Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Same day ad spend

Giải pháp 'same day ad spend' truy xuất dữ liệu chi phí quảng cáo của mạng quảng cáo sáu lần trong một ngày.

Nhờ dữ liệu liên tục được làm mới, bạn có thể nhận sớm thông tin về hiệu suất của chiến dịch và chi phí tổn hao cho quảng cáo. Qua đó, bạn có thể nhanh chóng tối ưu hóa chiến dịch và cải thiện lợi tức đầu tư.

Trước khi bắt đầu

Trước khi bắt đầu, vui lòng tham khảo các thông tin sau.

Yêu cầu

 • Để sử dụng giải pháp 'same day ad spend', bạn cần mua một trong các gói sau: SpendWorks Core, Enterprise hoặc Custom.

Đối tác được hỗ trợ

 • Apple
 • AppLovin
 • Facebook
 • Google
 • Snapchat
 • TikTok

Cơ chế hoạt động

 1. Sau khi giải pháp 'same day ad spend' được cài đặt vào tài khoản, Adjust sẽ ngay lập tức truy xuất dữ liệu chi phí quảng cáo trong ngày.

  • Tỷ giá hối đoái được xác định dựa trên tỷ giá hối đoái của ngày hôm trước.
 2. Adjust cứ cách 4 tiếng thì truy xuất dữ liệu một lần, tổng cộng 6 lần trong một ngày, đảm bảo dữ liệu liên tục được làm mới:

  • 00:00 UTC
  • 04:00 UTC
  • 08:00 UTC
  • 12:00 UTC
  • 16:00 UTC
  • 20:00 UTC
 3. Bạn có thể xem trực tiếp dữ liệu này trên Datascape hoặc sử dụng Report Service API để lấy dữ liệu về.

Khung thời gian lookback

Dữ liệu chi phí quảng cáo do mạng quảng cáo cố định và sửa chữa, và có thể thay đổi sau một vài ngày. Do vậy, mỗi khi lấy dữ liệu chi phí quảng cáo của mạng quảng cáo, Adjust sẽ lấy dữ liệu hàng ngày trong vòng 14 ngày qua. Bạn có thể yêu cầu Adjust nạp lại (refetch) và nhập (ingest) dữ liệu của bạn.

Ví dụ: Adjust muốn lấy dữ liệu chi phí quảng cáo ngày 16/02 của Mạng A. Vậy chúng tôi sẽ lấy dữ liệu của ngày 16/2 và dữ liệu 14 ngày trước đó, tức là dữ liệu từ ngày 02/02 đến 15/02.

Ngày chúng tôi thu thập dữ liệu chi phí quảng cáoNgày lookbackThời gian thu thập dữ liệu hàng ngày
16/2Hôm nayNgay sau khi giải pháp được kích hoạt, và vào các thời điểm sau: 
 • 00:00 UTC
 • 04:00 UTC
 • 08:00 UTC
 • 12:00 UTC
 • 16:00 UTC
 • 20:00 UTC
 • 15/2Ngày 105:00 UTC
  Có thể chỉnh lên 01:00 UTC hoặc lùi xuống 10:00 UTC
  14/2 - 9/2Ngày 2 - Ngày 707:00 UTC
  8/2 - 2/2Ngày 8 - Ngày 1409:00 UTC
  Lưu ý:
  Riêng với Facebook và Google, Adjust chỉ thu thập dữ liệu của 7 ngày trước đó.

  Khi bạn lần đầu kết nối đối tác trên Dataworks, Adjust sẽ tự động lấy dữ liệu trong vòng 30 ngày qua.

  Tại sao bạn nên sử dụng giải pháp này?

  • Nếu bạn cần dữ liệu chi phí quảng cáo trong ngày, thì nên sử dụng giải pháp này.
  • Ngay sau khi giải pháp được kích hoạt, bạn sẽ có ngay dữ liệu để phân tích.