Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Cài đặt mạng quảng cáo

Cài đặt mạng quảng cáo để nhận dữ liệu chiến dịch quảng cáo, dữ liệu lượt cài đặt và dữ liệu in-app do Adjust đo lường.

Cài đặt mạng quảng cáo là dạng đầu cuối (end-to-end), do đó bạn có thể:

 • Tạo liên kết gắn liền với mạng quảng cáo
 • Kích hoạt tính năng chia sẻ dữ liệu
 • Cài đặt deep link theo loại thiết bị
 • Cài đặt tính năng phân bổ cho từng liên kết

Bạn có thể tạo 4 cấp độ của liên kết: network (top level), campaign (sublevel 1), adgroup (sublevel 2), và creative (sublevel 3).

 • Chỉ liên kết cấp network mới chuyển hướng đến trang ứng dụng trên app store. Liên kết không chứa dữ liệu cấp phụ (sublevel) và hoạt động theo cài đặt phân bổ của ứng dụng (app-level).
 • Bạn cần tạo một liên kết cấp network trước khi tạo các liên kết cấp phụ (sublevel).

Trước khi bắt đầu

Trước khi bắt đầu, vui lòng tham khảo các thông tin sau.

Yêu cầu

 • Quyền truy cập Admin, Editor và Custom Editor
  • Bạn có thể cài đặt mạng quảng cáo sau khi thêm ứng dụng vào nền tảng Adjust. Nếu gặp lỗi, vui lòng liên hệ với Technical Account Manager hoặc bộ phận hỗ trợ (support@adjust.com).

Bắt đầu

Mỗi mạng quảng cáo sẽ có yêu cầu cài đặt khác nhau. Trước hết, vui lòng thực hiện các bước sau.

 1. Tại mục Campaign Lab , chọn Đối tác.

 2. Chọn Đối tác mới.

 3. Trên màn hình Chọn đối tác , chọn mạng quảng cáo mà bạn muốn cài đặt.

 4. Trên màn hình Chọn ứng dụng , chọn ứng dụng mà bạn muốn tạo liên kết cho ứng dụng đó.

 5. (Tùy chọn) Trên màn hình Chia sẻ dữ liệu , cài đặt tích hợp giữa mạng quảng cáo và Adjust, và chọn cách thức chia sẻ dữ liệu.

  • Nếu bạn đã cài đặt tính năng chia sẻ dữ liệu cho mạng quảng cáo, hoặc bạn tạo nhiều liên kết cho cùng một ứng dụng, thì vui lòng bỏ qua bước này.
 6. Trên màn hình Cấu trúc liên kết , thực hiện các thao tác sau:

  • Nếu đối tác mà bạn đang hợp tác chạy chiến dịch quảng cáo có hỗ trợ đo lường đa thiết bị (cross-device measurement), chọn trường hợp sử dụng cho liên kết.
  • Cung cấp tên của liên kết, kiểm tra lại các tham số cấu trúc mặc định do mạng quảng cáo cung cấp, và sửa lại tham số mặc định nếu cần. Nếu bạn tạo nhiều liên kết cho một ứng dụng, cần đảm bảo tên của các liên kết khác nhau, vì tên của liên kết phải là duy nhất.
 7. (Tùy chọn) Trên màn hình Trang đến , cài đặt deep link, hoặc thêm tham số redirect và fallback vào liên kết.

 8. (Tùy chọn) Trên màn hình Cài đặt phân bổ , chọn 'cài đặt phân bổ tùy chỉnh' để phân bổ người dùng mới và người dùng hiện hữu. Các cài đặt này áp dụng cho lượt click và lượt hiển thị. Nếu bạn bỏ qua bước này, thì cài đặt phân bổ của ứng dụng sẽ được sử dụng làm cài đặt phân bổ của liên kết.

 9. Trên màn hình Kiểm tra lại cài đặt , kiểm tra lại các lựa chọn, và thực hiện các thay đổi cần thiết.

 10. Chọn Tạo liên kết để tạo click URL, impression URL, mã QR và link token. Sau khi liên kết được tạo, tính năng chia sẻ dữ liệu sẽ được kích hoạt (trong trường hợp bạn có cài đặt tính năng này).

Bước tiếp theo

Quan trọng:
Nhập link URL vào network dashboard (cấp độ campaign).