Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Chỉ số SKAN theo thời gian

Chỉ số SKAN theo thời gian (SKAN metrics over time) là widget có chức năng cung cấp thông tin chi tiết về các chỉ số đã được liên kết, thông tin được trình bày ở dạng bảng và phân chia theo thước đo mà bạn đã chọn. Widget còn cung cấp một bảng tổng hợp số lượng lượt cài đặt đến từ chiến dịch SKAN.

Widget mặc định hiển thị dữ liệu của các nguồn sau:

Nguồn dữ liệuĐịnh nghĩa
Nguồn phân bổ - Đầu tiênNguồn phân bổ ban đầu của người dùng
Trạng thái phân bổ - Tất cảLượt cài đặt (install) và tái phân bổ (reattribution)
Loại phân bổ - Tất cảLượt click (click) và lượt hiển thị (impression)
Nguồn chi phí quảng cáo - Hỗn hợpNguồn phân bổ (attribution) và nguồn mạng quảng cáo (network)

Cài đặt Widget chỉ số SKAN theo thời gian

Trước khi cài đặt widget, hãy đảm bảo bạn đã cài các bộ lọc phù hợp. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo bài viết Cài đặt giao diện.

Để xem tỷ lệ giá trị chuyển đổi, chọn một chỉ số bất kỳ, miễn là khác với chỉ số mặc định Total Installs (SKAN) (Tổng lượt cài đặt (SKAN))

Widget chỉ số SKAN theo thời gian mặc định phân chia sự kiện chuyển đổi theo Kênh và ở dạng bảng. Widget chỉ hiển thị top 5 sự kiện. Bạn có thể xem xét sự kiện chuyển đổi theo các thước đo sau:

Thước đoXem theo
Ứng dụng
  • Top 5
  • Top 10
  • Bottom 5
  • Bottom 10
Channel
Tên chiến dịch (Campaign name)
Adgroup name
Ngày (Thời điểm)-

Tùy vào khung thời gian bạn chọn, bạn có thể xem dữ liệu theo Ngày , Tuần hoặc Tháng .

Chọn ( Mở dưới dạng báo cáo ) để xem dữ liệu trong báo cáo mới.

Sử dụng Widget phân tích sự kiện chuyển đổi

  • Di chuột đến một hàng bất kỳ của biểu đồ để xem thêm thông tin về dữ liệu.

  • Di chuột đến một tiêu đề bất kỳ trong ô chú giải của biểu đồ để đánh dấu hàng tương ứng với tiêu đề đó.

  • Chọn một tiêu đề bất kỳ trong ô chú giải của biểu đồ để ẩn hàng tương ứng với tiêu đề đó. Chọn tiêu đề đó lần nữa để hiển thị lại hàng vừa ẩn.

Xem dữ liệu theo một khung thời gian cụ thể

So sánh dữ liệu giữa các khung thời gian khác nhau