Dokümantasyonumuzu sürekli güncel tutuyoruz, ancak bazı güncellemeler henüz tüm dillerde yayınlanmamış olabilir. En güncel bilgiler için lütfen İngilizce versiyonuna göz atın.

Datascape metrikleri

Datascape ile birden fazla kaynaktan veri alabilir ve bunları Rapor Servisi API'ı kullanarak tek bir raporda bir araya getirebilirsiniz. Bu sayede verileri Adjust KPI servisinden, SKAdNetwork'ten ve Ad Spend'den alabilirsiniz.

API Metric ID hakkında

event_slug 'ı bulun

ROAS ve ROI metrikleri için raporlama

Dönüşüm metrikleri

Bu metrikler, kullanıcı aktivitesini ve dönüşüm oranlarınızı ölçümlemede size yardımcı olur.

TanımFormülAPI Metric ID
ATT - Onaylı KullanıcılarOnaylı ATT durumuna sahip kullanıcıların sayısı.-att_status_authorized
ATT - Belirsiz KullanıcılarBelirsiz ATT durumuna sahip kullanıcıların sayısı.-att_status_non_determined
ATT - Reddeden KullanıcılarReddeden ATT durumuna sahip kullanıcıların sayısı.-att_status_denied
ATT - Sınırlı KullanıcılarSınırlı ATT durumuna sahip kullanıcıların sayısı.-att_status_restricted
ATT Onay OranıATT onay isteminin gösterildiği ve onay veren kullanıcıların yüzdesi. ATT Status Authorized / ( ATT Status Denied + ATT Status Authorized )att_consent_rate
Ort. DAU'larSeçtiğiniz zaman aralığı için ortalama günlük benzersiz aktif kullanıcı sayısı (DAU).(D0 DAU + D1 DAU + N. GÜN DAU) / zaman diliminizdeki gün sayısıdaus
Ort. MAU'larSeçtiğiniz zaman aralığı için ortalama aylık benzersiz aktif kullanıcı sayısı (MAU).(M0 MAU + M1 MAU + N. AY MAU) / zaman diliminizdeki ay sayısımaus
Ort. WAU'larSeçtiğiniz zaman aralığı için ortalama haftalık benzersiz aktif kullanıcı sayısı (WAU).(W0 WAU + W1 WAU + N. HAFTA WAU) / zaman diliminizdeki hafta sayısıwaus
Base SessionsKullanıcı session'larının toplam sayısı; install'lar ve reattribution'lar hariç.-base_sessions
İptallerİşlem abonelik periyodunun sonunda yenilenmedi çünkü kullanıcı abonelikten çıktı ya da yeniden faturalandırma denemesi başarısız oldu. Sadece Abonelik Kaydı Büyüme Çözümü ile kullanılabilir.-İptaller
TıklamalarSAN'lar için: Ağdan aldığımız tıklamaların sayısı.
SAN-dışı: Doğrudan takip ettiğimiz tıklamaların sayısı.
-clicks
Tıklamalar (Attribution)Kampanyalarınız için ölçümlenen tıklamaların toplam sayısı-attribution_clicks
Tıklamalar (Ağ)Ağ tarafından raporlanan tıklamaların sayısı.-network_clicks
Tıklama Dönüşüm Oranı (CCR)Bir kullanıcının uygulamanızı install etmesi için gereken ortalama tıklama sayısı. Installs / Clicks *100click_conversion_rate
Tıklama Oranı (Click-Through Rate, CTR) Servis edilen gösterim başına tıklama yüzdesi. Clicks/ Impressions *100CTR
Deattributionsİlk attribution kaynağından bir reattribution kaynağına geçirilen toplam kullanıcı sayısı.-Deattributions
eventSpesifik bir event'in periyod başına cohort'suz tetiklenme sayısı.-{event_slug}_events
Toplam Event'lerTüm event'lerin toplam tetiklenme sayısı.-events
İlk Reinstall'larPeriyod başına ilk reinstall'ların sayısı. Sadece Uninstall ve Reinstall Büyüme Çözümü ile kullanılabilir.-first_reinstalls
İlk Uninstall'larPeriyod başına ilk uninstall'ların sayısı. Sadece Uninstall ve Reinstall Büyüme Çözümü ile kullanılabilir.-first_uninstalls
GDPR UnutmalarıAvrupa Birliği'nin GDPR regülasyonuna göre unutulma hakkını kullanan toplam kullanıcı sayısı. Adjust, bu kullanıcıların geçmiş kişisel verilerini kalıcı olarak siler, ancak toplu verileri raporlama için saklar.-gdpr_forgets
GösterimlerSAN'lar için: Ağdan aldığımız gösterimlerin sayısı.
SAN-dışı: Doğrudan takip ettiğimiz gösterimlerin sayısı.
-impressions
Gösterimler (Attribution)Kampanyalarınız için ölçümlenen reklam gösterimlerinin toplam sayısı-attribution_impressions
Gösterimler (Ağ)Ağ tarafından raporlanan gösterimlerin sayısı-network_impressions
Gösterim Dönüşüm Oranı (ICR)Servis edilen reklam gösterimi başına uygulama install'u yüzdesi.Installs / Impressions *100impression_conversion_rate
InstallsUygulamanızın install sayısı.-installs
installlar (Ağ)Ağ tarafından raporlanan install'ların sayısı.-network_installs
install Farkı (Ağ)Attribution ve Ağ kaynakları arasındaki farkın mutlak değerini gösterir.InstallsNetwork installsnetwork_installs_diff
Installs per Mile (IPM)Bin gösterim başına install sayısı.1000 * Impression conversion rateinstalls_per_mile
Reklam Takibi Kurulumlarını KısıtlaLimit Ad Tracking (LAT) etkin cihazlardan gelen toplam install sayısı.-limit_ad_tracking_installs
Reklam Takibi Oranını SınırlaLimit Ad Tracking (LAT) etkin cihazlardan gelen toplam install sayısının yüzdesi. Limit ad tracking installs/ Installslimit_ad_tracking_install_rate
Reklam Takibi Reattribution'larını SınırlaLimit Ad Tracking (LAT) etkin cihazlardan gelen toplam reattribution sayısı.-limit_ad_tracking_reattributions
Reklam Takibi Reattribution Oranını SınırlaLimit Ad Tracking (LAT) etkin cihazlardan gelen toplam reattribution sayısının yüzdesi.  Limit ad tracking reattributions/ Reattributionslimit_ad_tracking_reattribution_rate
Organik Olmayan Install'larOrganik bir kaynağa attribute edilmeyen install'ların sayısı.-non_organic_installs
Organik installlarOrganik bir kaynağa attribute edilen install'ların sayısı.-organic_installs
ReattributionGerçekleşen toplam reattribution sayısı. Reattribution ölçümlemesi makalemize göz atın.-reattributions
Reattribution reinstall'larıReattribution ile sonuçlanan toplam reinstall sayısı.-reattribution_reinstalls
Yeniden KurulumlarGerçekleşen toplam reinstall sayısı. Sadece Uninstall ve Reinstall Büyüme Çözümü ile kullanılabilir.-reinstalls
YenilemelerYenilemelerYenilemeler
OturumlarToplam session sayısı. Gerçekleşen install'lar (ilk session'lar), reinstall'lar, reattribution'lar ve reattribution reinstall'lar bu rakama dahildir. base_sessions+ installs + reattributionssessions
uninstalls Uninstall sayısı. SadeceUninstall ve Reinstall Büyüme Çözümüile kullanılabilir.-Uninstalls
Uninstall'lar (cohort)Seçtiğiniz zaman aralığında uygulamanızı install eden kullanıcılardan gelen toplam uninstall sayısı. Sadece Uninstall ve Reinstall Büyüme Çözümü ile kullanılabilir.-uninstall_cohort

Cohort metrikleri

Bu metrikler, uygulamanızı install ve/veya reinstall eden kullanıcıların cohort'lu verilerini ölçümlemenize yardımcı olur. N days, gerçekleşen cohort periyodunuz için olan placeholder'dır.

Kullanılabilir cohort periyodları

Datascape'te her cohort gününün seçilmesi mümkün değildir. 0D - 120D arasındaki spesifik bir güne dair cohort verilerini görmek istiyorsanız Rapor Servisi API'ını kullanabilirsiniz.

