Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Raw data export

Adjust giúp bạn dễ dàng gửi dữ liệu thô, cấp người dùng (raw, user-level data) đến máy chủ của bạn hoặc dịch vụ lưu trữ đám mây. Qua đó, bạn có thể tự xây dựng cơ sở dữ liệu và thu hồi dữ liệu, mà không cần phải yêu cầu xuất nhật ký (log).

Cơ chế hoạt động

Adjust thu thập điểm dữ liệu từ liên kết mà bạn đặt vào chiến dịch quảng cáo, hoặc từ SDK của Adjust; sau đó gửi điểm dữ liệu này đến máy chủ của Adjust để xử lý. Adjust sẽ đưa dữ liệu về dạng tổng hợp và hiển thị lên dashboard, hoặc giữ nguyên dữ liệu ở dạng thô ban đầu và gửi trực tiếp cho bạn.

Adjust sử dụng hoạt động, hoặc còn gọi là "trigger", để xác định loại dữ liệu cần gửi. Bạn có thể thu thập dữ liệu liên quan đến các hoạt động sau:

 • Lượt hiển thị
 • Lượt click
 • Lượt cài đặt
 • Phiên truy cập
 • Sự kiện in-app
 • Tái phân bổ
 • ATT status update (iOS)
 • Lượt cài đặt SKAdNetwork
 • Sự kiện SKAdNetwork
 • Xác nhận SKAdNetwork (SKAdNetwork qualifier)
 • Lượt cài đặt trực tiếp SKAdNetwork (SKAdNetwork direct install)
 • Cập nhật giá trị chuyển đổi SKAdNetwork
 • Phân bổ đã cập nhật
 • Chi phí quảng cáo (Ad spend)
 • Người dùng đã yêu cầu xóa dữ liệu (GDPR)
 • Lượt click từ SAN
 • Lượt hiển thị từ SAN
 • Doanh thu quảng cáo (Ad revenue)
 • Đăng ký trả phí
 • Lượt gỡ cài đặt
 • Lượt cài đặt lại
 • Lượt cài đặt lại_tái phân bổ
 • Lượt cài đặt bị từ chối *****
 • Lượt tái phân bổ bị từ chối *****

Số lượng sự kiện in-app mà bạn có thể đo lường thông qua Adjust là không giới hạn, bạn có thể cài đặt thêm tham số tùy chỉnh (custom parameter) để nhận các dữ liệu khác.

Sau khi bạn xác định được muốn nhận dữ liệu thô của loại hoạt động nào, sử dụng trường dữ liệu (placeholder) của Adjust để nhận dữ liệu. Xem danh sách trường dữ liệu tại đây.

Bắt đầu

Adjust gửi dữ liệu thô cho bạn theo hai cách: gửi trực tiếp đến máy chủ của bạn, hoặc gửi đến dịch vụ lưu trữ đám mây của bạn. Bạn có thể sử dụng cùng lúc cả hai cách này.

Server callback

Gửi dữ liệu đến máy chủ hoặc hệ thống BI. Bạn cần có sẵn giải pháp BI hoặc kho dữ liệu để xử lý callback.

Cloud storage upload

Gửi dữ liệu đến dịch vụ lưu trữ đám mây. Ở cách thức này, sau khi bạn tạo báo cáo trên nền tảng Adjust, báo cáo sẽ được xuất lên dịch vụ lưu trữ đám mây, bạn có thể lên dịch vụ để tải báo cáo về khi cần.

Adjust tích hợp với Amazon S3 và Google Cloud Storage.