Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Deep link

Deep link là URI (Uniform Resource Identifier) hoặc đơn giản hơn, một đường link - chuyển hướng người dùng đến một trang cụ thể trong ứng dụng. Deep link góp phần quan trọng trong việc cải thiện trải nghiệm của người dùng, vì deep link đưa người dùng đến thẳng nội dung họ cần trong ứng dụng. Bạn có thể sử dụng deep link xuyên suốt phễu marketing, từ đó thu hút, kết nối và giữ chân người dùng. Các chiến dịch có thể sử dụng deep link: 

  • Chiến dịch qua quảng cáo di động
  • Chiến dịch đẩy (Push campaign)
  • Chiến dịch qua mạng xã hội
  • Chiến dịch qua email
  • Chiến dịch qua giới thiệu và tặng thưởng 

Giới thiệu chung về deep link

Có nhiều loại deep link khác nhau, được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau, tùy vào hệ điều hành, môi trường chiến dịch và cách thức hoạt động của link.

Direct deep link

Indirect deep link

Deferred deep link

Deep link fallback (redirect)

Push notification và smart banner

Push notification (thông báo đẩy) là một tin nhắn pop-up mà nhà phát hành ứng dụng gửi đến thiết bị di động của người dùng. Người dùng vẫn nhận được thông báo kể cả khi không sử dụng ứng dụng và thiết bị.

Bạn có thể thêm deep link vào thông báo, để vừa gửi thông tin vừa đưa người dùng đến một trang cụ thể. Ví dụ, bạn gửi thông báo về một đợt sale giảm giá, khi người dùng click vào đường link, họ sẽ được đưa đến trang sản phẩm hoặc trang tải coupon.

Smart banner được dùng để chuyển đổi người dùng, từ sử dụng trang web trên thiết bị di động sang sử dụng ứng dụng. Smart banner thường được dán lên trang web, làm nhiệm vụ deep link người dùng đến sản phẩm mà họ đang tìm.