İpucu:
Adjust, kümülatif ve kümülatif olmayan metriklerin yanı sıra cohort grubunun farklı tanımları kullanılarak hesaplanan ölçümler sunar. Bu metrikler ve cohort'ların çalışma şekli hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Kümülatif cohort metrikleri

TanımFormülAPI Metric ID
N gün Toplam Reklam GösterimleriUygulamayı seçilen tarih aralığında install ya da reinstall eden ve seçilen cohort dönemi içinde uygulamayı cihazında tutmuş veya reinstall etmiş olan kullanıcılara servis edilen reklamların kümülatif sayısı.-ad_impressions_total_{cohort_period}
N gün Cohort'taki Toplam Reklam GösterimleriUygulamayı seçilen tarih aralığında install ya da reinstall eden ve seçilen cohort dönemi içinde uygulamayı cihazında tutmuş veya reinstall etmiş olan kullanıcılara servis edilen reklamların kümülatif sayısı.-ad_impressions_total_in_cohort_{cohort_period}
N gün Event'i (Dönüşümler)Install'dan sonraki N. günde, haftada ya da ayda ilgili uygulama içi event'i tamamlayan ve uygulamanıza geri dönen kullanıcıların toplam sayısı.{event_slug}_{cohort_period}_conversions_cohort
N gün Event'i (Event'ler)Tetiklenen event sayısı{event_slug}_{cohort_period}_events_cohort
N gün Event'i (Revenue)Uygulama içi revenue miktarı. Adjust SDK tarafından raporlanan veya sunucudan sunucuya kaydedilen revenue event'lerine dayalıdır.{event_slug}_{cohort_period}_revenue_cohort
N gün Event'i (Dönüşüme Giren Kullanıcı Boyutu)N. güne, haftaya ya da aya kadar ilgili uygulama içi event'i tamamlayan ve uygulamanızı en az N gün önce install eden kullanıcı sayısı.{event_slug}_{cohort_period}_converted_user_size_cohort
N gün Dönüşüm başına Event'ler (Event'ler)Tetiklenen event sayısının dönüşüm sayısına bölümü.{event slug} {cohort period} events cohort / {event slug} {cohort period} conversions cohort{event_slug}_{cohort_period}_events_per_conversion_cohort
N gün Dönüşüm başına Event'ler (Dönüşüm)Tetiklenen event sayısının dönüşüm sayısına bölümü.{event slug} {cohort period} events cohort / {event slug} {cohort period} conversions cohort{event_slug}_{cohort_period}_events_per_conversion_cohort
N gün Dönüşüm başına Event'ler (Revenue)Seçilen event tarafından sağlanan revenue'nun dönüşüm sayısına bölümü.{event slug} {cohort period} revenue cohort / {event slug} {cohort period} conversions cohort{event_slug}_{cohort_period}_revenue_per_conversion_cohort
N gün Event'i (Event Oranı) Seçilen event'in tetiklenme sayısının install sayısına bölümü.
Event oranı, seçtiğiniz event'in toplam sayısının cohort'taki kişi sayısına bölünmesiyle hesaplanır.
{event slug} {cohort period} events cohort / Installs{event_slug}_{cohort_period}_events_rate_cohort
N gün Event'i (Dönüşüm Oranı)Seçilen event'in ilk kez tetiklenme sayısının install sayısına bölümü.
Dönüşüm oranı, toplam dönüşüm sayısının cohort'taki kişi sayısına bölünmesiyle hesaplanır.
{event slug} {cohort period} conversions cohort / Installs{event_slug}_{cohort_period}_conversions_rate_cohort
N gün Toplam RevenueUygulamayı seçilen tarih aralığında install ya da reinstall eden ve seçilen cohort dönemi içinde uygulamayı cihazında tutmuş veya reinstall etmiş olan kullanıcılardan gelen kümülatif uygulama içi revenue miktarı.-revenue_total_{cohort_period}
N gün Kullanıcı Başına Toplam RevenueSeçilen cohort periyodu içindeki kullanıcı başına uygulama-içi kümülatif revenue.Revenue total N days / Cohort size N daysrevenue_total_per_user_{cohort_period}
N gün Ödeme yapan Kullanıcı Başına Toplam RevenueSeçilen cohort periyodu içinde ödeme yapan kullanıcı başına kümülatif uygulama-içi revenue.N Gün Toplam Revenue / N Gün İlk Kez Ödeme Yapan Kullanıcıların Toplamırevenue_total_per_paying_user_{cohort_period}
N gün Cohort'ta Toplam Revenue(Gün, hafta ya da ay sayısı) Cohort'ta Toplam Revenue-revenue_total_in_cohort_{cohort_period}
N gün Revenue Event'leri Toplamı (Gün, hafta ya da ay sayısı) Toplam Revenue Event'leri-revenue_events_total_{cohort_period}
N gün Cohort'ta Toplam Revenue Event'leriSeçilen cohort periyodu boyunca elde edilen kümülatif revenue event sayısı. Bu hesaba sadece install'dan sonra cohort periyodunun tamamını tamamlayan kullanıcılar dahil edilir. -revenue_events_total_in_cohort_{cohort_period}
N gün Ödeme Yapan Kullanıcı Başına Toplam Revenue Event'leriSeçilen cohort periyodu içinde ödeme yapan kullanıcı başına revenue yaratan event'lerin kümülatif sayısı.Cohort'taki toplam revenue event'leri N gün / Ödeme yapan kullanıcıların toplamı N günrevenue_events_total_per_paying_user_{cohort_period}
N gün Toplam RevenueUygulamayı seçilen tarih aralığında install ya da reinstall eden ve seçilen cohort dönemi içinde uygulamayı cihazında tutmuş ya da reinstall etmiş olan kullanıcılara servis edilen reklamlardan elde edilen revenue'nun kümülatif miktarı.-ad_revenue_total_{cohort_period}
