Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Phân tích hiệu suất SKAN

Widget phân tích hiệu suất SKAN (SKAN performance analysis) cung cấp dữ liệu về lượt cài đặt SKAN và lượt cài đặt lại SKAN, cùng chỉ số doanh thu và chi phí quảng cáo, giúp bạn đánh giá hiệu suất của chiến dịch.

Quan trọng:
Để sử dụng widget, bạn cần kích hoạt SKAN Spend cho tài khoản. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Technical Account Manager hoặc bộ phận hỗ trợ ( support@adjust.com )

Cài đặt Widget phân tích hiệu suất SKAN

Trước khi cài đặt widget, hãy đảm bảo bạn đã cài các bộ lọc phù hợp. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo bài viết Cài đặt giao diện.

Widget phân tích hiệu suất SKAN cung cấp một bảng dữ liệu, cho biết sự thay đổi của chỉ số chi phí trong một khung thời gian cụ thể.

Bạn có thể xem xét hiệu suất của chiến dịch theo các thước đo sau:

 • Ứng dụng
 • Channel
 • Tên chiến dịch (Campaign name)
 • Adgroup name

Widget hiển thị dữ liệu cho các chỉ số sau:

 • Chi phí quảng cáo (SKAN)
 • eCPI (SKAN)
 • Lượt cài đặt (SKAdNetwork)
 • Lượt cài đặt lại (SKAdNetwork)
 • ROAS (SKAN trung bình)
 • Tổng số lượt cài đặt (SKAdNetwork)
 • Doanh thu IAP (Trung bình)
 • Giá trị chuyển đổi 0 (SKAdNetwork)
 • Lượt chuyển đổi hợp lệ

Để xem thêm thông tin về chỉ số, vui lòng tham khảo Bảng tổng hợp chỉ số Datascape.

Sử dụng Widget phân tích hiệu suất SKAN

 • Sử dụng mũi tên bên cạnh tiêu đề cột để sắp xếp dữ liệu theo bảng chữ cái hoặc theo thứ tự tăng dần / giảm dần.
 • Chọn (Mở dưới dạng báo cáo) để xem dữ liệu trong báo cáo mới.
 • Chọn (Tải xuống) để tải báo cáo (định dạng CSV).