Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Cài đặt liên kết tùy chỉnh

Liên kết tùy chỉnh (custom link) là liên kết dành cho chiến dịch không được triển khai qua một mạng quảng cáo. Đây là các liên kết được sử dụng trong email, bài đăng trên mạng xã hội, trang web của chính công ty, chiến dịch với người có sức ảnh hưởng (influencer), v.v.

Cài đặt mạng quảng cáo là dạng đầu cuối (end-to-end), do đó bạn có thể:

 • Tạo liên kết cho ứng dụng
 • Thêm cấp độ phụ (sub-level) cho liên kết
 • Cài đặt deep link theo loại thiết bị
 • Cài đặt tính năng phân bổ cho từng liên kết

Trước khi bắt đầu

Trước khi bắt đầu, vui lòng tham khảo các thông tin sau.

Yêu cầu

 • Quyền truy cập Admin, Editor và Custom Editor
  • Bạn có thể tạo liên kết sau khi thêm ứng dụng vào nền tảng Adjust. Nếu gặp lỗi, vui lòng liên hệ với Technical Account Manager hoặc bộ phận hỗ trợ (support@adjust.com).

Liên kết kết hợp

Khi bạn tạo liên kết tùy chỉnh cho ứng dụng đơn nền tảng (single-platform app) hoặc ứng dụng đa nền tảng (multi-platform app), bạn chỉ có thể tiếp cận các nền tảng mà bạn cài đặt cho ứng dụng.

Nếu chiến dịch bạn đang chạy không thể tiếp cận một nền tảng nhất định, đã đến lúc bạn cần tạo liên kết tùy chỉnh kết hợp (combined custom link).

Ví dụ: Bạn hợp tác với influencer chạy một chiến dịch trên Instagram / Youtube, bạn không cách nào xác định được người dùng mục tiêu của chiến dịch sử dụng loại thiết bị gì. Lúc này, bạn chọn ứng dụng Android và ứng dụng iOS (đã được bạn thêm vào AppView) để tạo liên kết kết hợp trên Campaign Lab. Liên kết kết hợp chứa nhiều link token, mỗi token tương ứng với một ứng dụng, giúp bạn tiếp cận được cả người dùng thiết bị Android và thiết bị iOS chỉ với một liên kết.

Bắt đầu

Vui lòng thực hiện các bước sau để tạo liên kết tùy chỉnh.

 1. Tại mục Campaign Lab, chọn Liên kết tùy chỉnh.

 2. Chọn Liên kết mới.

 3. Trên màn hình Chọn ứng dụng, chọn ứng dụng mà bạn muốn tạo liên kết cho ứng dụng đó.

  • Chọn ứng dụng đơn nền tảng (single-platform app) hoặc ứng dụng đa nền tảng (multi-platform app) để tạo liên kết chứa một link token.
  • Chọn nhiều ứng dụng được thiết lập cấu hình cho nhiều nền tảng khác nhau để tạo liên kết kết hợp, liên kết này chứa nhiều link token và phân tách link token bằng dấu _. Bạn chỉ có thể chọn một ứng dụng cho mỗi nền tảng.
 4. Trên màn hình Cấu trúc liên kết, thêm tên cho cấp channel. Sau đó, nếu cần, thêm tên cho cấp campaign, adgroup và creative.

 5. (Tùy chọn) Trên màn hình Trang đến , cung cấp thông tin liên quan đến deep link, redirect và fallback.

 6. (Tùy chọn) Trên màn hình Cài đặt phân bổ, chọn 'cài đặt phân bổ tùy chỉnh' để phân bổ người dùng mới và người dùng hiện hữu. Các cài đặt này chỉ áp dụng cho lượt click. Nếu bạn bỏ qua bước này, thì cài đặt phân bổ của ứng dụng sẽ được sử dụng làm cài đặt phân bổ của liên kết.

 7. Trên màn hình Kiểm tra lại cài đặt, kiểm tra lại các lựa chọn, và thực hiện các thay đổi cần thiết.

 8. Chọn Tạo liên kết để tạo click URL, mã QR và link token.

Bước tiếp theo

Chia sẻ liên kết với đồng nghiệp trong nhóm hoặc đối tác.