N gün Kullanıcı Başına Toplam Ad RevenueSeçilen cohort periyodu içindeki kullanıcı başına kümülatif ad revenue.Ad revenue total N days Cohort size N daysad_revenue_total_per_user_{cohort_period}
N gün Cohort'ta Toplam Ad RevenueN. gün cohort'unda N. günü tamamlayan tüm kullanıcılardan N. günde gelen toplam ad revenue. -ad_revenue_total_in_cohort_{cohort_period}
N gün Tüm Toplam Revenue0. gün cohort boyutundaki tüm kullanıcılardan gelen N. gündeki toplam kümülatif revenue. Kullanıcıların N. güne ulaşmaları gerekmez.Ad revenue total N days Revenue total N daysall_revenue_total_{cohort_period}
N gün Kullanıcı Başına Tüm Ad Revenue ToplamıSeçilen cohort periyodu içindeki kullanıcı başına tüm revenue kaynaklarından elde edilen kümülatif revenue.All revenue total N days / Cohort size N daysall_revenue_total_per_user_{cohort_period}
N gün Cohort'ta Tüm Revenue ToplamıN. gün cohort'undaki tüm kullanıcılardan gelen N. gün toplam revenue. Sadece N. günü tamamlayan kullanıcıları içerir.Cohort'taki toplam ad revenue N gün + Cohort'taki toplam revenue N günall_revenue_total_in_cohort_{cohort_period}
N gün LTV (Ad) Tüm KullanıcılarSeçilen cohort periyodu içindeki bir kullanıcının hayat boyu değeri. Sadece servis edilen reklamlardan elde edilen revenue ile hesaplanır. Ad revenue total in cohort N days/ Cohort size N dayslifetime_value_ad_{cohort_period}
N gün LTV (Ad) Ödeme Yapan KullanıcılarSeçilen cohort periyodu içindeki ödeme yapan bir kullanıcının hayat boyu değeri. Sadece servis edilen reklamlardan elde edilen revenue ile hesaplanır. Ad revenue total in cohort N days/ Paying user size N dayspaying_user_lifetime_value_ad_{cohort_period}
N gün LTV (Tüm) Tüm KullanıcılarBir kullanıcının hayat boyu değeri. Seçilen cohort periyodu içindeki tüm revenue kaynakları ile hesaplanır. All revenue total in cohort N days/ Cohort size N dayslifetime_value_{cohort_period}
N gün ROAS (Ad Revenue)Reklam harcaması getirisi (ROAS). Sadece seçilen cohort periyodu boyunca servis edilen reklamlardan elde edilen revenue ile hesaplanır.Ad revenue total N days / Costroas_ad_{cohort_period}
N gün ROAS (Tüm Revenue)Reklam harcaması getirisi (ROAS). Seçilen cohort periyodu içindeki tüm revenue kaynakları ile hesaplanır. All revenue total N days/ Costroas_{cohort_period}
N gün ROAS (IAP Revenue)Reklam harcaması getirisi (ROAS). Sadece bir cohort periyodu içindeki uygulama-içi revenue kullanılarak hesaplanır.Revenue total N days / Costroas_iap_{cohort_period}
N gün LTV (Tüm) Ödeme Yapan KullanıcılarÖdeme yapan bir kullanıcının hayat boyu değeri. Seçilen cohort periyodu içindeki tüm revenue kaynakları ile hesaplanır. All revenue total in cohort N days/ Paying user size N dayspaying_user_lifetime_value_{cohort_period}
N gün LTV (IAP) Tüm KullanıcılarSeçilen cohort periyodu içindeki kullanıcıların hayat boyu değeri. Sadece uygulama-içi revenue ile hesaplanır Revenue total in cohort N days/ Cohort size N dayslifetime_value_iap_{cohort_period}
N gün LTV (IAP ) Ödeme Yapan KullanıcılarSeçilen cohort periyodu içindeki ödeme yapan kullanıcıların hayat boyu değeri. Sadece uygulama-içi revenue ile hesaplanır. Revenue total in cohort N days/ Paying user size N dayspaying_user_lifetime_value_iap_{cohort_period}
N gün Toplam Ödeme Yapan KullanıcılarCohort periyodu içinde en az bir alışveriş yapan kullanıcıların kümülatif sayısı.-first_paying_users_total_{cohort_period}
N Gün Ödeme Yapan Kullanıcıların Toplam Dönüşüm OranıSeçilen cohort periyoduna kadar ödeme yapan müşteri haline gelen kullanıcıların kümülatif oranı.İlk kez ödeme yapan kullanıcıların toplamı N gün / Cohort boyutu N güncumulative_paying_users_conversion_rate_{cohort_period}
N gün Toplam İlk Reinstall'larUygulamayı seçilen tarih aralığında install eden ve seçilen cohort dönemi içinde uygulamayı cihazında tutmuş olan kullanıcıların ilk reinstall'larının toplam kümülatif sayısı.-first_reinstalls_total_{cohort_period}
N gün Toplam Reinstall'larSeçilen cohort periyodu içinde, seçilen zaman periyodu boyunca uygulamayı install eden ve ayrıca reinstall eden kullanıcıların kümülatif sayısı.-reinstalls_total_{cohort_period}
N gün Toplam İlk Uninstall'larUygulamayı seçilen tarih aralığında install eden ve seçilen cohort dönemi içinde uygulamayı cihazında tutmuş olan kullanıcıların ilk uninstall'larının toplam kümülatif sayısı.-first_uninstalls_total_{cohort_period}
N gün Toplam Uninstall'larSeçilen cohort periyodu içinde, seçilen zaman periyodu boyunca uygulamayı install veya reinstall eden ve ayrıca uninstall eden kullanıcıların kümülatif sayısı.-uninstalls_total_{cohort_period}
N gün Toplam GDPR Kullanıcı UnutmalarıUygulamayı seçilen tarih aralığında install ya da reinstall eden ve seçilen cohort dönemi içinde uygulamayı cihazında tutmuş veya reinstall etmiş olan kullanıcılara ait GDPR Unutmalarının kümülatif sayısı.-gdpr_forgets_total_{cohort_period}

