Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Ad spend API integrations

Adjust tích hợp với nhiều mạng quảng cáo (ad network) để bạn có thể truy xuất dữ liệu báo cáo tổng hợp và ghi nhận chi phí quảng cáo đến cấp nhỏ nhất của chiến dịch.

Để đo lường chi phí quảng cáo qua tích hợp đối tác, trước hết bạn cần kết nối đối tác với Adjust. Sau khi bạn kết nối đối tác, Adjust sẽ lấy dữ liệu chi phí quảng cáo tổng hợp từ API của đối tác. Sau đó, bạn có thể sử dụng Datascape để tạo báo cáo phù hợp với nhu cầu.

Trước khi bắt đầu

Trước khi bắt đầu, vui lòng tham khảo các thông tin sau.

Yêu cầu

 • Để sử dụng giải pháp 'Ad spend API integrations', bạn cần mua một trong các gói sau: SpendWorks Base, Core, Enterprise hoặc Custom.

Đối tác được hỗ trợ

 • Aarki
 • AdColony
 • AdGate Media
 • Adjoe
 • Ad4Game
 • App Growth
 • Apple Ads
 • AppLovin Reporting
 • Aragon Premium
 • Aura
 • BigaBid
 • Chartboost
 • ClickRising
 • CrossInstall
 • DataSeat
 • DigitalTurbine
 • Fluent
 • Fyber
 • Google Ads/ Adwords
 • HangMyAds
 • Influence Mobile
 • IronSource
 • JetFuel
 • LiftOff
 • Meta
 • Mintegral
 • Mistplay
 • Moloco Ads
 • MAF
 • MyTarget
 • Ocean Engine
 • Persona.ly
 • Prodege
 • Reddit
 • Remerge
 • Smadex
 • Snapchat
 • TapJoy
 • Tencent
 • TikTok
 • TyrAds
 • Unity Ads Management (Để biết thêm thông tin, tham khảo bài viết Đo lường chi phí quảng cáo Unity Ads.)
 • Unity Ads Reporting (có hiệu lực từ ngày 28 tháng 5 năm 2024)
 • Vungle
 • X (tên cũ là Twitter)
 • Yandex Direct
 • Youappi

Cơ chế hoạt động

 1. Máy chủ của Adjust lên lịch thu thập dữ liệu của mạng quảng cáo.
 2. Network API lấy dữ liệu chi phí quảng cáo tổng hợp của mạng quảng cáo, sau đó gửi đến cho máy chủ của Adjust.
 3. Khách hàng có thể xem trực tiếp dữ liệu này trên nền tảng Adjust hoặc sử dụng Report Service API để lấy dữ liệu về.

Khung thời gian lookback

Dữ liệu chi phí quảng cáo do mạng quảng cáo cố định và sửa chữa, và có thể thay đổi sau một vài ngày. Do vậy, mỗi khi lấy dữ liệu chi phí quảng cáo của mạng quảng cáo, Adjust sẽ lấy dữ liệu hàng ngày trong vòng 14 ngày qua. Bạn có thể yêu cầu Adjust nạp lại (refetch) và nhập (ingest) dữ liệu của bạn.

Ví dụ: Adjust muốn lấy dữ liệu chi phí quảng cáo ngày 16/02 của Mạng A. Vậy chúng tôi sẽ lấy dữ liệu 14 ngày trước, tức là dữ liệu từ ngày 02/02 đến 15/02.

Ngày chúng tôi thu thập dữ liệu chi phí quảng cáoNgày lookbackThời gian thu thập dữ liệu hàng ngày
15/2Ngày 105:00 UTC
Có thể chỉnh lên 01:00 UTC hoặc lùi xuống 10:00 UTC
14/2 - 9/2Ngày 2 - Ngày 707:00 UTC
8/2 - 2/2Ngày 8 - Ngày 1409:00 UTC

Nếu bạn muốn tối ưu hóa chiến dịch ngay trong ngày, vui lòng tham khảo giải pháp Same day ad spend — giải pháp này có trong gói SpendWorks Core.

Lưu ý:
Riêng với Meta và Google, Adjust chỉ thu thập dữ liệu của 7 ngày trước đó.

Khi bạn lần đầu kết nối đối tác trên Dataworks, Adjust sẽ tự động lấy dữ liệu trong vòng 30 ngày qua.

Bắt đầu

 1. Cài đặt một ứng dụng.

  • Nếu ứng dụng của bạn là ứng dụng web, thì Adjust cần thêm web base URL vào giao diện nội bộ của Adjust. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ support@adjust.com.
 2. Kết nối đối tác với Adjust trên DataWorks.

 3. Tạo liên kết dành cho đối tác (chọn đối tác bạn đang hợp tác và muốn lấy dữ liệu của họ). Bạn có thể tạo nhiều liên kết nếu cần.

 4. Sau khi chiến dịch của bạn đi vào hoạt động, dữ liệu chi phí quảng cáo sẽ xuất hiện trên Datascape.

Lưu ý:
Đối vớingười dùng có quyền truy cập Custom , bạn cần cấp cho họ các quyền sau để họ có thể xem được dữ liệu chi phí quảng cáo trong báo cáo:
 • Quyền truy cập ứng dụng (liên kết, đối tác hoặc SAN được thiết lập theo ứng dụng này)
 • Quyền truy cập mạng quảng cáo (dữ liệu chi phí quảng cáo được lấy từ mạng này)