Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Quản lý hồ sơ người dùng

Bạn có thể quản lý thông tin tài khoản tại mục Hồ sơ của tôi (My profile). Bạn có thể cập nhật địa chỉ email, thay đổi ngôn ngữ và mật khẩu của tài khoản, và đặt lại (reset) API token.

Để truy cập mục Hồ sơ của tôi

 1. Di chuột đến biểu tượng (biểu tượng Hồ sơ).
 2. Chọn Cài đặt tài khoản.
 3. Chọn tab Hồ sơ của tôi.

Thay đổi địa chỉ email

Để thay đổi địa chỉ email đăng nhập, chọn biểu tượng (Chỉnh sửa) nằm cạnh địa chỉ email đang dùng. Nhập địa chỉ email mới, và chọn Thay đổi .

A screenshot of how to change your email address in the dashboard.

Adjust sẽ gửi một email xác minh đến địa chỉ email bạn vừa nhập. Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn trong email để hoàn tất quá trình.

Địa chỉ email hiện tại vẫn sẽ tiếp tục được sử dụng, cho đến khi địa chỉ email mới được xác minh.

Lưu ý:
Nếu đang đăng nhập bằng SSO, bạn không thể thay đổi địa chỉ email đăng nhập trên nền tảng Adjust. Vui lòng liên hệ với IT admin của công ty bạn.

Thay đổi mật khẩu

Vì lý do bảo mật, chúng tôi đề xuất bạn nên thay đổi mật khẩu thường xuyên.

Để thay đổi mật khẩu, nhập mật khẩu đang dùng và sau đó nhập mật khẩu mới.

Mật khẩu cần:

 • Chứa tối thiểu 12 ký tự
 • Chứa ít nhất ba trong số các loại ký tự sau:
  • Một chữ số
  • Một ký tự viết hoa
  • Một ký tự viết thường
  • Một ký tự đặc biệt

Nhập lại mật khẩu mới, và chọn Lưu. Sau khi thay đổi mật khẩu, bạn sẽ nhận được email xác nhận từ Adjust.

A screenshot of how to change your password in the dashboard.
Lưu ý:
Nếu đang đăng nhập bằng SSO, bạn không thể thay đổi mật khẩu trên nền tảng Adjust. Vui lòng liên hệ với IT admin của công ty bạn.

Đặt lại API token

API token giúp bạn truy cập thông tin qua Adjust API một cách an toàn.

Để đặt lại token:

 1. Chọn Đặt lại API token .
 2. Nhập mật khẩu và chọn Đặt lại.
A screenshot of how to reset your API token in the dashboard.

Thay đổi ngôn ngữ

Truy cập cài đặt hồ sơ người dùng để chọn ngôn ngữ. Dưới đây là các tùy chọn ngôn ngữ có sẵn:

 • English
 • 日本語
 • 简体中文
 • 한국어
 • Tiếng Việt
 • русский
 • Português
 • Español
 • Türkçe
 • Français

Để thay đổi ngôn ngữ hiển thị, chọn menu Ngôn ngữ , sau đó chọn ngôn ngữ phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.