Kümülatif olmayan cohort metrikleri

TanımFormülAPI Metric ID
N gün Reklam GösterimleriUygulamayı seçilen tarih aralığında install ya da reinstall eden ve seçilen cohort dönemi içinde uygulamayı cihazında tutmuş veya reinstall etmiş olan kullanıcılara servis edilen reklamların sayısı.-ad_impressions_{cohort_period}
N gün Ad RevenueSeçilen bir cohort periyodunda seçilen tarih aralığında yaratılan ad revenue miktarı.-ad_revenue_{cohort_period}
N gün Ad RPM(Gün, hafta ya da ay sayısı) Ad RPM( Ad revenue N days/ Ad impressions N days) * 1000ad_rpm_{cohort_period}
N gün Tüm RevenueUygulamayı seçilen tarih aralığında install ya da reinstall eden ve seçilen cohort dönemi içinde uygulamayı cihazında tutmuş veya reinstall etmiş olan kullanıcılardan elde edilen revenue miktarı.-all_revenue_{cohort_period}
N gün Kullanıcı Başına Tüm RevenueKullanıcı başına revenue. Seçilen cohort periyodu içindeki tüm revenue kaynakları ile hesaplanır. All revenue N days/ Cohort size N daysall_revenue_per_user_{cohort_period}
N gün Cohort BoyutuUygulamayı seçtiğiniz zaman aralığı içinde install ve/veya reinstall eden ve en az N gün, hafta veya ay boyunca verilen kaynağa (ilk veya son kaynak) attribute edilen kullanıcı sayısı.-cohort_size_{cohort_period}
N gün Deattribution'larSeçilen zaman periyodu boyunca uygulamayı install veya reinstall eden ve seçilen cohort periyodu içinde deattribute edilen kullanıcıların sayısı.-deattributions_{cohort_period}
N gün Event başına Cost (Even'ler)Ad spend'in tetiklenen event sayısına bölümü.Cost / {event slug} {cohort period} events cohort{event_slug}_{cohort_period}_events_cost_cohort
N gün Event başına Cost (Dönüşümler)Ad spend'in dönüşüm sayısına bölümü.Cost / {event slug} {cohort period} conversions cohort{event_slug}_{cohort_period}_conversions_cost_cohort
N gün Ödeme yapan Kullanıcı Başına CostCohort periyodunda ödeme yapan kullanıcı başına ortalama ad spend. Cost / N gün İlk Kez Ödeme Yapan Kullanıcıların Toplamıcost_per_paying_user_{cohort_period}
N gün Kullanıcı Başına Deattribution'larSeçilen cohort periyodu süresince kullanıcı başına deattribution sayısı. Deattributions N days/ Cohort size N daysdeattributions_per_user_{cohort_period}
N gün Event (Periyod başına Event'ler)Bir event'in cohort periyodu boyunca tetiklenme sayısı.-{event_slug}_{cohort_period}_events_per_period
N gün Event (Periyod başına Revenue)Seçilen cohort periyodu içinde Adjust SDK tarafından raporlanan veya sunucudan-sunucuya kaydedilen event'ten elde edilen uygulama içi revenue miktarı.-{event_slug}_{cohort_period}_revenue_per_period
N gün İlk Reinstall'larUygulamayı seçilen tarih aralığında install eden ve seçilen cohort dönemi içinde uygulamayı cihazında tutmuş olan kullanıcıların ilk reinstall'larının toplam sayısı.-first_reinstalls_{cohort_period}
N gün İlk Uninstall'larUygulamayı seçilen tarih aralığında install eden ve seçilen cohort dönemi içinde uygulamayı cihazında tutmuş olan kullanıcıların ilk uninstall'larının toplam sayısı.-first_uninstalls_{cohort_period}
N gün GDPR UnutmalarıUygulamayı seçilen tarih aralığında install ya da reinstall eden ve seçilen cohort dönemi içinde uygulamayı cihazında tutmuş veya reinstall etmiş olan kullanıcıların GDPR Unutmaları sayısı.-gdpr_forgets_{cohort_period}
N gün Non-Install Session'larUygulamayı seçilen tarih aralığında install ya da reinstall eden ve seçilen cohort dönemi içinde uygulamayı cihazında tutmuş veya reinstall etmiş olan kullanıcıların non-install session'larının toplam sayısı.-non_install_sessions_{cohort_period}
N Gün İlk Kez Ödeme Yapan KullanıcılarBelirli bir cohort periyoduna kadar ilk alışveriş yapan kullanıcıların sayısı.-first_paying_users_{cohort_period}
N Gün İlk Kez Ödeme Yapan Kullanıcıların Oranıİlk kez alışveriş yapan kullanıcıların install sonrası belirli bir günde elde tutulan kullanıcı sayısına oranı.İlk kez ödeme yapan kullanıcılar N gün / Tutulan kullanıcılar N günfirst_time_paying_user_conversion_rate_{cohort_period}
N gün Ödeme Yapan Kullanıcı boyutuSeçtiğiniz zaman aralığında uygulamanızı install veya reinstall eden, uygulamanızı en az seçilen cohort periyodu boyunca cihazlarında tutan veya reinstall eden ve herhangi bir noktada uygulama içi alışveriş işlemi gerçekleştiren toplam kullanıcı sayısı.-paying_user_size_{cohort_period}
N gün Ödeme Yapan Kullanıcıların Dönüşüm OranıCohort'taki kullanıcıların arasında belli bir günde alışveriş yapan kullanıcı haline gelenlerin yüzdesi.İlk kez ödeme yapan kullanıcılar N gün / Cohort boyutu N günpaying_user_conversion_rate_{cohort_period}
N gün Ödeme Yapan KullanıcılarInstall ya da reinstall'dan sonraki N. günde/haftada/ayda bir uygulama-içi alışveriş yapan kullanıcıların toplam sayısı.-paying_users_{cohort_period}
N gün Ödeme Yapan Kullanıcı OranıSeçilen cohort periyodu içindeki ödeme yapan kullanıcıların oranı. Paying users N days/ Cohort size N dayspaying_user_rate_{cohort_period}
N gün Reattribution'larSeçilen zaman periyodu boyunca uygulamayı install veya reinstall eden ve seçilen cohort periyodu içinde reattribute edilen kullanıcıların sayısı.-reattributions_{cohort_period}
N gün Deattribution başına Reattribution'larSeçilen cohort periyodu süresince reattribution sayısının deattribution sayısına bölümü. Reattributions N days/ Deattributions N daysreattributions_per_deattribution_{cohort_period}
N gün Kullanıcı Başına Reattribution'larSeçilen cohort periyodu süresince deattribute edilen kullanıcı başına reattribution sayısı. Reattributions N days/ Cohort size N daysreattributions_per_user_{cohort_period}
N gün Reinstall'larSeçilen cohort periyodu içinde, seçilen zaman periyodu boyunca uygulamayı install eden ve ayrıca reinstall eden kullanıcıların sayısı.-reinstalls_{cohort_period}
N gün Elde Tutulan KullanıcılarSeçilen cohort periyodu içinde, seçilen zaman periyodu boyunca uygulamayı install veya reinstall eden ve bu süre boyunca aktif kalan kullanıcıların sayısı.-retained_users_{cohort_period}
N gün Kullanıcı tutma oranı, Tüm KullanıcılarTutulan kullanıcıların cohort boyutuna bölümü. Retained users N days/ Cohort size N daysretention_rate_{cohort_period}
N gün Ödeme Yapan Kullanıcı Tutma Oranı(Gün, hafta ya da ay sayısı) Ödeme yapan kullanıcıların kullanıcı tutma oranı. Paying users N days/ Retained users N dayspaying_users_retention_rate_{cohort_period}
N gün RevenueUygulamayı seçilen tarih aralığında install ya da reinstall eden ve seçilen cohort dönemi içinde uygulamayı cihazında tutmuş veya reinstall etmiş olan kullanıcılardan gelen uygulama içi revenue miktarı.-revenue_{cohort_period}
N gün Revenue Event'leriUygulamayı seçilen tarih aralığında install veya reinstall eden ve seçilen cohort dönemi içinde uygulamayı cihazında tutmuş ya da reinstall etmiş olan kullanıcıların uygulama içinde tetiklediği revenue event sayısı.-revenue_events_{cohort_period}
N gün Aktif Kullanıcı Başına Revenue Event'leriSeçilen cohort periyodu içindeki ödeme yapan kullanıcı başına uygulama-içi ortalama revenue. Revenue events N days/ Retained users N daysrevenue_events_per_active_user_{cohort_period}
N gün Ödeme yapan Kullanıcı Başına Revenue Event'leriSeçilen cohort periyodu içindeki revenue event'lerin bir cohort boyutuna bölümü. Revenue events N days/ Paying users N daysrevenue_events_per_paying_user_{cohort_period}
N gün Kullanıcı Başına Revenue Event'leriSeçilen cohort periyodu içindeki revenue event'lerin bir cohort boyutuna bölümü. Revenue events N days/ Cohort size N daysrevenue_events_per_user_{cohort_period}
N gün Ödeme yapan Kullanıcı Başına RevenueSeçilen cohort periyodu içindeki ödeme yapan kullanıcı başına uygulama-içi ortalama revenue. Revenue N days/ Paying users N daysrevenue_per_paying_user_{cohort_period}
N gün Kullanıcı Başına RevenueSeçilen cohort periyodu içindeki ödeme yapan kullanıcı başına uygulama-içi ortalama revenue. Revenue N days/ Cohort size N daysrevenue_per_user_{cohort_period}
N gün Session'larUygulamayı seçilen tarih aralığında install ya da reinstall eden ve seçilen cohort dönemi içinde uygulamayı cihazında tutmuş veya reinstall etmiş olan kullanıcıların session sayısı.-sessions_{cohort_period}
N gün Kullanıcı Başına Session'larSeçilen cohort periyodu süresince kullanıcı başına ortalama session sayısı. Sessions N days/ Cohort size N dayssessions_per_user_{cohort_period}
N gün Harcanan ZamanUygulamayı seçilen tarih aralığında install ya da reinstall eden ve seçilen cohort dönemi içinde uygulamayı cihazında tutmuş veya reinstall etmiş olan kullanıcıların uygulama içinde geçirdiği saniye sayısı.-time_spent_{cohort_period}
N gün Aktif Kullanıcı Başına Harcanan ZamanSeçilen cohort periyodu süresince her aktif kullanıcının uygulama içinde geçirdiği saniye cinsinden ortalama süre. Time spent N days/ Retained users N daystime_spent_per_active_user_{cohort_period}
N gün Session Başına Harcanan ZamanSeçilen cohort periyodu süresince gerçekleşen her session'ın saniye cinsinden ortalama süresi. Time spent N days/ Non install sessions N daystime_spent_per_session_{cohort_period}
N gün Kullanıcı Başına Harcanan ZamanSeçilen cohort periyodu süresince her kullanıcının uygulama içinde geçirdiği saniye cinsinden ortalama süre. Time spent N days/ Cohort size N daystime_spent_per_user_{cohort_period}
N gün Uninstall'larSeçilen cohort periyodu içinde, seçilen zaman periyodu boyunca uygulamayı install veya reinstall eden ve ayrıca uninstall eden kullanıcıların sayısı.-uninstalls_{cohort_period}

Ad Spend metrikleri

Bu KPI'lar, ad spend kampanyalarınızı ölçümlemenize ve önemli trendleri belirlemenize yardımcı olur. Adjust Ad Spend hakkında daha fazla bilgiyi linkte bulabilirsiniz.

Formülünde cost içeren metrik hesaplamaları, seçtiğiniz ad spend kaynağına bağlıdır. Ad spend kaynağınızın verilerinizi nasıl etkilediğine dair daha fazla bilgiyi linkte bulabilirsiniz.

