tái phân bổTất cả lượt click được xem xét tái phân bổ, nhưng cuối cùng không được ghi nhận tái phân bổ. click_based_reattribution_qualifiers
Lượt hiển thị trợ giúp dành cho tái phân bổTất cả lượt hiển thị được xem xét tái phân bổ, nhưng cuối cùng không được ghi nhận tái phân bổ. impression_based_reattribution_qualifiers
Lượt tương tác trợ giúp dành cho tái phân bổTất cả điểm chạm (touchpoint) được xem xét tái phân bổ, nhưng cuối cùng không được ghi nhận tái phân bổ. Các lượt tương tác này có thể là lượt click (người dùng click vào quảng cáo) hoặc lượt hiển thị (người dùng xem quảng cáo), nhưng phải xảy ra trong khung thời gian tái phân bổ.reattribution_qualifiers
Tái phân bổ được trợ giúpSố lượt cài đặt đủ điều kiện để được tái phân bổ, nhưng không được tái phân bổ. assisted_reattributions
Lượt cài đặt không được trợ giúpSố lượt cài đặt mà trong khung thời gian phân bổ đến lúc có lượt tương tác được phân bổ, không ghi nhận bất kỳ điểm chạm nào đủ điều kiện để được phân bổ. Người dùng tự nhiên (organic user) không có bất kỳ tương tác nào với liên kết Adjust, cho nên không được xem là kênh trợ giúp cho lượt cài đặt.Số lượt cài đặt - Số lượt cài đặt được trợ giúpnon_assisted_installs