Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Chọn cài đặt phân bổ cho ứng dụng

Tại mục 'Cài đặt phân bổ', bạn có thể xác định cách thức phân bổ các lượt tương tác của người dùng. Các cài đặt phân bổ dưới đây được cung cấp cho tất cả liên kết của ứng dụng.

Trước khi bắt đầu

Trước khi bắt đầu, vui lòng tham khảo các thông tin sau.

Yêu cầu

Thông tin quan trọng

Mẹo:
Để hạn chế chênh lệch dữ liệu, bạn nên đặt khung thời gian phân bổ như nhau cho mọi nền tảng (platform) và mạng quảng cáo.

Cài đặt phân bổ

Để cài đặt hoặc thay đổi cài đặt phân bổ:

 1. Tại mục AppView , chọn Tất cả ứng dụng.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Chọn tab Cài đặt phân bổ.
 4. Chọn Chỉnh sửa để đặt lại khung thời gian phân bổ lượt click hoặc lượt hiển thị.
 5. Sau đó, chọn Lưu.

Phân bổ tạm thời và tái phân bổ tạm thời

Bạn có thể cài đặt giải pháp phân bổ tạm thời và tái phân bổ tạm thời để đo lường các chiến dịch ngắn hạn hoặc theo mùa.

Cảnh báo:
Nếu bạn đang chạy chiến dịch trên một mạng quảng cáo, vui lòng KHÔNG thay đổi khung thời gian phân bổ tạm thời của liên kết đang hoạt động (live link). Nếu bạn thay đổi, liên kết có thể bị dừng mà mạng quảng cáo không hề hay biết, dữ liệu cũng có thể bị chênh lệch.

Đối với lượt cài đặt

Yêu cầu đối với phân bổ tạm thời dựa trên lượt hiển thị

Đối với tái phân bổ

Yêu cầu đối với tái phân bổ tạm thời dựa trên lượt click

Yêu cầu đối với tái phân bổ tạm thời dựa trên lượt hiển thị

Trong trường hợp của tái phân bổ, bạn phải chọn một nguồn fallback cho sự kiện, nếu sự kiện xảy ra ngoài khung thời gian tái phân bổ. Nguồn fallback sẽ được sử dụng cho cả tái phân bổ dựa trên lượt click và tái phân bổ dựa trên lượt hiển thị. Bạn có thể chọn một trong hai nguồn fallback sau:

 • Nguồn cuối đủ điều kiện phân bổ: đây là nguồn phân bổ cuối cùng và đáp ứng tất cả tiêu chí đề ra
 • Nguồn tự nhiên
Cảnh báo:
Các thay đổi bạn thực hiện với fallback sẽ không được áp dụng cho dữ liệu hiện tại. Vì vậy, bạn chỉ có thể chọn một phương án fallback cho tất cả cài đặt tái phân bổ tạm thời, và chúng tôi khuyến nghị bạn giữ nguyên phương án này. Vì nếu bạn thay đổi phương án, thì dữ liệu có thể bị chênh lệch.

Cài đặt tái phân bổ

Adjust có thể tái phân bổ người dùng không tích cực hoạt động (inactive user) — người vừa quay lại sử dụng ứng dụng sau khi click hoặc xem quảng cáo đến từ chiến dịch tái tương tác (retargeting campaign). Khi bật tính năng tái phân bổ, bạn cần chọn khung thời gian không hoạt động (inactivity period, là khoảng thời gian người dùng không sử dụng ứng dụng) và khung thời gian tái phân bổ (reattribution window, là khoảng thời gian mà một lượt click hay một lượt hiển thị đủ điều kiện tái phân bổ). Đọc thêm về tái phân bổ.

 1. Chọn Chỉnh sửa để đặt lại khung thời gian tái phân bổ lượt click hoặc lượt hiển thị.
 2. Sau đó, chọn Lưu.

Phân bổ IMEI

Mỗi thiết bị di động thường có số nhận dạng thiết bị di động quốc tế (IMEI) và số nhận dạng thiết bị di động (MEID). Bạn có thể sử dụng hai số IMEI và MEID của thiết bị Android để phân bổ thiết bị đến từ thị trường Trung Quốc. Nếu bạn không hiểu rõ quy định bảo mật dữ liệu người dùng tại thị trường mục tiêu, vui lòng không bật tính năng phân bổ này.

Yêu cầu

 • Để bật tính năng phân bổ IMEI và MEID cho tài khoản, vui lòng liên hệ với Technical Account Manager hoặc bộ phận hỗ trợ (support@adjust.com).
 • Đối với phương pháp phân bổ IMEI và MEID, bạn cần Adjust Android SDK v4.16.0 trở lên và IMEI plugin.
 • Chỉ Admin mới có quyền xem và đồng ý với điều khoản và điều kiện IMEI và MEID.
  • Sau khi Admin đồng ý với điều khoản và điều kiện, Editor có thể bật hoặc tắt phân bổ IMEI.
Lưu ý:
Nếu bạn muốn phân bổ và đo lường thiết bị không có quyền truy cập vào Google Play Services, thì có thể sử dụng Open Anonymous Device Identifier (OAID). Đây là mã định danh thiết bị Android.

Để bật tính năng phân bổ IMEI và MEID:

 1. Nếu bạn chưa từng bật phân bổ IMEI, thì vui lòng đọc và đồng ý điều khoản và điều kiện IMEI và MEID tại mục Phân bổ IMEI.
 2. Chọn Kích hoạt device matching.
 3. Chọn LƯU .

Phân bổ CTV (Truyền hình kết nối)

 1. Chọn Chỉnh sửa để đặt lại khung thời gian phân bổ lượt hiển thị.
 2. Sau đó, chọn Lưu.
Phương pháp phân bổKhung thời gian phân bổ
Probabilistic modeling đa thiết bị6 - 72 giờ

Attribution Privacy Model

Chỉ thực hiện bước này cho ứng dụng iOS (bước này là không bắt buộc).

Attribution privacy model giúp bạn kiểm soát cách thức dữ liệu hoạt động giữa bạn và bên thứ ba. Extended Privacy Measurement đảm bảo tất cả phương pháp đo lường và phân tích được cài đặt ở ngưỡng bảo mật cao nhất.

Vui lòng thực hiện các bước sau để bật Extended Privacy Measurement.

 1. Tại mục Attribution privacy model , chọn Kích hoạt extended privacy measurement .
 2. Chọn LƯU .