TanımFormülAPI Metric ID
Reklam harcamasıReklamlara harcanan para miktarı. click_cost+ impression_cost + install_cost + event_cost toplamıcost
Ad Spend (Attribution)Reklamlara harcanan para miktarı. Sadece Adjust’ın ad-spend-on-engagement metoduyla alınan veriler ile hesaplanır. click_cost+ impression_cost + install_cost + event_cost toplamıadjust_cost
Ad Spend (Ağ)Ağ API'ından alınan ad spend verilerini gösterir. click_cost+ impression_cost + install_cost+ event_cost toplamınetwork_cost
Ad Spend (Ağ - SKAdNetwork)Ağ partnerinin raporladığı şekilde SKAdNetwork kampanyaları ile ilgili ad spend miktarı.-network_ad_spend_skan
Ad Spend Farkı (Ağ)Attribution ve Ağ kaynakları arasındaki farkın mutlak değerini gösterir. Ad Spend (Attribution) - Ad Spend (Network)network_cost_diff
Tıklama cost'uTıklamaların cost'u.-click_cost
Tıklamalar (Ücretli)Cost verilerine sahip tıklama sayısı.-paid_clicks
eCPI (Tüm installlar)Tüm install'larda install başına efektif cost. Cost/ Installsecpi_all
eCPI (Ağ) Ağ API'ı tarafından raporlanan Kurulum Başına Efektif Maliyet (eCPI). Network cost/ Network installsnetwork_ecpi
eCPI (Ücretli install'lar)Ücretli install'larda install başına efektif cost. Ad Spend (Network)/ Paid installsecpi
eCPI (SKAdNetwork)SKAdNetwork ile gerçekleşen tüm install'larda install başına efektif cost.Ağ Ad Spend (SKAdNetwork) / Install'lar (SKAdNetwork)skad_ecpi
eCPM (Attribution) Attribution ad spend kaynağının raporladığı bin gösterim başına cost.( Ad Spend/ Paid impressions) * 1000ecpm
eCPM (Ağ) Ağ API'ı tarafından raporlanan efektif cost per mille (bin gösterim).( Network cost/ Network impressions) * 1000network_ecpm
eCPCTıklama başına efektif maliyet. Ad spend/ Paid clicksecpc
Event costEvent'lerin cost'u-event_cost
Gösterim cost'uGösterimlerin cost'u.-impression_cost
Gösterimler (Ücretli)Ad spend verilerine sahip gösterim sayısı.-paid_impressions
Install Cost'uInstall'ların cost'u.-install_cost
installlar (Ücretli)Ad spend verilerine sahip install sayısı.-paid_installs

Revenue metrikleri

Bu KPI'lar, ad revenue ve kullanıcı harcaması metriklerini ölçümlemenizi sağlar. Adjust Ad Revenue hakkında daha fazla bilgiyi linkte bulabilirsiniz.

TanımFormülAPI Metric ID
Reklam GösterimleriSon kullanıcılara servis edilen reklamların sayısı.-ad_impressions
Reklam cirosuServis edilen uygulama içi reklamlardan elde edilen revenue.-ad_revenue
Ad Revenue (Cohort)Seçtiğiniz zaman aralığından bugüne kadar uygulamanızı install veya reinstall eden kullanıcılardan elde edilen toplam ad revenue. Adjust SDK tarafından raporlanan veya sunucudan sunucuya kaydedilen ad revenue'ya dayalıdır ve kümülatiftir. 

Örnek: Seçilen zaman aralığı 1-31 Ocak ise ve bugün 1 Mayıs ise, revenue 1 Mayıs'a kadar sayılır.
-cohort_ad_revenue
Reklam RPMBin gösterim başına ad revenue. Bin gösterim başına elde ettiğiniz ad revenue.( Ad revenue/ Ad impressions) * 1000ad_rpm
RevenueAdjust SDK tarafından raporlanan veya sunucudan sunucuya kaydedilen revenue event'lerine göre uygulamanızın seçilen zaman dilimi içinde yarattığı revenue.-revenue
Revenue (Cohort)Seçtiğiniz zaman aralığından bugüne kadar uygulamanızı install veya reinstall eden kullanıcılardan elde edilen toplam uygulama-içi revenue. Adjust SDK tarafından veya sunucudan sunucuya raporlanan event'lere dayalıdır ve kümülatiftir. 

Örnek: Seçilen zaman aralığı 1-31 Ocak ise ve bugün 1 Mayıs ise, revenue 1 Mayıs'a kadar sayılır.
-cohort_revenue
Bütün RevenueBir uygulama tarafından yaratılan revenue miktarı. Tüm revenue kaynakları kullanılarak hesaplanır. Ad Revenue+ Revenueall_revenue
Bütün Revenue (Cohort)Seçtiğiniz zaman aralığından bugüne kadar uygulamanızı install veya reinstall eden kullanıcılardan elde edilen toplam uygulama-içi revenue ve ad revenue miktarı. Adjust SDK tarafından veya sunucudan sunucuya raporlanan event'lere dayalıdır ve kümülatiftir. 

Örnek: Seçilen zaman aralığı 1-31 Ocak ise ve bugün 1 Mayıs ise, revenue 1 Mayıs'a kadar sayılır.
Cohort Revenue+ Cohort Ad Revenuecohort_all_revenue
ARPDAU (Hepsi)Günlük aktif kullanıcı başına ortalama revenue. Tüm revenue kaynakları kullanılarak hesaplanır. All Revenue Total / Total DAU (tarih aralığında)arpdau
ARPDAU (Reklam)Günlük aktif kullanıcı başına ortalama revenue. Sadece servis edilen reklamlardan gelen revenue ile hesaplanır. Ad Revenue / Total DAU (tarih aralığında)arpdau_ad
ARPDAU (IAP)Günlük aktif kullanıcı başına ortalama revenue. Uygulama-içi alışveriş revenue kullanılarak hesaplanır. In-app Revenue / Total DAU (tarih aralığında)arpdau_iap
Brüt karAd spend'in çıkarıldığı revenue. All revenue- Costgross_profit
Brüt kâr (Cohort)Cohort'lanmış brüt kâr. Cohort revenue- Costcohort_gross_profit
Yatırım Getirisi (Return on Investment, ROI)Cohort'lu brüt kârın ad spend'e bölümü. Cohort gross profit/ Costreturn_on_investment
Ciro Event'leriTetiklenen toplam revenue event sayısı.-revenue_events
Revenue-Cost Oranı (RCR)Revenue-cost oranı. Cohort revenue/ Costrevenue_to_cost
ROAS (Tüm Revenue)Reklam harcaması getirisi. Tüm revenue kaynakları ile hesaplanır.( Cohort revenue+ Cohort ad revenue) / Costroas
ROAS (Ad Revenue)Reklam harcaması getirisi. Sadece ad revenue ile hesaplanır. Cohort ad revenue / Costroas_ad
ROAS (IAP Revenue)Reklam harcaması getirisi. Sadece uygulama içi revenue ile hesaplanır. Cohort revenue / Costroas_iap

SKAdNetwork metrikleri

Bu metrikler, Apple'ın SKAdNetwork çerçevesi ile ilgilidir. Adjust'ın SKAdNetwork çözümlerine dair daha fazla bilgiyi linkte bulabilirsiniz.

TanımFormülAPI Metric ID
Dönüşüm Bit'i 1 - Dönüşüm Bit'i 6 (SKAN)Karşılık gelen dönüşüm event'inin tetiklendiği geçerli SKAN postback'lerin sayısını döndürür. Bu metrikler, sadece dönüşüm event'leri modelini kullandığınızda anlamlıdır.- conversion_1'den conversion_6 'a
Dönüşüm değeri 0 (SKAN)Dönüşüm değerinin 0'a (install) eşit olduğu geçerli SKAN postback'lerinin sayısını döndürür. Kullanıcı uygulamayı install etmişse ancak eşleştirilmiş herhangi bir dönüşüm değeri kriterini tetiklememişse dönüşüm değeri 0 döndürülür.-conversion_value_0
Dönüşüm Değeri 1 - Dönüşüm Değeri 63 (SKAN)Geçerli SKAN postback'lerinin sayısını karşılık gelen dönüşüm değeriyle birlikte döndürür. (1-63) - conversion_value_1 'den conversion_value_63
Dönüşüm Değeri 0'dan büyük (SKAN)Dönüşüm değerinin 0'dan (install) büyük olduğu geçerli SKAN postback'lerinin sayısını döndürür. Valid Conversions (SKAN)- Conversion Value 0skad_conversion_value_gt_0
Null Dönüşüm DeğeriDönüşüm değeri null olarak alınan SKAN 3 postback'lerinin ve SKAN 4 1. postback'lerinin sayısı. Null değeri, bir install'un gerçekleştiğini ancak Apple'ın gizlilik çerçevesi nedeniyle verilerin gizlendiğini belirtir.( Installs (SKAN) + Reinstalls (SKAN)) - Valid conversionsskad_conversion_value_null
Toplam Dönüşüm Değeri (SKAN)Tüm dönüşüm değerlerinin toplamını tek bir integer olarak döndürür. Her dönüşüm değerinin sayısı, dönüşüm değeriyle çarpılır.

