Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Cài đặt tên miền thương hiệu

Branded link là liên kết chứa tên miền thương hiệu (branded domain); tên miền có thể là tên ứng dụng, tên công ty hoặc tên thương hiệu. Cài đặt tên miền thương hiệu cho tất cả click link URL của ứng dụng.

Dưới đây là hướng dẫn cách lưu tên miền thương hiệu cho ứng dụng, và cách truy cập branded link cho tất cả click link URL.

Trước khi bắt đầu

Trước khi bắt đầu, vui lòng tham khảo các thông tin sau.

 • Admin có thể lưu tên miền thương hiệu.

Yêu cầu đối với tên miền thương hiệu

 • (Bắt buộc) Với ứng dụng đơn nền tảng, sử dụng chung tên miền thương hiệu cho tất cả nền tảng của ứng dụng. Việc này nhằm đảm bảo deep link hoạt động ổn định trên tất cả nền tảng. Ví dụ, bạn có hai phiên bản cho ứng dụng, một phiên bản Android và một phiên bản iOS, bạn phải sử dụng cùng một tên miền thương hiệu cho hai phiên bản này.
 • Bạn không thể sử dụng chung tên miền cho các ứng dụng hoạt động cùng một nền tảng. Ví dụ: bạn có hai ứng dụng Android, thì không thể đặt tên miền thương hiệu giống nhau cho hai ứng dụng này.
 • Tên miền không được bắt đầu hoặc kết thúc bằng dấu gạch nối (-) hoặc dấu chấm (.).
 • Bạn không thể thay đổi tên miền sau khi lưu.
 • (Chỉ áp dụng với ứng dụng iOS) Bạn cần sử dụng tên miền thương hiệu dưới dạng iOS universal link.

Sau khi bạn cài đặt xong, tên miền sẽ được sử dụng cho tất cả click link URL của ứng dụng.

Các bước cài đặt

1. Thêm tên miền thương hiệu cho ứng dụng

Adjust mặc định sử dụng tên miền app.adjust.com cho click link URL. Nếu bạn muốn sử dụng tên miền của mình cho click link URL, thì có thể thay thế tên miền mặc định. Để cài đặt tên miền thương hiệu cho ứng dụng, truy cập AppView và thực hiện các bước sau.

 1. Tại mục AppView , chọn Tất cả ứng dụng.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Chọn tab Thông tin về ứng dụng.
 4. Tại mục Tên miền thương hiệu , chọn Chỉnh sửa.
 5. Nhập tên miền mà bạn muốn dùng cho custom link URL.
 6. Chọn Lưu.

Ví dụ: Adjust thêm tên miền .go.link vào tên miền thương hiệu của bạn. Giả sử bạn đặt tên miền thương hiệu là adjust-app, thì bạn sẽ thấy tên miền trên nền tảng Adjust như sau: adjust-app.go.link.

Hoàn tất! Bạn đã đặt xong tên miền cho ứng dụng.

2. Dành riêng cho ứng dụng iOS: cập nhật Associated Domain

Khi tạo tên miền cho ứng dụng iOS, bạn cần thực hiện thêm một bước để universal linking có thể hoạt động được với branded link.

Ở lần đầu cài đặt các giải pháp hỗ trợ dành cho universal link trên ứng dụng iOS, bạn cần thiết lập cấu hình cho Associated Domain. Sau khi lưu tên miền thương hiệu cho ứng dụng, bạn cần cập nhật Associated Domain.

Yêu cầu nhà phát triển nhập tên miền go.link mới vào Associated Domain trong Xcode project. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo tài liệu của Apple về associated domain.

Truy cập tên miền thương hiệu

Tất cả link URL hiện có của ứng dụng sẽ được tự động cập nhật theo tên miền thương hiệu bạn cài đặt. Branded link chỉ áp dụng với click URL.

Liên kết tùy chỉnh

Sau khi đặt xong tên miền thương hiệu, thực hiện các bước sau để truy cập branded link:

 1. Tại mục Campaign Lab , chọn Liên kết tùy chỉnh.
 2. Tại cột Kênh , chọn liên kết dành cho ứng dụng mà bạn vừa mới lưu tên miền thương hiệu.
 3. Click URL được cập nhật tên miền thương hiệu. Sao chép và chia sẻ URL cho đồng nghiệp hoặc đối tác.

Nếu bạn có liên kết cấp phụ (campaign, adgroup hoặc creative), bạn có thể chọn 'xem thêm' và sao chép click URL đã được cập nhật. Tham khảo hướng dẫn xem cấu trúc liên kết của liên kết tùy chỉnh.

Mạng quảng cáo