Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Đăng nhập một lần (SSO)

Đăng nhập một lần (Single Sign-on, SSO) là một bộ thông tin xác thực, cho phép người dùng đăng nhập nhiều ứng dụng và trang web một cách an toàn. SSO hỗ trợ người dùng quản lý mật khẩu, giảm thiểu rủi ro bảo mật, và di chuyển qua lại giữa nhiều ứng dụng một cách đơn giản và nhanh chóng. Bạn có thể nâng cấp cơ sở hạ tầng CNTT mà không làm tăng khối lượng công việc hành chính và vấn đề về quyền truy cập.

Sau khi cài đặt SSO, bạn cần lưu ý các điểm sau:

  • Bạn không thể truy xuất hoặc đặt lại API token trên tài khoản Adjust. Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của công ty bạn hoặc với Adjust qua địa chỉ support@adjust.com.
  • Nếu bạn đã cấp quyền truy cập Adjust cho một số người dùng, nhưng địa chỉ email của những người này không chứa tên miền được kích hoạt SSO (ví dụ, agency quảng cáo), thì những người này có thể đăng nhập trực tiếp vào Adjust.
  • Nếu bạn cũng đang sử dụng xác thực hai yếu tố (2FA), thì bạn cần quản lý 2FA thông qua nhà cung cấp danh tính (IDP). Đối với người dùng đang sử dụng các tên miền không có SSO, Adjust sẽ tiếp tục quản lý 2FA.

Dưới đây là hướng dẫn cài đặt SSO - giải pháp giúp bạn cải thiện trải nghiệm của người dùng cuối.

Trước khi bắt đầu

Trước khi bắt đầu, vui lòng tham khảo các thông tin sau.

Khả dụng

  • Chỉ có Admin mới có thể cài đặt SSO trên Adjust. Sau khi Admin kích hoạt SSO, SSO sẽ được triển khai cho tất cả người dùng.

Nhà cung cấp giải pháp

Adjust áp dụng tiêu chuẩn SAML 2.0. Adjust hợp tác với nhiều nhà cung cấp danh tính (identity provider - IDP), hỗ trợ bạn cài đặt giải pháp xác thực một bước theo đúng nhu cầu. Chúng tôi hiện đang tích hợp với:

Lưu ý:
Để biết thêm thông tin về các nhà cung cấp khác, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của công ty bạn hoặc với Adjust qua địa chỉ support@adjust.com.