Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Tất cả báo cáo

Bạn có thể xem tất cả báo cáo đã lưu ở mục Tất cả báo cáo. Các báo cáo này là nguồn thông tin bổ ích cho công tác tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo.

Bạn có thể thực hiện các thao tác sau trên trang Tất cả báo cáo:

 1. Chọn Báo cáo mới để cài đặt và tùy chỉnh báo cáo. Nếu bạn không biết nên cài đặt báo cáo nào, bạn có thể sử dụng mẫu báo cáo có sẵn của chúng tôi để tạo báo cáo.
 2. Tìm báo cáo theo tên báo cáo hoặc tên người sở hữu báo cáo.
 3. Chọn Tất cả báo cáo để xem tất cả báo cáo (lưu ý, chỉ báo cáo mà được quyền xem), hoặc chọn Báo cáo của tôi để xem báo cáo do bạn tạo.
 4. Chọn tên báo cáo để xem báo cáo.
 5. Xem thời điểm báo cáo được chỉnh sửa lần cuối.
 6. Kiểm tra xem báo cáo được cài đặt công khai hay riêng tư.
 7. Chọn để thêm báo cáo vào mục yêu thích trên thanh bên. Như vậy, bạn có thể mở nhanh báo cáo từ thanh bên.
 8. Chọn để thực hiện các thao tác sau:
  1. Chỉnh sửa báo cáo.
  2. Tải báo cáo dưới dạng file CSV.
  3. Đổi tên báo cáo.
  4. Lưu thành báo cáo mới.
  5. Chọn Chia sẻ để sao chép đường link dẫn đến báo cáo. Bạn có thể chia sẻ đường link với một bên liên quan.
  6. Xóa báo cáo.

Mẫu báo cáo

Adjust cung cấp sẵn một số mẫu báo cáo để bạn có thể nhanh chóng bắt tay vào việc. Chọn để tạo báo cáo từ mẫu có sẵn. Bạn có thể thêm hoặc xóa bộ lọc trong mẫu có sẵn để tạo báo cáo của riêng mình.

Mô tả chung

 • Báo cáo cơ bản (Basic Report) - Xem dữ liệu theo nhiều chỉ số khác nhau và biết cách sử dụng bộ lọc.

 • Tổng quan kênh (Channel Overview) - Bạn có thể xem nhanh hiệu quả hoạt động của mạng quảng cáo. Ngoài ra, bạn còn có thể so sánh số lượt cài đặt, lượt hiển thị, lượt click, doanh thu và doanh thu cohort.

 • Fraud Prevention - Phân tích dữ liệu chứa gian lận đến từ các kênh quảng cáo.

  • Mẫu báo cáo Fraud Prevention chỉ xuất hiện nếu bạn đã mua giải pháp Fraud Prevention Suite. Để nhận Fraud Prevention trên tài khoản, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ (sales@adjust.com).
 • Báo cáo ROAS (IAP) - Phân tích lợi tức trên chi phí quảng cáo (ROAS) theo cohort trên tất cả ứng dụng.

 • Báo cáo tỷ lệ duy trì - Xem tỷ lệ duy trì theo tất cả ứng dụng.

Tổng quan chi phí quảng cáo

 • Báo cáo chi phí quảng cáo (mạng quảng cáo) - Phân tích dữ liệu chi phí quảng cáo, nguồn dữ liệu là mạng quảng cáo.
 • Báo cáo chi phí quảng cáo (phân bổ) - Phân tích dữ liệu chi phí quảng cáo, nguồn dữ liệu là phân bổ.
 • Báo cáo chi phí quảng cáo (phân bổ và mạng quảng cáo) - Phân tích và so sánh dữ liệu chi phí đến từ hai nguồn: nguồn phân bổ và nguồn mạng quảng cáo.

Tổng quan SKAdNetwork

 • Biểu đồ liên kết SKAN3 - Bit : Xem kết quả chiến dịch SKAN3 khi biểu đồ liên kết giá trị chuyển đổi (CV mapping) sử dụng chế độ bit.
 • Biểu đồ liên kết SKAN3 - Giá trị : Xem kết quả chiến dịch SKAN3 khi biểu đồ liên kết giá trị chuyển đổi (CV mapping) sử dụng chế độ giá trị.
 • Biểu đồ liên kết SKAN4 - Bit : Xem kết quả chiến dịch SKAN4 khi biểu đồ liên kết giá trị chuyển đổi (CV mapping) sử dụng chế độ bit.
 • Biểu đồ liên kết SKAN4 - Giá trị : Xem kết quả chiến dịch SKAN4 khi biểu đồ liên kết giá trị chuyển đổi (CV mapping) sử dụng chế độ giá trị.

Sandbox

 • Dữ liệu sandbox - Tạo báo cáo từ dữ liệu sandbox và kiểm thử dữ liệu, trước khi chuyển sang giai đoạn production.