Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Datascape

Datascape là nơi tập trung mọi tính năng liên quan đến báo cáo, trực quan hóa và phân tích dữ liệu. Với các dashboard chuyên dụng và một công cụ tạo báo cáo hiệu quả, bạn có thể phân tích, tổng hợp và đánh giá chi tiết các thước đo quan trọng nhất. Phân tích và so sánh dữ liệu mạng quảng cáo, dữ liệu phân bổ, dữ liệu SKAdNetwork và lượt cài đặt đến từ người dùng opt-in qua cơ chế ATT — trên một giao diện trực quan duy nhất.

Dashboard

Trên các dashboard của chúng tôi, dữ liệu chiến dịch được trình bày sinh động qua các bảng và biểu đồ trực quan.

  • Nhận diện xu hướng, mẫu chung và trường hợp ngoại lệ khi xem xét các khía cạnh khác nhau của dữ liệu chiến dịch.
  • Xem tổng quan xu hướng và mở rộng báo cáo để xem các chỉ số chi tiết hơn về hiệu quả hoạt động.
  • Nhận thông tin chi tiết về tốc độ tăng trưởng người dùng, bao gồm cả thông tin về tình hình sử dụng ứng dụng của cohort.
  • Đánh giá chi phí triển khai chiến dịch và doanh thu mà chiến dịch mang về.
  • Phân tích dữ liệu nhận được từ SKAdNetwork của Apple, biết được người dùng nào đã hoàn tất sự kiện in-app, hoặc thu thập dữ liệu về lượt cài đặt & lượt cài đặt lại với một đối tác cụ thể.
  • Sử dụng dashboard mặc định để phân tích dữ liệu theo tình hình kinh doanh.

Báo cáo

Với các báo cáo của chúng tôi, bạn sẽ nhận về các báo cáo và bản phân tích được tổng hợp một cách chi tiết, từ đó nắm bắt mọi thông tin quan trọng về chiến dịch.

  • Xem tổng số lượt cài đặt và lượt hiển thị, cùng báo cáo và phân tích cohort.
  • Nhận bộ dữ liệu hoàn thiện về chiến dịch và được phân theo từng mạng quảng cáo, giúp bạn dễ dàng so sánh và cải thiện chiến dịch.
  • Xem xét sự thay đổi của chỉ số (chẳng hạn như tỷ lệ click-through — CTR hay chi phí trên mỗi lượt cài đặt — CPI) theo thời gian.
  • Mở rộng báo cáo để xem thông tin chi tiết về cohort, đồng thời đánh giá các chỉ số về tăng trưởng người dùng (UA) và mô hình kiếm tiền (Monetization) theo từng cohort.