Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Adjust - Hướng dẫn chuyển đổi

Adjust đã thiết kế một quá trình chuyển đổi đơn giản, giúp bạn dễ dàng chuyển từ MMP cũ sang Adjust. Adjust cũng sẽ hướng dẫn và hỗ trợ bạn trong suốt quá trình chuyển đổi, đồng thời cung cấp nhiều công cụ để bạn sử dụng.

Hình minh họa các bước cần thực hiện để chuyển dữ liệu từ MMP cũ sang Adjust.

Để hoàn tất quá trình chuyển đổi, vui lòng sử dụng lần lượt các hướng dẫn sau:

Lưu ý:
Nếu gói dịch vụ của bạn có kèm theo hỗ trợ chuyên sâu, thì chúng tôi sẽ tổ chức các buổi workshop để hướng dẫn kỹ hơn về các chủ đề sau: tích hợp SDK, cài đặt UA, xuất dữ liệu/BI, Datascape/phân tích dữ liệu, và cài đặt chiến dịch iOS.
Nhập dữ liệu thiết bị cũ vào Adjust bằng cách nào?

Adjust SDK xem người dùng hiện hữu của ứng dụng trước thời điểm cài đặt Adjust SDK là người dùng mới. Khi người dùng mở phiên bản mới có tích hợp Adjust SDK lần đầu, họ sẽ được ghi nhận là người dùng mới. Cụ thể hơn, họ được ghi nhận là lượt cài đặt mới. Cho nên, nếu bạn đang sử dụng các công cụ báo cáo và phân tích khác, hoặc đang xem số liệu App Store hoặc Google Play, thì bạn sẽ thấy số liệu lượt cài đặt của Adjust khác với các bên đó.

Để tránh tình trạng chênh lệch dữ liệu này, bạn có thể dịch chuyển thông tin người dùng vào Adjust, lúc này, Adjust SDK sẽ không xem họ là lượt cài đặt mới nữa. Adjust sẽ ghi nhận lượt cài đặt phiên bản mới của họ là phiên truy cập mới (new session). Bạn vẫn có thể xem hoạt động của những người dùng này, ví dụ, tỷ lệ duy trì và sự kiện đã hoàn thành; nếu bạn chạy chiến dịch tái tương tác (re-engagement campaign), họ sẽ được tái phân bổ vào nguồn mới.

1. Cài đặt ứng dụng trên Adjust

Bạn cần cài đặt ứng dụng trên AppView, trước khi nhập (import) toàn bộ dữ liệu lịch sử. Dữ liệu lịch sử sẽ được nhập dựa theo app token.

 1. Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng.
 2. Sau khi cài đặt xong ứng dụng, sao chép app token.

2. Tích hợp và kiểm thử SDK

Cảnh báo:
Chỉ đưa (submit) ứng dụng lên app store sau khi Adjust đã nhập xong dữ liệu. Nếu bạn đưa lên sớm, thì Adjust sẽ ghi nhận 'người dùng hiện hữu' là 'người dùng mới'.

Hướng dẫn tích hợp và kiểm thử ở trong mục Nhà phát triển trên Help Center. Lưu ý: khi cài đặt ứng dụng với Adjust SDK, bạn cần đưa SDK về chế độ sandbox và log lên dạng verbose, để tăng số lượng dữ liệu thu thập được. Nếu bạn cần hỗ trợ tích hợp SDK, vui lòng liên hệ với đại diện Adjust hoặc bộ phận hỗ trợ (support@adjust.com).

Để hỗ trợ quá trình kiểm thử, Adjust cung cấp testing consoleDevice API. Bạn có thể sử dụng các công cụ này để phân tích dữ liệu mà SDK gửi đến máy chủ Adjust.

3. Xuất dữ liệu lịch sử

Sau khi cài đặt xong ứng dụng trên AppView, bạn cần tạo một file nhập (import file) chứa dữ liệu lịch sử (historic data). Xuất dữ liệu từ hệ thống BI hoặc hệ thống của đối tác đo lường di động (MMP) cũ, sau đó định dạng file như sau.