Örneğin: 40 olan bir dönüşüm değeri, toplam kaydedilen gerçekleşme sayısı 40 ile çarpılarak toplam dönüştürme değerini verir.
['conversion_value_0'... 'conversion_value_63'] * (0, 1, ... 63)conversion_value_total
Null Dönüşüm Değeri Oranı (SKAN)Null dönüşüm değeriyle alınan postback'lerin sayısının SKAN dönüşümlerinin sayısına bölümü. Conversion Value Null (SKAN)/ Total Conversions (SKAN)skad_conversion_value_null_rate
Genel dönüşüm değeri null (1. Postback)Genel dönüşüm değeri null olarak alınan 1. postback'lerin sayısı. Null değeri, bir install gerçekleştiğini ancak Apple'ın gizlilik çerçevesi nedeniyle verilerin gizlendiğini belirtir.skad_coarse_conversion_values_null_0
Genel dönüşüm değeri düşük (1. Postback)Genel dönüşüm değeri düşük olarak alınan 1. postback'lerin sayısı. P1 düşük ise her zaman installskad_coarse_conversion_values_low_0
Genel dönüşüm değeri orta (1. Postback)Genel dönüşüm değeri orta olarak alınan 1. postback'lerin sayısı.skad_coarse_conversion_values_medium_0
Genel dönüşüm değeri yüksek (1. Postback)Genel dönüşüm değeri yüksek olarak alınan 1. postback'lerin sayısı.skad_coarse_conversion_values_high_0
Genel dönüşüm değeri null (2. Postback)Genel dönüşüm değeri null olarak alınan 2. postback'lerin sayısı. Null değeri, bir session gerçekleştiğini ancak Apple'ın gizlilik çerçevesi nedeniyle verilerin gizlendiğini belirtir.skad_coarse_conversion_values_null_1
Genel dönüşüm değeri düşük (2. Postback)Genel dönüşüm değeri düşük olarak alınan 2. postback'lerin sayısı.skad_coarse_conversion_values_low_1
Genel dönüşüm değeri orta (2. Postback)Genel dönüşüm değeri orta olarak alınan 2. postback'lerin sayısı.skad_coarse_conversion_values_medium_1
Genel dönüşüm değeri yüksek (2. Postback)Genel dönüşüm değeri yüksek olarak alınan 2. postback'lerin sayısı.skad_coarse_conversion_values_high_1
Genel dönüşüm değeri null (3. Postback)Genel dönüşüm değeri null olarak alınan 3. postback'lerin sayısı. Null değeri, bir session gerçekleştiğini ancak Apple'ın gizlilik çerçevesi nedeniyle verilerin gizlendiğini belirtir.skad_coarse_conversion_values_null_2
Genel dönüşüm değeri düşük (3. Postback)Genel dönüşüm değeri düşük olarak alınan 3. postback'lerin sayısı.skad_coarse_conversion_values_low_2
Genel dönüşüm değeri orta (3. Postback)Genel dönüşüm değeri orta olarak alınan 3. postback'lerin sayısı.skad_coarse_conversion_values_medium_2
Genel dönüşüm değeri yüksek (3. Postback)Genel dönüşüm değeri yüksek olarak alınan 3. postback'lerin sayısı.skad_coarse_conversion_values_high_2
Installs (Network SKAN)redownload = false olduğunda geçerli SKAN postback sayısını döndürür. SKAN postback'leri, attribution imzası doğru olduğunda geçerlidir.redownload = falseolduğunda geçerli SKAN postback sayısı.skad_installs
Qualifiers (SKAN) Ağ ile bir temas noktasına sahip ancak en son SKAN attribution'ını kazanmayan install'ların sayısını döndürür. Bu, SKAN postback'inin bir did-win: false  flag'i döndürdüğü anlamına gelir.-skad_qualifiers
Geçersiz Payload (SKAN) Attribution imzası doğrulamasıile geçersiz sayılan SKAN postback (install/reinstall) sayısıDoğru attribution-signature'a sahip olmayan SKAN postback'lerinin sayısı ile hesaplanır.invalid_payloads
Reinstalls (SKAN)redownload = true olduğunda geçerli SKAN postback sayısını döndürür. SKAN postback'leri, attribution imzası doğru olduğunda geçerlidir.redownload = trueolduğunda geçerli SKAN postback sayısı.skad_reinstalls
Toplam dönüşümler (SKAN)SKAN tarafından raporlanan toplam dönüşüm sayısı (install ve reinstall'lar). Installs (SKAN)+ Reinstalls (SKAN)skad_total_installs
Geçerli Dönüşümler (SKAN)Geçerli bir dönüşüm değerine (0-63) sahip SKAN postback (install/reinstall) sayısı Bu, dönüşüm değerinin null olmadığı postback'lerin sayısını gösterir. Installs (SKAN)+ Reinstalls (SKAN) - Conversion Value Nullvalid_conversions
eCPA (SKAN)Spesifik bir event'in Aksiyon Başına Efektif Cost'u. ( Ad Spend (SKAN)* Valid Conversions (SKAN)) / (Unpacked Event (SKAN) * Installs (SKAN)){event_slug}_skan_ecpa
Ad Spend (SKAN) Ağ API'ının raporladığı şekilde SKAN kampanyalarına yapılan ad spend miktarı.-network_ad_spend_skan
ROAS (SKAN) - MinMinimum ad spend getirisi. Sadece SKAN'dan alınan revenue ve ad spend verileriyle hesaplanır.(Toplam Revenue (SKAN Min) * Install'lar (SKAN)) / (Ad Spend (SKAN)) * Geçerli dönüşümler)skad_revenue_min_roas
ROAS (SKAN) - OrtOrtalama ad spend getirisi. Sadece SKAN'dan alınan revenue ve ad spend verileriyle hesaplanır.(Toplam Revenue (SKAN Ort) * Install'lar (SKAN)) / (Ad Spend (SKAN)) * Geçerli dönüşümler)skad_revenue_est_roas
ROAS (SKAN) - MaxMaksimum ad spend getirisi. Sadece SKAN'dan alınan revenue ve ad spend verileriyle hesaplanır.(Toplam Revenue (SKAN Max) * Install'lar (SKAN)) / (Ad Spend (SKAN)) * Geçerli dönüşümler)skad_revenue_max_roas
ROI (SKAN) - MinSKAN kampanyalarındaki minimum yatırım getirisi. Sadece SKAN postback verileri ve ağ ad spend verileri kullanılarak hesaplanır.(Revenue (SKAN Min) * Install'lar (SKAN)) / (Ad Spend (SKAN)) * Geçerli dönüşümler) -1skad_revenue_min_roi
ROI (SKAN) - OrtSKAN kampanyalarındaki ortalama yatırım getirisi. Sadece SKAN postback verileri ve ağ ad spend verileri kullanılarak hesaplanır.(Revenue (SKAN Ort) * Install'lar (SKAN)) / (Ad Spend (SKAN)) * Geçerli dönüşümler) -1skad_revenue_est_roi
ROI (SKAN) - MaxSKAN kampanyalarındaki maksimum yatırım getirisi. Sadece SKAN postback verileri ve ağ ad spend verileri kullanılarak hesaplanır.(Revenue (SKAN Max) * Install'lar (SKAN)) / (Ad Spend (SKAN) * Geçerli dönüşümler) -1skad_revenue_max_roi
eCPI (SKAN)SKAN install'u başına efektif cost. Ad spend'in install sayısına bölünmesi ile hesaplanır.Ad Spend (SKAN) / Installs (SKAN)skad_ecpi
Ad Revenue (SKAN) - MinTetiklenen dönüşüm değeri aralığına göre elde edilen minimum ad revenue.-skad_ad_revenue_min
Ad Revenue (SKAN) - OrtTetiklenen dönüşüm değeri aralığına göre elde edilen ortalama ad revenue.-skad_ad_revenue_est
Ad Revenue (SKAN) - MaxTetiklenen dönüşüm değeri aralığına göre elde edilen maksimum ad revenue.-skad_ad_revenue_max
Uygulama içi Revenue (SKAN) - MinSKAN postback'lerinde raporlanan ve dönüşüm değeri aralıklarınızdan elde edilen minimum uygulama-içi revenue.-iap_revenue_revenue_min
Uygulama içi Revenue (SKAN) - OrtSKAN postback'lerinde raporlanan ve dönüşüm değeri aralıklarınızdan elde edilen ortalama uygulama-içi revenue.-iap_revenue_revenue_est
Uygulama içi Revenue (SKAN) - MaxSKAN postback'lerinde raporlanan ve dönüşüm değeri aralıklarınızdan elde edilen maksimum uygulama-içi revenue.-iap_revenue_revenue_max
Toplan Revenue (SKAN) - MinDönüşüm Değeri revenue bucket'larından alınan minimum toplam revenue. Tüm revenue kaynaklarını içerir.-skan_total_revenue_min
Toplam Revenue (SKAN) - OrtDönüşüm Değeri revenue bucket'larından alınan ortalama toplam revenue. Tüm revenue kaynaklarını içerir.-skan_total_revenue_est
Toplam Revenue (SKAN) - MaxDönüşüm Değeri revenue bucket'larından alınan maksimum toplam revenue. Tüm revenue kaynaklarını içerir.-skan_total_revenue_max
Event (SKAN) - MinSKAN postback'inden hesaplanan event sayısı. Spesifik bir ada sahip bir event için event sayısı koşulu kullanılarak hesaplanır.-{event_slug}_events_min
Event (SKAN) - MaxSKAN postback'inden hesaplanan event sayısı. Spesifik bir ada sahip bir event için event sayısı koşulu kullanılarak hesaplanır.-{event_slug}_events_max
Event (SKAN) - OrtSKAN postback'inden hesaplanan event sayısı. Spesifik bir ada sahip bir event için event sayısı koşulu kullanılarak hesaplanır.-{event_slug}_events_est
Event Revenue (SKAN) - MinSKAN postback'lerindeki revenue. Spesifik bir event'ten elde edilen revenue'ya dayalıdır.Örnek: Dönüşüm Değeri 42, bir Alışveriş event'ine karşılık geliyorsa ve 10–20 arasında tetiklenmeye sahipse, bu metrik 10'a eşit olacaktır.{event_slug}_revenue_min
Event Revenue (SKAN) - MaxSKAN postback'lerindeki revenue. Spesifik bir event'ten elde edilen revenue'ya dayalıdır.Örnek: Dönüşüm Değeri 42, bir Alışveriş event'ine karşılık geliyorsa ve 10–20 arasında tetiklenmeye sahipse, bu metrik 20'ye eşit olacaktır.{event_slug}_revenue_max
Event Revenue (SKAN) - OrtSKAN postback'lerindeki revenue. Spesifik bir event'ten elde edilen revenue'ya dayalıdır.Örnek: Dönüşüm Değeri 42, bir Alışveriş event'ine karşılık geliyorsa ve 10–20 arasında tetiklenmeye sahipse, bu metrik 15'e eşit olacaktır.{event_slug}_revenue_est
Toplam Revenue Event'leri (SKAN) - MinToplam revenue event'leri bu revenue event türlerini içerir: Uygulama-içi Alışverişler ve Ad Revenue.

