Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Server callback

Callback là một yêu cầu (request) dạng http hoặc https giữa hai máy chủ. Adjust gửi callback ngay sau khi một lượt tương tác (thông qua link URL), hoặc một hoạt động trong ứng dụng (thông qua SDK), được kích hoạt. Bạn có thể cài đặt callback để nhận advertising ID, thông tin phân bổ, dữ liệu ứng dụng — các dữ liệu này sẽ được gửi trực tiếp đến máy chủ của bạn theo thời gian thực, dưới dạng dữ liệu thô.

Sử dụng callback

Callback là cách duy nhất mà bạn có thể sử dụng để lấy dữ liệu thô về máy chủ. Bạn cần có sẵn giải pháp BI hoặc kho dữ liệu để xử lý callback. Adjust không lưu trữ mãi dữ liệu thô; bạn cũng không thể xuất dữ liệu thô từ nền tảng Adjust, vì Adjust chỉ ghi nhận dữ liệu tổng hợp (aggregated data). Dữ liệu thô rất cần thiết để phân tích cấp người dùng (user-level analysis) và thiết kế chiến dịch tái tương tác (retargeting campaign) phù hợp với tệp người dùng.

Cách sử dụng callback phụ thuộc vào mục tiêu marketing mà bạn đặt ra. Đề xuất của chúng tôi là bạn hãy thêm các trường dữ liệu hữu ích nhất vào callback URL. Bạn có thể thêm bất kỳ trường dữ liệu nào trong danh sách trường dữ liệu của Adjust.

Ngoài callback, chúng tôi đề xuất bạn sử dụng thêm tính năng cloud storage upload. Bạn cần cài đặt các trường dữ liệu giống nhau cho các điểm dữ liệu giống nhau. Dịch vụ lưu trữ đám mây có chức năng sao lưu dữ liệu (backup), giúp bạn không bị mất dữ liệu trong trường hợp máy chủ bị sập. Nếu máy chủ của bạn bị ngừng hoạt động dẫn đến không cập nhật dữ liệu, thì bạn có thể sử dụng dữ liệu trên dịch vụ lưu trữ đám mây để bù vào lượng dữ liệu bị thiếu hụt.

Trường hợp sử dụng:

Bạn có thể sử dụng callback để xác định: trong số những người đã lâu không sử dụng ứng dụng (inactive user), ai là người mà bạn nên thuyết phục quay trở lại sử dụng ứng dụng. Bạn có thể cài đặt callback để tìm ra người dùng đã chi một số tiền lớn cho ứng dụng trước khi tạm ngừng sử dụng, và cố gắng tái phân bổ những người này.

Sử dụng các hướng dẫn sau để xem thêm cách sử dụng callback