Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Kiểm tra lại cấu trúc chiến dịch

Bạn có thể sử dụng tham số cấu trúc (structure parameter) để tạo cấp độ phụ (sub-level) cho liên kết và phân nhóm người dùng đã được phân bổ (attributed user). Các cấp độ phụ giúp bạn tăng mức độ chi tiết của báo cáo và đúc kết được nhiều thông tin hơn từ dữ liệu. Sau khi ghi nhận được một lượt tương tác, Adjust sẽ tự động tạo liên kết phụ, cài đặt của liên kết phụ được lấy từ cài đặt của liên kết cấp cao (top-level link).

Xác định trường hợp sử dụng liên kết

Xác định liên kết được sử dụng trong trường hợp nào, vì việc này sẽ quyết định định dạng link URL và phương pháp phân bổ được sử dụng.

Lưu ý:
Nếu đối tác của bạn chỉ hỗ trợ đo lường đơn thiết bị (single-device measurement), mục 'xác định trường hợp sử dụng liên kết' sẽ không xuất hiện.

Bạn chỉ phải chọn trường hợp sử dụng nếu đối tác của bạn có hỗ trợ đo lường đa thiết bị (cross-device measurement). Tại mục Xác định trường hợp sử dụng liên kết, chọn một trong hai trường hợp sau:

 • Liên kết đơn thiết bị (Single-device link) - Liên kết đo lường các hành vi của người dùng trên cùng một thiết bị. Ví dụ: người dùng thấy ấn tượng với một ứng dụng được quảng cáo trên điện thoại di động, sau đó tải ứng dụng về ngay trên điện thoại đó.
 • Liên kết đa thiết bị (Cross-device link) - Liên kết đo lường các hành vi của người dùng trên nhiều loại thiết bị khác nhau. Ví dụ: người dùng thấy ấn tượng với một ứng dụng được quảng cáo trên CTV, sau đó lấy điện thoại di động tải ứng dụng đó về.
  • Nếu bạn chọn liên kết đa thiết bị, bạn không cần thực hiện bước cài đặt trang đến (user destination) (bước này nhằm xác định người dùng sẽ được chuyển hướng đến trang nào).

Kiểm tra lại tham số chiến dịch

 1. Tại mục Kiểm tra lại liên kết, nhập Tên liên kết. Tên này sẽ được dùng làm tên của liên kết ở cấp độ network, và được đặt ở cấp cao nhất trong cấu trúc chiến dịch.

  • Nếu bạn tạo nhiều liên kết cho một ứng dụng, cần đảm bảo tên của các liên kết khác nhau, vì tên của liên kết phải là duy nhất.
 2. Nếu bạn muốn cập nhật tham số chiến dịch, chọn Chỉnh sửa, sau đó nhập giá trị bạn muốn cho các tham số cấu trúc sau:

Cảnh báo:
Các đối tác có thể sẽ cung cấp sẵn tham số cấu trúc. Một số mạng quảng cáo không cho phép thay đổi các tham số này. Nếu mạng quảng cáo cho phép, hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chỉnh sửa. Vì sau khi chỉnh sửa, dữ liệu báo cáo có thể sẽ không thống nhất.
 • Campaign - Tên của cấp campaign. Bạn có thể sử dụng cấp độ này để phân biệt các chiến dịch sử dụng cùng một liên kết.
 • Adgroup - Tên của adgroup. Bạn có thể sử dụng cấp độ này để chia nhỏ thông tin theo segment ID hoặc placement ID.
 • Creative - Tên của cấp creative. Bạn có thể sử dụng cấp độ này để xác định creative hiệu quả nhất của chiến dịch.
 1. Sau khi chỉnh sửa xong, chọn Hoàn tất.

Thêm tham số chi phí quảng cáo vào liên kết

Nếu đối tác của bạn có hỗ trợ ghi lại dữ liệu chi phí quảng cáo trên nền tảng Adjust bằng phương pháp ad spend on engagement, thì các tham số bắt buộc sau sẽ được tự động thêm vào liên kết:

 • cost_type
 • cost_amount
 • cost_currency

Để thêm tham số tự động, chọn Thêm tham số chi phí quảng cáo.

Lưu ý:
Nếu đối tác của bạn cũng có hỗ trợ Ad spend API integrations, thi bạn có thể kết nối đối tác với Adjust (chọn DataWorks > Kết nối). Adjust đề xuất bạn nên sử dụng phương pháp này để ghi lại dữ liệu chi phí quảng cáo.

➡️ Bước tiếp theo:

Nếu bạn chọn liên kết đơn thiết bị: Xác định người dùng sẽ được chuyển hướng đến trang nào

Nếu bạn chọn liên kết đa thiết bị: Xác định cài đặt phân bổ cho liên kết

Tùy chọn: Chọn điểm dữ liệu tùy chỉnh

Bạn có thể thêm một điểm dữ liệu tùy chỉnh vào liên kết để phân tích dữ liệu bên ngoài Adjust. Điểm dữ liệu này sẽ không có trên Dashboard hay trong Báo cáo, nhưng có trong file xuất của server callback hoặc cloud storage upload.

Để thêm điểm dữ liệu, vui lòng thực hiện các bước sau.

 1. Trên tab Cấu trúc liên kết, tại mục Xác định tham số bổ sung, chọn Thêm tham số.
 2. Nhập tên điểm dữ liệu vào trường Tham số label.
 3. Chọn Lưu.