Bu metrik, dönüşüm değeri aralıklarınızda tetiklenen en düşük toplam revenue event'i sayısını döndürür.
-general revenue_events_min
Toplam Revenue Event'leri (SKAN) - OrtToplam revenue event'leri bu revenue event türlerini içerir: Uygulama-içi Alışverişler ve Ad Revenue.

Bu metrik, dönüşüm değeri aralıklarınızda tetiklenen ortalama toplam revenue event'i sayısını döndürür.
-general revenue_events_est
Toplam Revenue Event'leri (SKAN) - MaxToplam revenue event'leri bu revenue event türlerini içerir: Uygulama-içi Alışverişler ve Ad Revenue.

Bu metrik, dönüşüm değeri aralıklarınızda tetiklenen en yüksek toplam revenue event'i sayısını döndürür.
-general revenue_events_max
Not:
Bu SKAN metrikleri sadece talep üzerine kullanılabilir. Erişim için lütfen Teknik Hesap Yöneticinizle ya da support@adjust.com adresi ile iletişime geçin.
AçıklamaFormülAPI Metric ID
Doğrudan Toplam Install'lar (SKAN)Doğrudan SKAdNetwork tarafından raporlanan install ve reinstall'ların sayısı.Doğrudan Install'lar + Doğrudan Reinstall'larskad_direct_total_installs
Doğrudan Install'lar (SKAN)redownload = false olduğunda doğrudan SKAdNetwork'ten gelen geçerli postback sayısını döndürür.skad_direct_installs
Doğrudan Reinstall'lar (SKAN)redownload = true olduğunda doğrudan SKAdNetwork'ten gelen geçerli postback sayısını döndürür.skad_direct_reinstalls
Doğrudan Geçersiz Payload'lar (SKAN)Attribution imzası doğrulaması ile geçersiz sayılan ve doğrudan SKAdNetwork'ten gelen postback (install/reinstall) sayısı. skad_direct_invalid_payloads
Doğrudan Geçerli Dönüşümler (SKAN)Geçerli bir dönüşüm değerine (0-63) sahip ve doğrudan SKAdNetwork'ten gelen postback (install/reinstall) sayısı. Bu, dönüşüm değerinin null olmadığı postback'lerin sayısını gösterir.skad_direct_valid_conversions
Doğrudan Dönüşüm Değeri Null (SKAN)Dönüşüm değerinin null olduğu ve doğrudan SKAdNetwork'ten gelen tüm geçerli postback'lerin sayısını döndürür veya tüm install ve reinstall sayısından, dönüşüm değeri 0'a eşit veya daha küçük olanların sayısını çıkarır ve döndürür.(Doğrudan Install'lar + Doğrudan Reinstall'lar) - Doğrudan Geçerli Dönüşümlerskad_direct_conversion_value_null
Doğrudan Dönüşüm Değeri 0'dan Yüksek (SKAN)Dönüşüm değerinin 0'dan (install) büyük olduğu ve doğrudan SKAdNetwork'ten gelen geçerli postback'lerinin sayısını döndürür.Doğrudan Geçerli Dönüşümler - Dorudan Dönüşüm Değeri 0skad_direct_conversion_value_gt_0
Doğrudan Dönüşüm Bit'i 1 - Doğrudan Dönüşüm Bit'i 6 (SKAN)Karşılık gelen dönüşüm event'inin tetiklendiği ve doğrudan SKAdNetwork'ten gelen geçerli postback'lerin sayısını döndürür.skad_direct_conversion_1 to skad_direct_conversion_6
Doğrudan Dönüşüm Değeri 0 - Doğrudan Dönüşüm Değeri 63 (SKAN)Karşılık gelen dönüşüm değerine sahip ve doğrudan SKAdNetwork'ten gelen geçerli postback'lerin sayısını döndürür. (1-63) skad_direct_conversion_value_0 to skad_direct_conversion_value_63

Sahtecilik metrikleri

Bu metrikler, reddedilen install'ların sayısı gibi KPI'lara dair genel bir bakış elde etmenize yardımcı olan ve sahtecilikle ilgili metriklerdir. Adjust'ın sahtecilik çözümlerine dair daha fazla bilgiyi linkte bulabilirsiniz.

