Dokümantasyonumuzu sürekli güncel tutuyoruz, ancak bazı güncellemeler henüz tüm dillerde yayınlanmamış olabilir. En güncel bilgiler için lütfen İngilizce versiyonuna göz atın.

Record events

You can associate your Adjust event tokens to actions in your app to measure them. To measure an event:

  1. Create a new Adjust event instance and pass your event token as a string argument.
  2. Call the trackEvent method with your event instance as an argument.
Swift
Objective-C
Javascript
let event = ADJEvent(eventToken: "abc123")
Adjust.trackEvent(event)

Example

Record event revenue

You can measure revenue associated with an event by setting the revenue and currency properties on your event instance. Use this feature to measure revenue-generating actions in your app.

To set these properties, call the setRevenue method and pass the following arguments:

  • The revenue amount (number)
  • The currency code (string)

You must format the currency code as a 3 character string that follows the ISO 4217 standard. The Adjust backend converts the reported revenue to your chosen reporting currency. Check our guide to tracking purchases in different currencies for more information.

Swift
Objective-C
Javascript
let event = ADJEvent(eventToken: "abc123")
event?.setRevenue(0.01, currency: "EUR")
Adjust.trackEvent(event)
İpucu:
If you are measuring in-app purchases, call trackEvent only after the purchase is complete.

Example

Deduplicate events

You can pass an optional identifier to avoid measuring duplicate events. The SDK stores the last ten identifiers and skips revenue events with duplicate transaction IDs.

To set the identifier, call the setTransactionId method and pass your transaction ID as a string argument.

Swift
Objective-C
Javascript
let event = ADJEvent(eventToken: "abc123")
event?.setTransactionId(eventIdentifier)
Adjust.trackEvent(event)

Example

Add callback parameters

Adjust dashboard'undaki eventleriniz için bir callback URL'i kaydederseniz, SDK bir event ölçümlediğinde callback URL'inize Adjust tarafından bir GET request'i gönderilir.

Callback parametrelerini kendi sunucularınıza göre yapılandırabilirsiniz. Bir event parametresini yapılandırdığınızda, SDK bunu sizin callback URL'inize ekler. Bu bilgiler ile kullanıcılarınızın uygulama içindeki davranışlarını BI sisteminizle birlikte ölçümleyebilirsiniz.

Dizi anahtar-değer değişkenleriyle addCallbackParameter methodunu kullanarak eventleri tetiklemek için eventinize bir callback parametresi ekleyin. Bu methodu birden fazla kullanarak çoklu parametre ekleyebilirsiniz.

Objective-C
Swift
Javascript
ADJEvent *event = [ADJEvent eventWithEventToken:@"abc123"];
[event addCallbackParameter:@"key" value:@"value"];
[event addCallbackParameter:@"foo" value:@"bar"];
[Adjust trackEvent:event];

Adjust SDK'i eventi ölçer ve URL'nize callback parametreleriyle bir istek gönderir. Örneğin, http://www.mydomain.com/callback URL'ini kaydederseniz, callback'iniz böyle görünecektir:

http://www.mydomain.com/callback?key=value&foo=bar

CSV yüklemelerini kullanıyorsanız, parametreleri CSV tanımınıza eklediğinizden emin olun.

Adjust, SDK'den URL'nize bilgi aktarmak için kullanabileceğiniz birçok placeholder'ı destekler. Örneğin, {idfa} placeholder'ı iOS, {gps_adid} placeholder'ı Android içindir. {publisher_parameter} placeholder'ı, tüm callback parametrelerini tek bir string'de toplar.

Kullanılabilir değerlerin tam listesi de dahil olmak üzere URL callback'lerinin kullanımına daha fazla bilgiyi callback rehberimizde bulabilirsiniz.

Not:
Adjust, özel callback parametrelerinizi depolamaz. Özel parametreler sadece callback URL'inize eklenir.

Example

Add partner parameters

You can send extra information to your network partners by adding partner parameters.

Adjust sends partner parameters to external partners you have set up. This information is useful for more granular analysis and retargeting purposes. The backend forwards these parameters once you have set them up and enabled them for a partner.

Not:
Partner parameters do not appear in raw data by default. You can add the {partner_parameters} placeholder to receive them as a single string.

Add partner parameters to your event by calling the addPartnerParameter method with string key-value arguments. You can add multiple parameters by calling this method multiple times.

Swift
Objective-C
Javascript
let event = ADJEvent(eventToken: "abc123")
event?.addPartnerParameter("key", value: "value")
event?.addPartnerParameter("foo", value: "bar")
Adjust.trackEvent(event)

Example

Add a callback identifier

You can add a custom string identifier to each event you want to measure. The Adjust backend can report on this identifier in event callbacks. This enables you to keep track of which events have been successfully measured.

Set up this identifier by calling the setCallbackId method with your ID as a string argument.

Swift
Objective-C
Javascript
let event = ADJEvent(eventToken: "abc123")
event?.setCallbackId("Your-Custom-ID")
Adjust.trackEvent(event)

Example