Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Testing console

Bạn có thể sử dụng Testing Console để xem dữ liệu của thiết bị thử nghiệm. Nhập advertising ID để xem dữ liệu phân bổ và kiểm tra sự kiện. Bạn cũng có thể xóa dữ liệu thiết bị (forget device). Thao tác này sẽ xóa toàn bộ dữ liệu thiết bị của bạn trên Adjust, để bạn có thể chạy nhiều thử nghiệm trên cùng một thiết bị.

Trước khi bắt đầu

Trước khi bắt đầu, vui lòng tham khảo các thông tin sau.

Yêu cầu

 • Quyền truy cập Admin, Editor và Custom Editor
 • Advertising ID - IDFA (iOS) | IDFV (iOS) | ADID Google Advertising ID (Android) | Android ID (Android) | Open Anonymous Device Identifier (OAID - Android) | IMEI | Windows Advertising ID (Windows) | Fire Advertising ID (Kindle)
  • iPhones và iPads - Sử dụng ứng dụng Adjust Insights dành cho iOS để tìm advertising ID. Vui lòng tải ứng dụng từ Apple App Store và mở ứng dụng để xem IDFA. Bạn có thể sao chép IDFA hoặc sử dụng biểu tượng ở góc trên cùng bên phải để chia sẻ IDFA.
  • Thiết bị Android - Sử dụng ứng dụng Adjust Insights dành cho Android để tìm advertising ID. Tải và mở ứng dụng. Bạn có thể sao chép Google advertising identifier hoặc Android identifier, hoặc gửi qua email.
Mẹo:

Để cho phép Adjust sử dụng phương pháp phân bổ device matching, vui lòng thêm advertising ID vào tham số Adjust tương ứng trong link URL. Nếu không, vui lòng BẬT tính năng probabilistic modeling.

 • Ví dụ iPhone: https://app.adjust.com/abc123?idfa=XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

 • Ví dụ Android: https://app.adjust.com/abc123?gps_adid=XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

Cách kiểm tra tính năng

Lưu ý một số điểm sau:

Kiểm tra tính năng phân bổ

Kiểm tra tính năng tái phân bổ

Kiểm tra tính năng đo lường sự kiện

Kiểm tra tính năng Subscription Recording

Kiểm thử dữ liệu của chiến dịch Facebook hoặc Twitter

Kiểm tra dữ liệu thiết bị

Trước khi sử dụng Testing Console, đảm bảo thiết bị thử nghiệm thỏa các yêu cầu sau:

Dữ liệu trên thiết bị thử nghiệm

 1. Click vào liên kết của Adjust.
 2. Tải về phiên bản mới nhất của ứng dụng, phiên bản này đã tích hợp Adjust SDK.
 3. Mở ứng dụng.
 4. (chỉ áp dụng với ứng dụng iOS) Nếu ứng dụng yêu cầu quyền đo lường, chọn Allow .

Dữ liệu trên AppView

 1. Sử dụng thẻ ứng dụng (app card) hoặc tab Quản lý dữ liệu để truy cập Testing Console.

  • (Admin, Editor và Custom Editor) Để truy cập Testing Console bằng thẻ ứng dụng, tại mục AppView , chọn Tất cả ứng dụng. Tìm ứng dụng của bạn và chọn Testing Console.
  • Để truy cập Testing Console bằng tab Quản lý dữ liệu , tại mục AppView , chọn Tất cả ứng dụng. Tìm ứng dụng của bạn, sau đó chọn tab Quản lý dữ liệu. Tại mục Testing console , chọn Đến trang testing console.
 2. Nhập Advertising ID.

 3. Chọn Xem dữ liệu thiết bị.

Dữ liệu thiết bị có thể kiểm tra

Khi bạn yêu cầu xem dữ liệu thiết bị, các trường dưới đây sẽ xuất hiện. Bạn có thể mở rộng hàng để xem toàn bộ giá trị và ý nghĩa của giá trị.

Tên của liên kết

Link token

State (Trạng thái)

Install state (Trạng thái cài đặt)

Last session time (Thời gian người dùng truy cập lần cuối)

Last event times (Thời gian xảy ra sự kiện cuối cùng)

Install time (Thời gian cài đặt)

Click time (Thời gian click)

Last app version (Phiên bản mới nhất của ứng dụng)

Last app version (Dạng rút gọn của phiên bản)

Advertising ID

ADID

Push token

Signature acceptance status (Trạng thái duyệt chữ ký)

Chữ ký SDK (SDK Signature)

Signature verification result (Kết quả xác minh chữ ký)

Chữ ký SDK (SDK Signature)

Secret ID

Chữ ký SDK (SDK Signature)

Forget device (Xóa dữ liệu trên thiết bị)

Adjust tính một lượt cài đặt khi ứng dụng được mở lần đầu trên một thiết bị chưa được nhận diện. Nghĩa là, lượt cài đặt chỉ được tính một lần trên mỗi thiết bị. Để kiểm thử tính năng đo lường lượt cài đặt hay sự kiện trên cùng một thiết bị nhiều lần, bạn cần xóa toàn bộ dữ liệu trên Adjust. Hay nói cách khác, bạn cần xóa advertising ID và lịch sử hoạt động.

Chọn Xóa dữ liệu trên thiết bị trên Testing console để xóa dữ liệu thiết bị của từng ứng dụng một. Như vậy, bạn có thể xóa toàn bộ hoạt động ra khỏi ứng dụng của bạn.

Vui lòng thực hiện các bước sau để xóa dữ liệu.

Dữ liệu trên thiết bị thử nghiệm

Xóa ứng dụng khỏi thiết bị thử nghiệm.

Dữ liệu trên AppView

 1. Sử dụng thẻ ứng dụng (app card) hoặc tab Quản lý dữ liệu để truy cập Testing Console.

  • (Admin, Editor và Custom Editor) Để truy cập Testing Console bằng thẻ ứng dụng, tại mục AppView , chọn Tất cả ứng dụng. Tìm ứng dụng của bạn và chọn Testing Console.
  • Để truy cập Testing Console bằng tab Quản lý dữ liệu , tại mục AppView , chọn Tất cả ứng dụng. Tìm ứng dụng của bạn, sau đó chọn tab Quản lý dữ liệu. Tại mục Testing console , chọn Đến trang testing console.
 2. Nhập Advertising ID.

 3. Chọn Xem dữ liệu thiết bị.

 4. Chọn Xóa dữ liệu trên thiết bị.