Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Tích hợp Adjust SDK vào ứng dụng

Bạn có thể sử dụng Adjust SDK để tích hợp tính năng của Adjust vào ứng dụng. Adjust SDK sẽ gửi thông tin về máy chủ mỗi khi người dùng cài đặt, mở, và tương tác với ứng dụng.

Trước khi bắt đầu

Trước khi bắt đầu, vui lòng tham khảo các thông tin sau.

Yêu cầu

Adjust sử dụng SDK mã nguồn mở để triển khai giải pháp phân bổ và đo lường sự kiện in-app. Bạn cần yêu cầu nhà phát triển tích hợp Adjust SDK vào ứng dụng, và tùy chỉnh các tính năng mà bạn muốn sử dụng (chẳng hạn như deep linking).

Để mọi việc diễn ra suôn sẻ, bạn cần nêu cụ thể tính năng mà bạn muốn sử dụng; Adjust sẽ gửi các thông tin này đến nhà phát triển để họ tiến hành các cài đặt cần thiết.

Quan trọng:
Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt, vui lòng thực hiện trước khi nhà phát triển tích hợp SDK vào app code. Nếu bạn thay đổi cài đặt sau khi ứng dụng đã được thêm vào AppView, thì bạn cần tích hợp lại SDK. Do vậy, trước khi tích hợp, bạn cần hoàn tất phần cài đặt ứng dụng càng nhiều càng tốt.

Gửi thông tin đến nhà phát triển

  1. Tại mục AppView , chọn Tất cả ứng dụng.
  2. Chọn ứng dụng.
  3. Chọn tab Tích hợp SDK.
  4. Tại mục Kiểm tra lại các lựa chọn , kiểm tra cài đặt Nền tảngSự kiện.
  5. Tại mục Chia sẻ hướng dẫn tích hợp SDK , nhập địa chỉ email của nhà phát triển, và chọn Gửi.

Nhà phát triển sẽ nhận được email chứa các thông tin sau:

  • Hướng dẫn thực hiện trong SDK
  • Tên ứng dụng
  • App token
  • Tên sự kiện in-app và token

Yêu cầu thêm đối với thị trường Ấn Độ

Nếu bạn dự định chạy chiến dịch quảng cáo qua link (link-based campaign) tại Ấn Độ, thì nhà phát triển của bạn cần thêm một dòng code vào phần cài đặt SDK. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo bài viết về cách chạy chiến dịch quảng cáo tại Ấn Độ.

Hướng dẫn tích hợp SDK

iOS / Android / Unity / React Native / Flutter / Windows / Adobe AIR / Cordova / Marmalade / Xamarin / Cocos2d-x / Titanium / Corona / Unreal Engine