Bài viết liên tục được cập nhật, và những phần được cập nhật rất có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Để xem thông tin mới nhất, vui lòng chọn ngôn ngữ Tiếng Anh.

Xác định trang người dùng được chuyển hướng đến

Sử dụng mục này để xác định, người dùng - sau khi click vào liên kết - sẽ được chuyển hướng đến trang nào. Tất cả cài đặt trong mục này là không bắt buộc.

Trước khi bắt đầu

Trước khi bắt đầu, vui lòng tham khảo các thông tin sau.

Yêu cầu

 • (Chỉ dành cho ứng dụng iOS) Cài đặt universal link trong tài khoản Apple Developer và Xcode, trước khi kích hoạt universal linking.
 • (Chỉ dành cho ứng dụng iOS) App ID prefix - App ID prefix có trong tài khoản Apple Developer.
 • App scheme - Làm việc với nhà phát triển để xây dựng app scheme.
 • App screen - Làm việc với nhà phát triển để chọn 'screen' - đây là màn hình mà người dùng sẽ được chuyển tới (người dùng hiện hữu đang cài ứng dụng, hoặc người dùng mới cài ứng dụng).
 • Redirect URL - Nếu người dùng chưa cài ứng dụng, thì bạn có thể chuyển hướng người dùng đến custom URL.
 • Fallback URL - Nếu người dùng không thể cài ứng dụng vì ứng dụng không tương thích với hệ điều hành của họ, thì bạn có thể sử dụng fallback URL để chuyển hướng người dùng đến trang khác không phải Apple App Store, Google Play Store, Amazon Appstore hay Microsoft Store.

Deeplink

Deep link chuyển hướng người dùng đến một trang cụ thể trong ứng dụng. Deep link góp phần quan trọng trong việc cải thiện trải nghiệm của người dùng, vì deep link đưa người dùng đến thẳng nội dung họ cần trong ứng dụng. Deep link còn giúp cải thiện chiến lược tăng trưởng, kết nối và giữ chân người dùng.

Cài đặt deep link để chuyển hướng người dùng đến một vị trí cụ thể trong ứng dụng. Trừ khi bạn thêm tham số redirect, người dùng mới sẽ luôn được chuyển hướng đến màn hình in-app sau khi cài đặt xong ứng dụng.

Trên màn hình Trang đến , tại mục Xác định deep link , vui lòng thực hiện các bước sau.

 1. Nếu bạn chưa kích hoạt deep linking hoặc universal linking cho ứng dụng, chọn Cài đặt và nhập các thông tin sau:

  • (Ứng dụng iOS) Nhập App ID prefixApp scheme .
  • (Ứng dụng Android) Nhập App scheme .
 2. Chọn In-app screen , sau đó chọn nơi đặt deep link, để đảm bảo deep link được định dạng đúng.

  • Mạng xã hội
  • Email
  • Thông báo đẩy
  • Tin nhắn Snapchat
  • Trình duyệt
  • Khác
 3. Xác định iOS app screen , Android app screen để deep link biết cần chuyển hướng người dùng hiện hữu (đã cài đặt ứng dụng) hoặc người dùng mới (sau khi cài đặt ứng dụng) đến trang nào.

Định dạng deep link

Ứng dụng iOS

Ứng dụng Android

Ứng dụng đa nền tảng

Redirect

Cài đặt redirect để chuyển hướng người dùng chưa cài đặt ứng dụng của bạn.

Cài đặt redirect sẽ ghi đè cài đặt mặc định của Adjust (trang đến là app store), và chuyển hướng người dùng đến một landing page. Bạn có thể chuyển hướng người dùng dựa trên loại thiết bị mà họ sử dụng, hoặc chuyển hướng tất cả người dùng đến cùng một địa chỉ.

Ví dụ: Bạn đang chạy một chương trình khuyến mãi đặc biệt, nên bạn có thể sử dụng redirect để chuyển hướng người dùng đến trang khuyến mãi, thay vì app store.

Thông báo đẩy (push notification) chỉ được hiển thị với người dùng đã cài ứng dụng. Nếu bạn đã cài đặt deep link cho thông báo đẩy, thì không cần cài đặt redirect.

Trên màn hình Trang đến , tại mục Thêm một redirect , vui lòng thực hiện các bước sau.

 1. Chọn Custom URL.
 2. Tại trường Redirect URL , xác định các thành tố của URL để gửi tất cả người dùng đến cùng một trang, hoặc chọn Sử dụng URL dành cho từng nền tảng để chuyển hướng người dùng đến các trang khác nhau, tùy vào hệ điều hành mà họ sử dụng.
 3. Nếu bạn không muốn chọn cụ thể trang đến cho redirect URL, thì có thể chọn App store - người dùng sẽ được chuyển hướng về app store tương thích với hệ điều hành.

Fallback

Quan trọng:
Bạn không thể thêm fallback nếu bạn đang sử dụng global custom redirect URL.Vì làm như vậy thì ngay cả người sử dụng thiết bị không được hỗ trợ cũng sẽ được chuyển hướng đến global custom redirect URL.

Chọn fallback để chuyển hướng off-platform user, tức là những người không thể cài đặt ứng dụng của bạn do không tương thích hệ điều hành. Nếu không có fallback, liên kết sẽ chuyển hướng những người này đến app store, bất chấp việc app store không tương thích với thiết bị.

Fallback sẽ ghi đè lên cài đặt mặc định (đó là chuyển hướng người dùng đến app store nếu họ chưa cài ứng dụng). Fallback không ảnh hưởng đến hoạt động của deep link. Nghĩa là, người dùng sau khi cài ứng dụng, vẫn thấy được app screen mà bạn cài đặt cho deep link.

Ví dụ: Người dùng click vào liên kết dành cho ứng dụng iOS, nhưng vì họ sử dụng hệ điều hành Android, nên không thể cài đặt ứng dụng này về điện thoại. Trong trường hợp này, người dùng sẽ được chuyển hướng theo một URL khác, thay vì được chuyển hướng đến Apple App Store.

Thông báo đẩy (push notification) chỉ được hiển thị với người dùng đã cài ứng dụng. Nếu bạn đã cài đặt deep link cho thông báo đẩy, thì không cần cài đặt fallback.

Trên màn hình Trang đến , tại mục Thêm một fallback , vui lòng thực hiện các bước sau.

 1. Chọn Custom URL , và xác định các thành tố của URL.
 2. Nếu bạn không muốn chọn cụ thể trang đến cho fallback URL, thì có thể chọn App store - người dùng sẽ được chuyển hướng về app store tương thích với hệ điều hành.
Lưu ý:
Kể từ iPadOS 13, Apple xem người dùng Safari trên iPad như người dùng macOS. Do vậy, rất khó phân biệt lưu lượng truy cập Safari là đến từ iPad hay đến từ macOS, cũng như khó chuyển hướng người dùng đến các trang khác nhau. Khi bạn cài đặt một fallback, liên kết sẽ chứa tham số redirect_macos . Người dùng sử dụng hệ điều hành Safari trên iPad và macOS đều được chuyển hướng đến fallback URL.

➡️ Bước tiếp theo: Chọn cài đặt phân bổ cho liên kết tùy chỉnh