Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Thu thập dữ liệu doanh thu qua kết nối SDK với nền tảng dàn xếp quảng cáo

Adjust có SDK plugin với nhiều nền tảng dàn xếp quảng cáo (mediation platform), cho nên Adjust SDK có thể chia sẻ dữ liệu doanh thu quảng cáo chi tiết đến lượt hiển thị (impression-level ad revenue data), cũng như ghi lại doanh thu đến từ lượt hiển thị.

Để đo lường doanh thu quảng cáo thông qua SDK của nền tảng dàn xếp quảng cáo, bạn cần kích hoạt plugin tương ứng trong Adjust SDK. Như vậy, Adjust SDK có thể gửi yêu cầu (request) đến máy chủ theo thời gian thực. Sau đó, bạn sử dụng Datascape để tạo báo cáo phù hợp với nhu cầu. Qua báo cáo, bạn sẽ nhận được các thông tin chi tiết, hữu ích cho mục tiêu tối ưu hóa chiến dịch tăng trưởng người dùng (UA).

Lợi ích của giải pháp

 • Cung cấp dữ liệu doanh thu quảng cáo theo thời gian thực.

 • Lựa chọn giải pháp này nếu bạn muốn sử dụng SKAdNetwork theo cách sau: liên kết giá trị chuyển đổi với khoảng doanh thu. Xem thêm thông tin tại Conversion Hub.

  • Apple yêu cầu cài đặt giá trị chuyển đổi SKAdNetwork trong một khung thời gian nhất định sau thời điểm cài đặt. Vì dữ liệu được chia sẻ theo thời gian thực, nên để đáp ứng yêu cầu này, bạn chỉ có thể sử dụng kết nối SDK. Dữ liệu doanh thu lấy qua API của nền tảng dàn xếp quảng cáo thì có độ trễ nhất định.
 • Adjust SDK có thể thu thập dữ liệu doanh thu quảng cáo về tất cả người dùng, bất kể loại device ID nào khả dụng tại thời điểm đó.

Nền tảng dàn xếp quảng cáo được hỗ trợ

Adjust cung cấp SDK plugin cho các đối tác sau:

 • Admob
 • Admost
 • AppLovin MAX
 • Helium by Chartboost
 • Unity LevelPlay (tên cũ là ironSource)

Trước khi bắt đầu

Trước khi bắt đầu, vui lòng tham khảo các thông tin sau.

Giải pháp tăng trưởng:
RevWorks được cung cấp dưới dạng Giải pháp tăng trưởng Adjust. Để thêm tính năng vào tài khoản, vui lòng liên hệ sales@adjust.com.

Yêu cầu về SDK

 • Bạn cần cập nhật Adjust SDK lên các phiên bản sau.

 • (Khuyên dùng) Kích hoạt tính năng đo lường hoạt động trong nền (activity measurement in the background) cho SDK (Android | iOS | Unity).

  • Với tính năng này, ngay cả khi người dùng thấy quảng cáo thì tắt ứng dụng, Adjust SDK vẫn có thể gửi dữ liệu lượt hiển thị quảng cáo đến máy chủ Adjust.

Cơ chế hoạt động

 1. Mỗi khi có lượt hiển thị quảng cáo xảy ra, SDK plugin của nền tảng dàn xếp quảng cáo sẽ gửi thông tin doanh thu quảng cáo đến Adjust SDK.
 2. Adjust SDK gửi yêu cầu (request) có chứa dữ liệu doanh thu quảng cáo đến máy chủ Adjust.
 3. Dữ liệu doanh thu quảng cáo xuất hiện trên Datascape, raw data export, hoặc Report Service API.

Bắt đầu

 1. Cài đặt ứng dụng trên AppView.
 2. Triển khai SDK plugin cho nền tảng dàn xếp quảng cáo.
 3. Dữ liệu doanh thu quảng cáo xuất hiện trên Datascape.

Sau khi triển khai SDK plugin, dữ liệu doanh thu quảng cáo có thể chênh lệch trong thời gian ngắn. Lý do là vì một số người dùng vẫn đang sử dụng phiên bản cũ không chứa plugin. Sau khi tất cả người dùng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng, thì tình trạng chênh lệch sẽ không còn.

Lưu ý:
Nếu bạn sử dụng kết nối API để lấy dữ liệu doanh thu quảng cáo, thì dữ liệu sẽ được trả về theo tài khoản (account-level). Nghĩa là, nếu bạn cài đặt "thu thập dữ liệu doanh thu quảng cáo qua API" cho ứng dụng Android và "thu thập dữ liệu doanh thu quảng cáo qua SDK" cho ứng dụng iOS, thì bạn vẫn nhận được dữ liệu iOS qua kết nối API. Để hạn chế lặp, đồng thời tinh gọn dữ liệu, bạn có thể sử dụng bộ lọc Nguồn doanh thu quảng cáo (Ad Revenue Sources). Bộ lọc này có trong báo cáo Datascape, cài đặt chia sẻ dữ liệu đối tác, và cài đặt liên kết trên Conversion Hub.

Cài đặt tích hợp SDK của nền tảng dàn xếp quảng cáo

Click vào tên đối tác để xem hướng dẫn cài đặt tính năng đo lường doanh thu quảng cáo dành cho đối tác đó.

Admob

Admost

AppLovin MAX

Helium by Chartboost

Unity LevelPlay (tên cũ là ironSource)