Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

SpendWorks - Giải pháp chi phí quảng cáo của Adjust

A banner image for Adjust's ad spend solution.

SpendWorks là giải pháp chi phí quảng cáo chính của Adjust, tổng hợp tất cả phương pháp và báo cáo liên quan đến chi phí quảng cáo (ad spend). SpendWorks đưa tất cả dữ liệu chi phí quảng cáo về cùng một nơi, và phân cấp dữ liệu theo nhu cầu của bạn. SpendWorks hỗ trợ tối ưu hóa chiến dịch và tăng lợi tức trên chi phí quảng cáo (ROAS).

Chi phí quảng cáo theo nghĩa hẹp (ad spend) là số tiền chi cho các nội dung quảng cáo thuộc cùng một chiến dịch hoặc ad set. Chi phí quảng cáo theo nghĩa rộng (ad cost) thì bao gồm nhiều loại phí hơn. Ad cost bao gồm chi phí quảng cáo online, chi phí quảng cáo trên truyền hình, chi phí in ấn, chi phí quảng cáo ngoài trời và chi phí gửi mail đến khách hàng.

Giải pháp chi phí quảng cáo của Adjust

Adjust có nhiều cách truy xuất dữ liệu chi phí quảng cáo. Chọn cách truy xuất phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

  • Ad spend API integrations - Pull API tích hợp hơn 40 mạng quảng cáo. API lấy dữ liệu chi phí quảng cáo trực tiếp từ mạng quảng cáo và đưa dữ liệu lên nền tảng Adjust.
  • Partner ad spend push API: Ad Spend API là giải pháp lấy dữ liệu chi phí quảng cáo cấp người dùng (user-level ad spend); mạng quảng cáo sử dụng giải pháp để đưa dữ liệu chi phí quảng cáo lên Adjust sau khi được ghi nhận phân bổ (dữ liệu không được đưa lên ngay sau khi phân bổ).
  • Ad spend on engagement: Nhận dữ liệu chi phí quảng cáo ngay tại thời điểm người dùng click hoặc xem quảng cáo; có thể áp dụng cho cả mạng quảng cáo chưa tích hợp với Adjust.
  • SKAN ad spend: Dữ liệu được thu thập từ mạng quảng cáo chạy chiến dịch SKAN qua tích hợp API; dữ liệu chi phí quảng cáo SKAN được phân loại và ghi nhận lên Adjust.
  • Same day ad spend - Adjust truy xuất dữ liệu chi phí quảng cáo của mạng quảng cáo sáu lần trong một ngày. Giải pháp này nhằm đảo bảo dữ liệu liên tục được làm mới.
  • Web-to-mobile ad spend - Nhận dữ liệu chi phí quảng cáo liên quan đến chiến dịch chạy trên mobile web hoặc desktop web (các chiến dịch góp phần khuyến khích người dùng cài ứng dụng).
  • Web-to-web ad spend - Nhận dữ liệu chi phí quảng cáo liên quan đến chiến dịch web chạy trên desktop hoặc trình duyệt (các chiến dịch góp phần khuyến khích người dùng cài ứng dụng).
  • Ad spend CSV import - Tải dữ liệu chi phí quảng cáo và thông tin chiến dịch lên Adjust. Bạn có thể sử dụng giải pháp này nếu bạn muốn đo lường dữ liệu của đối tác chưa tích hợp với Adjust.
  • Ad spend third-party storage export - Tùy chỉnh báo cáo chi phí quảng cáo và tần suất nhận báo cáo cho dịch vụ lưu trữ của bên thứ ba.

Tại sao cần đo lường chi phí quảng cáo?

Chi phí quảng cáo (ad spend) cho biết số tiền bạn chi cho các chiến dịch quảng cáo trên thiết bị di động. Nhiều nhà quảng cáo còn xem chi phí quảng cáo là chi phí thu hút người dùng mới qua các kênh trả phí (paid source).

Adjust cung cấp dữ liệu chi tiết về chi phí quảng cáo, giúp bạn xác định các kênh sử dụng chi phí hợp lý, và tăng chi cho các kênh có hiệu suất cao. Bạn cũng có thể sử dụng dữ liệu của Adjust để tính ROAS (Lợi tức trên chi phí quảng cáo) hoặc ROI (Lợi tức đầu tư) để đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách marketing.

Adjust cũng hỗ trợ bạn nhận dữ liệu chi phí quảng cáo ở dạng thô (raw data), để bạn có thể phân tích dữ liệu bằng hệ thống BI của doanh nghiệp mình.