Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Cài đặt ứng dụng trên Adjust

Bạn có thể thêm và cài đặt ứng dụng trên Adjust vào bất kỳ lúc nào — ngay cả khi ứng dụng chưa được khởi chạy trên app store. Xem hướng dẫn cách thêm và quản lý ứng dụng trong video demo hoặc đường link bên dưới.

Trước khi bắt đầu

Trước khi bắt đầu, vui lòng tham khảo các thông tin sau.

Yêu cầu

 • Quyền truy cập Admin, Editor và Custom Editor
  • Nếu bạn có quyền Admin, thì có thể thêm và cài đặt ứng dụng. Nếu bạn có quyền Editor hoặc Custom Editor, thì có thể cài đặt phần lớn tính năng cho ứng dụng. Nếu gặp lỗi, vui lòng liên hệ với Technical Account Manager hoặc bộ phận hỗ trợ (support@adjust.com).

Bắt đầu

Vui lòng thực hiện các bước sau để thêm và cài đặt ứng dụng.

 1. Tại mục AppView, chọn Tất cả ứng dụng.
 2. Chọn Ứng dụng mới.
 3. Tại mục Nhập thông tin ứng dụng , nhập tên ứng dụng, chọn đơn vị tiền tệ sử dụng trong báo cáo, và kiểm tra liệu ứng dụng có cần tuân thủ các quy định của COPPA hay không. Tại mục Thông tin ứng dụng , bạn có thể chỉnh sửa cách thức hiển thị của tất cả liên kết khi liên kết được chia sẻ trên ứng dụng mạng xã hội.
 4. Chọn Thêm nền tảng để kết nối nền tảng với ứng dụng.
 5. Trên tab Sự kiện, thêm tên sự kiện in-app để đo lường hoạt động của người dùng.
 6. Trên tab Cài đặt phân bổ, cài đặt giải pháp phân bổ (device matching, probabilistic modeling và phân bổ tạm thời) và giải pháp tái phân bổ.
 7. Trên tab Tích hợp SDK, kiểm tra lại cài đặt, gửi hướng dẫn tích hợp SDK cho nhà phát triển, truy cập SDK trên GitHub, hoặc sử dụng Testing Console.
 8. (Chỉ dành cho ứng dụng iOS) Trên tab SKAdNetwork , gửi yêu cầu xác minh ứng dụng, sau đó liên kết giá trị chuyển đổi (conversion value).
 9. Trên tab Quản lý dữ liệu, cài đặt server callback hoặc cloud storage upload để nhận dữ liệu thô, hoặc sử dụng Testing console để xem dữ liệu của thiết bị thử nghiệm.
 10. Trên tab Bảo vệ, cài đặt giải pháp phòng chống gian lận, quyền riêng tư dữ liệu, chữ ký SDKbảo mật S2S. Bạn cũng có xem cài đặt data residency tại tab này.