Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Xác thực hai yếu tố (2FA)

Bạn có thể thêm một lớp bảo mật cho tài khoản của người dùng với tính năng xác thực hai yếu tố (2FA). Adjust 2FA sử dụng yếu tố sở hữu (possession factor), nghĩa là bạn cần hoàn tất hai bước bảo mật để xác minh danh tính. Đăng nhập vào Adjust dashboard và đăng nhập bằng email là hai bước, hay hai yếu tố, bạn cần thực hiện để hoàn tất quá trình đăng nhập vào tài khoản Adjust. Khi đăng nhập, bạn sẽ nhận được một email chứa link truy cập một lần, link này sẽ xác minh danh tính và quyền truy cập của bạn trước khi cho phép bạn tiếp tục đăng nhập. 

Bật 2FA trên Adjust để bảo vệ tài khoản với lớp bảo mật thứ hai.

Lưu ý:
2FA được cung cấp dưới dạng tính năng bổ sung. Vui lòng gửi email đến địa chỉ sales@adjust.comđể thêm tính năng này vào tài khoản.

Trước khi bắt đầu

Trước khi bắt đầu, vui lòng tham khảo các thông tin sau:

Khả dụng

  • Chỉ có Admin mới có thể cài đặt 2FA. Sau khi Admin kích hoạt 2FA, 2FA sẽ được triển khai cho tất cả người dùng.
  • 2FA chỉ được áp dụng cho tài khoản khi người dùng không đăng nhập qua cơ chế Đăng nhập một lần (SSO). Nếu người dùng đăng nhập qua SSO, thì nhà cung cấp SSO sẽ quản lý cấu hình 2FA.

Bật 2FA

  1. Đăng nhập vào Adjust dashboard bằng thông tin xác thực thường dùng.
  2. Di chuột đến biểu tượng (biểu tượng Hồ sơ).
  3. Chọn Cài đặt tài khoản.
  4. Chọn tab Security.
  5. Tại mục Xác thực hai yếu tố (2FA) , gạt nút sang BẬT.
  6. Chọn Lưu.

Đăng nhập Adjust

Đăng nhập vào Adjust bằng cách nhập email và mật khẩu, sau đó chọn Đăng nhập. Đường link truy cập một lần sẽ được gửi đến bạn qua email. Đường link này sẽ hết hiệu lực sau 15 phút. 

Chọn nút Gửi lại nếu bạn không nhận được email hoặc không thể đăng nhập thành công.

Lưu ý:
Nếu bạn có nhiều tài khoản trên Adjust, và sử dụng cùng một email username, thì khi bạn bật 2FA cho một tài khoản, tất cả các tài khoản khác có cùng email username cũng phải bật 2FA.

Đăng nhập không thành công

2FA cho phép người dùng có ba lần (3) đăng nhập không thành công trước khi bắt đầu lại toàn bộ quá trình đăng nhập.

Nếu bạn gặp lỗi đăng nhập hoặc không nhận được email, vui lòng liên hệ với admin của tài khoản để được hỗ trợ.