TanımFormülAPI Metric ID
Geçersiz İmza Reddedilen Install OranıGeçersiz SDK İmzası nedeniyle reddedilen install'ların oranı. rejected_installs_invalid_signature/ (installs + rejected_installs)rejected_install_invalid_signature_rate
Reddedilen installlarAdjust'ın sahte olarak tanımladığı ve reddettiği toplam install sayısı.-rejected_installs
Reddedilen install OranıAdjust'ın sahte olarak tanımladığı ve reddettiği toplam install sayısının yüzdesi. Toplam satırındaki hesaplama, Organic ve Untrusted Devices'da bulunan install'ları hariç tutar.( rejected_installs- Organic rejected_installs) / (installs - Organic installs - Untrusted Devices installs + rejected_installs - Organic rejected_installs)rejected_install_rate
Reddedilen installlar Anonim IPAdjust'ın anonim IP'lerden geldiği için reddettiği toplam install sayısı.-rejected_installs_anon_ip
Reddedilen installlar Anonim IP OranıAdjust'ın anonim IP'lerden geldiği için reddettiği toplam install sayısının yüzdesi. Rejected installs anon ip/ (Installs + Rejected installs)rejected_install_anon_ip_rate
Reddedilen installlar Tık EnjeksiyonuAdjust'ın uygulama indirmesi ve install'u arasındaki sahte tıklamalardan dolayı reddettiği toplam install sayısı.-rejected_installs_click_injection
Reddedilen installların Tık Enjeksiyonu OranıAdjust'ın uygulama indirmesi ve install'u arasındaki sahte tıklamalardan dolayı reddettiği toplam install sayısının yüzdesi. Rejected installs click injection/ (Installs + Rejected installs)rejected_install_click_injection_rate
Reddedilen installlar Dağılım Uç DeğeriAdjust'ın dağılım modellemesi analizinde eşik dışında kaldığı için reddettiği toplam install sayısı.-rejected_installs_distribution_outlier
Reddedilen installların Dağılım Uç Değeri OranıAdjust'ın dağılım modellemesi analizinde eşik dışında kaldığı için reddettiği toplam install sayısının yüzdesi. Rejected installs distribution outlier/ (Installs + Rejected installs)rejected_install_distribution_outlier_rate
Reddedilen Install'lar Hatalı Reklam ID'siAdjust'ın hatalı reklam ID'leri nedeniyle reddettiği toplam install sayısı.-rejected_install_malformed_advertising_id
Reddedilen Install'lar Hatalı Reklam ID'si OranıAdjust'ın hatalı reklam ID'leri nedeniyle reddettiği toplam install sayısının yüzdesi.-rejected_install_malformed_advertising_id_rate
Reddedilen installlar SDK İmzasıAdjust'ın geçersiz ya da eksik SDK İmzası için reddettiği toplam install sayısı.-rejected_installs_invalid_signature
Reddedilen installlar Çok Fazla EtkileşimAdjust'ın attribution penceresi içinde çok fazla etkileşim kaydettiği için reddettiği toplam install sayısı.-rejected_installs_too_many_engagements
Reddedilen installların Çok Fazla Etkileşim OranıAdjust'ın attribution penceresi içinde çok fazla etkileşim kaydettiği için reddettiği toplam install sayısının yüzdesi. Rejected installs too many engagements/ (Installs + Rejected installs)rejected_install_too_many_engagements_rate
Reddedilen reattributionAdjust'ın sahte olarak tanımladığı ve reddettiği toplam reattribution sayısı.-rejected_reattributions
Reddedilen Reattribution OranıAdjust'ın sahte olarak tanımladığı ve reddettiği toplam reattribution sayısının yüzdesi. Toplam satırındaki hesaplama, Organic ve Untrusted Devices'da bulunan reddedilmiş install'ları hariç tutar. Rejected reattributions/ (Reattributions + Rejected reattributions)rejected_reattribution_rate
Reddedilen Reattribution Anonim IPAdjust'ın anonim IP'lerden geldiği için reddettiği toplam reattribution sayısı.-rejected_reattributions_anon_ip
Reddedilen Reattribution'ların Anonymous IP Rate OranıAdjust'ın anonim IP'lerden geldiği için reddettiği toplam reattribution sayısının yüzdesi. Rejected reattributions anon ip/ (Reattributions + Rejected reattributions)rejected_reattribution_anon_ip_rate
Reddedilen Reattribution Tık EnjeksiyonuAdjust'ın daha önce uygulamanızı install etmiş ve attribution'ı Adjust'ta yapılmış bir kullanıcının uygulama indirmesi ve install'u arasındaki sahte tıklamalardan dolayı reddettiği toplam reattribution sayısı.-rejected_reattributions_click_injection
Reddedilen Reattribution Tık Enjeksiyonu OranıAdjust'ın daha önce uygulamanızı install etmiş ve attribution'ı Adjust'ta yapılmış bir kullanıcının uygulama indirmesi ve install'u arasındaki sahte tıklamalardan dolayı reddettiği toplam reattribution sayısının yüzdesi. Rejected reattributions click injection/ (Reattributions + Rejected reattributions)rejected_reattributions_click_injection_rate
Reddedilen Reattribution Dağılım Uç DeğeriAdjust'ın dağılım modellemesi analizinde eşik dışında kaldığı için reddettiği toplam reattribution sayısı.-rejected_reattributions_distribution_outlier
Reddedilen Reattribution Dağılım Uç Değeri OranıDağılım modellemesi analizinde eşik dışında kaldığı için Adjust'ın reddettiği toplam reattribution sayısının yüzdesi. Rejected reattributions distribution outlier/ (Reattributions + Rejected reattributions)rejected_reattribution_distribution_outlier_rate
Reddedilen Reattribution Çok Fazla EtkileşimAdjust'ın reattribution penceresi içinde çok fazla etkileşim kaydettiği için reddettiği toplam reattribution sayısı.-rejected_reattributions_too_many_engagements
Reddedilen Reattribution'ların Çok Fazla Etkileşim OranıAdjust'ın attribution penceresi içinde çok fazla etkileşim kaydettiği için reddettiği toplam reattribution sayısının yüzdesi. Rejected reattributions too many engagements/ (Reattributions + Rejected reattributions)rejected_reattribution_too_many_engagements_rate

Asist metrikleri

Bu Adjust metrikleri, farklı etkileşimlerin uygulama install'larına nasıl asist yaptığını ölçümlemenize yardımcı olur.

TanımFormülAPI Metric ID
Asistli Install'larAttribution için uygun olan ancak attribution için seçilmeyen uygulama install'larının sayısı. Organik kullanıcılar, Adjust link'leri ile etkileşime girmediklerinden install asist'i için dikkate alınmazlar.assisted_installs
Asistli EtkileşimlerAttribution için dikkate alınan ancak attribution'ı kazanamayan tüm kullanıcı temas noktaları. Bu temas noktaları tıklamalar ya da gösterimler olabilir, ancak bunların link'in attribution penceresi içerisinde gerçekleşmeleri gerekir.qualifiers
Asistli GösterimlerAttribution için dikkate alınan ancak attribution'ı kazanamayan tüm kullanıcı gösterimleri. impression_based_qualifiers
Asistli TıklamalarAttribution için dikkate alınan ancak attribution'ı kazanamayan tüm kullanıcı tıklamaları. click_based_qualifiers
Asistli Install başına Ortalama EtkileşimlerBir install'a asist yapan ortalama etkileşim sayısı. Asist Yapan Etkileşimler / Asistli Install'larqualifiers_per_assisted_installs
Asistli Install başına Ortalama GösterimlerBir install'a asist yapan ortalama gösterim sayısı.Asist Yapan Gösterimler / Asistli Install'larimpression_based_qualifiers_per_assisted_installs
Asistli Install başına Ortalama TıklamalarBir install'a asist yapan ortalama tıklama sayısı.Asist Yapan Tıklamalar / Asistli Install'larclick_based_qualifiers_per_assisted_installs
Reattribution'lar için Destekleyici TıklamalarReattribution için dikkate alınan ancak reattribution'ı kazanamayan tüm kullanıcı tıklamaları. click_based_reattribution_qualifiers
Reattribution'lar için Destekleyici GösterimlerReattribution için dikkate alınan ancak reattribution'ı kazanamayan tüm kullanıcı gösterimleri. impression_based_reattribution_qualifiers
Reattribution'lar için Destekleyici EtkileşimlerReattribution için dikkate alınan ancak reattribution'ı kazanamayan tüm kullanıcı temas noktaları. Bu temas noktaları tıklamalar ya da gösterimler olabilir, ancak link'in reattribution penceresi içerisinde gerçekleşmeleri gerekir.reattribution_qualifiers
Destekli Reattribution'larReattribution için uygun olan ancak reattribution için seçilmeyen uygulama install'larının sayısı. assisted_reattributions
Destekli olmayan Install'larAttribute edilen etkileşimin öncesinde attribution penceresi içinde hiçbir uygun temas noktasına sahip olmayan uygulama install'larının sayısı. Organik kullanıcılar, Adjust link'leri ile etkileşime girmediklerinden install asist'i için dikkate alınmazlar.Install'lar - Asistli install'larnon_assisted_installs