Định dạng file

Định dạng file phải là CSV (Comma Separated Values):

 • Mã hóa UTF-8.
 • Ký tự phân cách: dấu phẩy
 • Ký tự qualifier: dấu ngoặc kép (").

Tên file

Tên file CSV phải chứa các thông tin sau (chữ viết thường) :

 1. App token (sao chép ở bước 1).
 2. Tên của hệ điều hành (ví dụ: ios hoặc android).
 3. Loại device ID chứa trong file.

Mỗi loại device ID tương ứng với một file.

<app_token>_<os_name>_<device_id_type>.csv

Device ID

Các loại device ID khả dụng:

Đối với iOS :

 • idfa
 • idfv

Đối với thiết bị AndroidGoogle Play Store :

 • gps_adid
 • android_id

Đối với thiết bị AndroidAmazon app store :

 • fire_adid
 • android_id

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ đặt tên file:

 1. Ứng dụng chứa Adjust app tokenabc123.
 2. Thiết bị Android .
 3. Loại device ID là gps_adid.
abc123_android_gps_adid.csv

Trường

Quan trọng:
Mọi dấu ngoặc kép ( ") trong file CSV cần được thoát (escape) đúng cách. Bạn cần đặt giá trị đã có sẵn dấu ngoặc kép, trong một dấu ngoặc kép khác. Ví dụ: ""High spenders"".

File CSV phải bao gồm các trường sau, theo đúng thứ tự sau:

TrườngBắt buộc hoặc tùy chọnVí dụLưu ý
device_idBắt buộcB1CDA5FE-BEBA-48ED-AD0F-27AE62BF82D8Dấu gạch ngang là tùy chọn. Dưới đây là các loại device_id được chấp nhận:
 • android_id (case-insensitive)
 • external_device_id (case-sensitive)
 • gps_adid (Google Advertising ID, không phân biệt chữ hoa và chữ thường)
 • fire_adid (case-insensitive)
 • idfa (case-insensitive)
 • idfv (case-insensitive)
created_atTùy chọn1586391845Dấu thời gian cài đặt Unix được trình bày dưới dạng số nguyên, đơn vị là giây. Nếu file nhập không có trường này, thì trường sẽ tự động lấy giá trị là thời gian bạn nhập file.
networkBắt buộcImported DevicesDữ liệu nhập nên được đặt thành một mạng quảng cáo riêng để tránh nhầm với bộ dữ liệu hiện có trên Adjust. Xem bảng liên kết mạng quảng cáo để biết thêm thông tin.
campaignTùy chọnironSource
ad groupTùy chọnironsource_ios_us
creativeTùy chọnAd Group 1

Nếu bạn không có thông tin để nhập vào các trường tùy chọn, thì có thể để trống trường đó. Tại mỗi hàng, số lượng trường phải bằng số lượng tiêu đề.

Liên kết mạng quảng cáo (Network mapping)

Bạn cần nhập dữ liệu vào trường dữ liệu có tên "Imported Devices". Tất cả thông tin của người dùng cũ sẽ được hiển thị ở trường dữ liệu này, như vậy dữ liệu mới của bạn với Adjust sẽ không bị ảnh hưởng. Trường dữ liệu này được mã hóa cứng, cho phép Adjust phân biệt hai luồng truy cập: luồng truy cập của người dùng hiện hữu (người dùng cài phiên bản cũ của ứng dụng, trước khi Adjust SDK được triển khai) và luồng truy cập của người dùng mới.

Nếu bạn nhập người dùng theo cùng một đối tác, vấn đề có thể xuất hiện khi bạn phân tích KPI, dẫn đến kết quả phân tích chiến dịch và ứng dụng bị sai sót.

Sử dụng toàn bộ cấu trúc dưới đây nếu bạn cần chia dữ liệu đang có thành ba cấp độ:

Giá trị trong hệ thống trướcGiá trị trong file CSV nhập lên AdjustLưu ý
networkMã hóa giá trị thành Imported Devices.
Network namecampaign
Campaign namead group
Ad group namecreative

Bạn không nhất thiết phải chia dữ liệu lịch sử một cách chi tiết như trên (thành ba cấp lần lượt là network, campaign và ad group), bạn có thể giữ nguyên dữ liệu như ban đầu.

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ về hàng tiêu đề và giá trị:

device_id,created_at,network,campaign,adgroup,creative
<device_id>,<created_at>,Imported Devices,<network>,<campaign>,<adgroup>

Điền dữ liệu của hệ thống trước vào các trường sau:<device_id>, <created_at>, <network>, <campaign><adgroup>. Ví dụ:

device_id,created_at,network,campaign,adgroup,creative
B1CDA5FE-BEBA-48ED-AD0F-27AE62BF82D8,1586391845,Imported Devices,ironsource,ironsource_ios_us,Ad Group 1

4. Nhập dữ liệu lên Adjust

Sau khi xuất dữ liệu và xác minh file đã đáp ứng các tiêu chí trên, tải file lên một địa chỉ an toàn và gửi đường link đến đại diện của Adjust. Bộ phận kỹ thuật của Adjust sẽ nhập file CSV và kiểm tra lại dữ liệu. Đại diện của Adjust sẽ gửi thông báo sau khi quá trình nhập dữ liệu hoàn tất.

Lưu ý:
Sau khi nhập, dữ liệu người dùng sẽ không tự động hiện lên Datascape. Chỉ sau khi bạn đã phát hành bản cập nhật ứng dụng chứa Adjust SDK, và người dùng truy cập vào bản cập nhật này, thì dữ liệu của họ mới xuất hiện.

5. Phát hành ứng dụng

Sau khi nhà phát triển xác nhận SDK đã được tích hợp, và đại diện Adjust xác nhận dữ liệu đã được nhập, bạn cần đưa (submit) phiên bản mới của ứng dụng lên app store. Kiểm tra số liệu thống kê của ứng dụng để đảm bảo người dùng hiện hữu và người dùng mới được ghi nhận đúng.

6. Cài đặt chiến dịch

Vui lòng sử dụng hướng dẫn cài đặt chiến dịch để cài đặt chiến dịch với mạng quảng cáo và SAN. Nếu bạn cần hỗ trợ cài đặt chiến dịch, vui lòng cung cấp danh sách đối tác cho đại diện Adjust.

Nếu gói dịch vụ của bạn có kèm theo hỗ trợ chuyên sâu, thì chúng tôi sẽ tổ chức một buổi workshop để hướng dẫn các chủ đề sau:

 • Các loại chiến dịch mà bạn có thể đo lường
 • Cấp độ thông tin bạn có thể nhận được
 • Cách tạo liên kết chiến dịch
 • Phương pháp phân bổ của Adjust
 • Cách cài đặt chiến dịch iOS 14+

Sau buổi họp, bạn có thể liên hệ với mạng quảng cáo để thiết lập chiến dịch.

7. Cập nhật liên kết chiến dịch

Lưu ý:
Cho đến khi phiên bản mới nhất của ứng dụng (chứa Adjust SDK) được khởi chạy trên app store, mạng quảng cáo không được thực hiện kiểm thử.

Sau khi cài đặt xong chiến dịch, gửi liên kết chiến dịch cho mạng quảng cáo, để mạng quảng cáo tiến hành kiểm thử liên kết mới và cập nhật cài đặt bên phía họ.

8. Chuyển sang nền tảng Adjust mới

Vậy là xong! Bạn đã có thể bắt đầu sử dụng nền tảng mới của Adjust. Vui lòng đọc các hướng dẫn sau trong Help Center:

Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Account Manager hoặc bộ phận hỗ trợ (support@adjust.com).